Rabboeni

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Rabboeni

  Rabboeni of rabbouni is een eretitel waarmee in het land Israël leerlingen hun meester aanspraken ten tijde van het Nieuwe Testament.

  Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is ραββουνι, rabboeni (klemtoon op onderstreepte lettergreep), ook ραββονι, rabboni. Het komt twee keer voor (Mk. 10:51, Joh. 20:16), is van Aramese oorsprong, van een overtreffende vorm van ‘Rabbi’ = ‘mijn meester’. Het betekent ‘mijn meester’ of ’mijn gebieder’ betekent. Het Strongnummer is 4462. Johannes vertaalt ‘meester’, Joh. 20:16. ‘Rabboeni’ gold bij de latere Joden als de eervolste titel, waarmee leerlingen een leraar begroetten.

  Met die eretitel sprak de blinde Bartimeüs bij Jericho onze Heiland aan.

  Mr 10:51 En Jezus antwoordde hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien. (TELOS)

  Het is de eretitel waarmee Maria van Magdala haar opgestane Meester aansprak:

  Joh 20:16 Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni! -dat wil zeggen: Meester! (TELOS)

  Bronnen

  Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (Importantia).

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.