Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Meer informatie
  3. 3. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...jke_Unie_(RMU)

  De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) is een Nederlandse christelijke vakbond en werkgeversvereniging die anno 2006 16.000 leden telt.

  Doel
  De RMU is een reformatorische organisatie die de belangen van bij haar aangesloten werknemers, werkgevers en zelfstandigen behartigt. Zij wil zowel een vakbond als een werkgeversvereniging zijn en probeert de belangen van beiden met elkaar te verenigen. Vandaar de naam Unie

  Werk
  De RMU sluit jaarlijks ongeveer drie bedrijfstak-cao’s af en neemt deel aan ongeveer 20 reguliere overleggen (stand 2005). In 2005 was zij  betrokken bij acht ondernemings-cao’s[3]

  “De Bijbel spreekt erover dat we vrede moeten houden met alle mensen. Door werknemers en werkgevers te verenigen in één unie proberen we dat tot uitdrukking te brengen. Meer nog dan in de organisatiestructuur komt het harmoniemodel tot uitdrukking in de intentie waarmee het overleg wordt ingegaan. Je moet er met praten uitkomen. Het gaat erom dat je het beste voor beiden zoekt.”

  RMU-directeur Peter Schalk, 2006[1] 

  Leden
  Van de 16.000 leden (stand 2006) zijn circa 14.500 personen werknemer en circa 1600 personen werkgever. Veertig procent van de leden is jonger dan 35 jaar en tachtig procent is jonger dan 55 jaar. Jaarlijks groeit de unie met gemiddeld acht procent (stand 2005). De leden komen vooral uit de hoek van de bevindelijk gereformeerden. De favoriete politieke partij is de SGP. 

  Grondslag
  De RMU gaat uit van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

  Onderwerpen
  De unie bezint zich ook op allerlei maatschappelijke vraagstukken die boven het niveau van de eigen aangelegenheden van haar leden uitstijgen.

  Organisatie
  De RMU kent een algemene ledenvergadering, een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Daarnaast is er een directeur die een beleidsuitvoerende functie heeft. Het landelijk bureau is gevestigd in de Nederlandse plaats Veenendaal.

  Geschiedenis
  De Reformatorische Maatschappelijke Unie is in 1983 opgericht. De aanleiding was een staking. Toen het politiepersoneel in 1983 het werk neerlegde, was dat voor de oprichters van de RMU een brug te ver[2]

  Staking
  Vanwege het streven naar harmonie tussen werknemers en werkgevers is de RMU niet snel geneigd om tot staking over te gaan. Sinds haar ontstaan heeft de unie daarom nog geen enkele staking ondersteund (stand 2012). Ze heeft ook geen stakingskas, wel een steunfonds voor diegenen die willen werken. Wanneer werkwillige leden niet kunnen werken als gevolg van stakingen door anderen, biedt het RMU een geldelijke compensatie. 

  Betrekkingen
  Verwant aan de RMU is het Christennetwerk|GMV, dat 11.000 leden telt (stand 2006) en waarin eveneens beide werknemers en werkgevers verenigd zijn. De RMU is niet vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad (SER).

  Bron

  De eerste versie van dit artikel is voornamelijk gebaseerd op de tekst van het art. Reformatorisch Maatschappelijke Unie op Wikipedia (NL), 8 maart 2013. 

   ‘Het geloof bindt ons meer dan kapitaal en arbeid ons scheidt’, in: SERmagazine, nov 2006

  Meer informatie

  Website van de RMU: http://www.rmu.org/

  Het geloof bindt ons meer dan kapitaal en arbeid ons scheidt’, in: SERmagazine, nov 2006

  Voetnoot

  1. ↑ Bron: Het geloof bindt ons meer dan kapitaal en arbeid ons scheidt’, in: SERmagazine, nov 2006
  2. ↑
  SERmagazine, nov 2006, aangehaald artikel. 
  3. ↑ 
  SERmagazine, nov 2006, aangehaald artikel. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.