Regenboog

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Regenboog

  De regenboog is het natuurlijke teken van het goddelijk genadeverbond met de mensen, het eerst aan Noach gegeven (Gen. 9 : 13), na afloop van de allesverdelgende zondvloed. God noemde de regenboog 'mijn boog' (Gen. 9:13). 

  Ge 9:12  En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, [alle] generaties door [tot] in eeuwigheid:
  Ge 9:13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.
  Ge 9:14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
  Ge 9:15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.
  Ge 9:16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
  Ge 9:17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

  (HSV)

  Regenboog_Rolph.jpg

  Foto[1]: (Dubbele) regenboog. 

  Wil men zich het aangrijpende van dit teken goed aanschouwelijk maken, dan denke men daarbij aan de korte, vaak zeer hevige regenstroomen in de hete landen. Zijn deze stortbuien er vóór de zondvloed niet geweest, dan moest een nieuw samentrekken van donkere regenwolken, zolang de herinnering aan het strafgericht van God onder de mensen levendig bleef, een verschrikkelijk beeld zijn van de goddelijken toorn. Als nu echter na zulk een geweldige regen de zon weer helder te voorschijn kwam, dan werd haar beeld juist aan de donkere wolken afgespiegeld in de boog, die met 7 heerlijke kleuren, vooral door het zachte groen, een brug vormt van de hemel naar de aarde: zo moest daardoor de indruk geboren worden, dat ook midden onder de dreigende tekens van zijn toorn, de Heer zijn genade laat heersen onder de mensen en aan het verbond van zijn genade indachtig blijft.

  Het teken van de regenboog is ook in gezichten gegeven aan Ezechiel (1: 28), en aan Johannes (Openb. 4 : 3; 10 : 1). Ezechiel zag een verschijning van de heerlijkheid van de Heer met een lichtglans die uiterlijk leek op een regenboog.

  Eze 1:28 Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken [verschijnt] op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht [ter aarde], en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.
  (HSV)

  Johannes zag de troon van God in de hemel en rondom de troon een regenboog.

  Opb 4:2 Terstond kwam ik in de Geest; en zie een troon stond in de hemel en er zat Iemand op de troon;
  Opb 4:3 en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen gelijk; en rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk;
  Opb 4:4 en rondom de troon waren vierentwintig tronen, en op de tronen zaten vierentwintig oudsten, bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen.
  Opb 4:5 En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God.

  (TELOS)

  Delitzsch: "te voorschijn tredende op donkere, kort te voren nog in bliksemen zich ontladende wolken, maakt de boog de overwinning der goddelijke liefde over de brandende toorn aanschouwelijk. Ontstaan uit de werking der zon op de donkere wolken, is de boog een zinnebeeld van de bereidvaardigheid van het hemelse om het aardse te doortrekken. Uitgespannen tussen hemel en aarde de verkondigt hij de vrede tussen God en mensen, en zich uitbreidend zover het oog reikt is hij het beeld van de alles omvattende algemeenheid van het verbond der genade."

  Bronnen

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. 's Gravenhage: M.J. Visser, 1872. Uit het lemma Regenboog is op 25 nov. 2012 tekst genomen en verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Auteur: Eric Rolph. Auteursrecht: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic. Bron: Wikimedia Commons, bronpagina.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Regenboog_Rolph.jpg
  Geen beschrijving
  112.29 kB16:15, 25 nov 2012Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.