Rachels graf

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Rachels_graf

  Rachels graf is het graf waar Jacob zijn vrouw Rachel begroef, aan de weg naar Efrath, dat is Bethlehem.

  Ge 35:17 En het geschiedde, als zij het hard had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet; want dezen zoon zult gij ook hebben!
  Ge 35:18 En het geschiedde, als haar ziel uitging (want zij stierf), dat zij zijn naam noemde Ben-oni; maar zijn vader noemde hem Benjamin.
  Ge 35:19 Alzo stierf Rachel; en zij werd begraven aan den weg naar Efrath, hetwelk is Bethlehem.
  Ge 35:20 En Jakob richtte een gedenkteken op boven haar graf, dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op dezen dag.

  (SV)

  Op de plaats is veel later een gebouw geplaatst.

  Rachels_graf_1890-1900.jpg

  Foto[2]: Graftombe van Rachel, c. 1890 – 1900.
  (Klik op de foto om in te zoomen)

  Een oud commentaar vermeldt: 
  “Op de langzaam opklimmende hoogte, welke zich naar het noordoosten van Wady Ahmed verheft, staat in het midden de Kubbet Rahil (Rachels graf) een klein vierkant stenen gebouw met een koepel; daarin is een graf in de gewone Islamitische vorm. Dit gebouw is niet oud en thans zeer verwaarloosd en vervallen; maar de juistheid van de overlevering, welke op deze plaats Rachels graf stelt, kan niet in twijfel getrokken worden, daar zij door het Bijbels geschiedverhaal genoegzaam ondersteund wordt.” (Robinson)[1]

  Het Graf van Rachel ligt op minder dan een kilometer ten zuiden van de grens met het tegenwoordige Jeruzalem.

  Rachels_graf_modern.jpg

  Huidige graftombe van Rachel [4] 

  Op 21 oktober 2010 besloot UNESCO – de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur –dat het Graf van Rachel, een integraal onderdeel vormt van de bezette Palestijnse gebieden en dat eventuele eenzijdige maatregelen door de Israëlische autoriteiten zullen worden beschouwd als een schending van het internationaal recht[3]. Dit verwekte protest van de kant van Israël, omdat het Rachels graf als nationaal Joods erfgoed beschouwt.

  Meer informatie

  Artikel 'Graftombe van Rachel (Bethlehem) politiek hangijzer in de geschiedenis van de Joodse staat' op Brabosh.com dd. 5 maart 2009. 

  Voetnoten

  1. ↑ Aangehaald in het commentaar van Dächsel, Van Lingen en Van Griethuijsen bij Gen. 35:20).

  2. ↑ Foto gemaakt c. 1890 - 1900. Bron: Loc.gov, site van de Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA. Uit de collectie: Photochrom Prints. Bronpagina.

  3. ↑ Artikel 'UNESCO tovert Graf van Rachel in Bethlehem om naar een moskee’, op Brabosh.com dd. 2 nov. 2010.

  4. ↑ Bron: Brabosh.com 

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te verbeteren) 
   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.