Purper

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Purper

  Purper (Hebr. argaman) is de naam van een verfstof en kleur. Het woord purper is in het Grieks onder andere phoinix, waaraan de Feniciërs, die de vermaarde verfstof Tyrisch purper maakten, hun naam (Phoinikèioi) ontleenden[1].

  Ter vergelijking zijn hier de kleuren rood, scharlaken, karmozijn en purper weergegeven. 
   

   Rood       

   Scharlaken

   Karmozijn

  Purper
  (Tyrisch)    

  De Herziene Statenvertaling heeft het woord 'roodpurper', de Statenvertaling 'purper'.   

   Justinianus_purperen_mantel.jpg
  In purperen mantel
  gehulde Byzantijnse
  keizer Justinianus
  (463-565 na Chr.)

  Purper werd verbonden met rijkdom, smaak en aanzien en koninklijke waardigheid.

  In Fenicië, Griekenland, het Perzische rijk en het latere Egypte was de dure purperstof voorbehouden aan mannen van hoge status. De Romeinse keizer Julius Ceasar (c.100-44 v.Chr.) was de eerste Romeinse machthebber die zich als teken van oppergezag in een volledig purperen toga hulde[1].

  Het brandofferaltaar moest voor het vervoer worden bedekt met een kleed van purper (Num. 4:13). Hierbovenop werd het gereedschap van het altaar gelegd, dat met zeekoeienhuid werd afgedekt (Num. 4:14). 

  De Heer Jezus sprak van een rijk mens die gekleed ging in purper:

  Lu 16:19 Nu was er een rijk mens, en hij ging gekleed in purper en fijn linnen en vierde elke dag schitterend feest. (TELOS)

  De Heer Jezus werd, om Hem als de Koning der Joden bespottelijk voor te stellen, een purperen mantel omgedaan.

  Mr 15:17 En zij deden Hem een purperen mantel om en na een doornenkroon gevlochten te hebben zetten zij Hem die op

  Joh 19:2 En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en wierpen Hem een purperen mantel om,

  Joh 19:3 en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, koning der Joden. En zij gaven Hem slagen in het gezicht.
  Joh 19:4 En Pilatus ging opnieuw naar buiten en zei tot hen: Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen enkele schuld in Hem vind.
  Joh 19:5 Jezus dan ging naar buiten met de doornenkroon op en het purperen kleed aan. En hij zei tot hen: Zie, de mens!

  Mr 15:20 En toen zij Hem hadden bespot, deden zij Hem de purperen mantel af en deden Hem zijn kleren aan; en zij leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen.
  (TELOS)

  Keizer Nero (regeerde 54-68 n.Chr.) bepaalde dat, op straffe des doods, alleen de keizer, senatoren en priesters het Tyrische purper mochten dragen[1]

  De weelderige Grote Hoer in het boek Openbaring is bekleed met purper:

  Opb 17:4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en edelgesteente en parels, en had een gouden drinkbeker in haar hand, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. (TELOS)

  Johannes spreekt van Babylon, een rijke stad bekleed met purper.

  Opb 18:16 en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest. (TELOS)

  Daar werd ook gehandeld in purper:

  Opb 18:12 koopwaar van goud, van zilver, van edelgesteente en van parels; van fijn linnen, van purper, van zijde en van scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout; van koper, van ijzer en van marmer; (TELOS)

  Meer informatie

  Artikel Purper (verfstof) op Wikipedia.

  Bronnen

  De foto van een mozaiek van Justinianus I is publiek domain; bron: Wikimedia Commons

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel Purper (verfstof) op Wikipedia.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Justinianus_purperen_mantel.jpg
  Geen beschrijving
  96.68 kB18:13, 11 sep 2009Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.