Religie

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Religie

  Religie is de betrekking van een mens tot God of een afgod. Acht op de tien mensen wereldwijd weet zich verbonden met een of andere religie (stand 2010).

  Religieuze overtuiging en gedrag komen in alle mensenculturen voor. In het dierenrijk is geen duidelijk equivalent gevonden. 

  Naar aantal aanhangers zijn de grootste godsdiensten[6]:

  1. Het christendom. Van de bijna 7 miljard wereldburgers noemt ruim 2,3 miljard zich christen (anno 2011).
  2. De Islam. Er zijn bijna 1,8 miljard moslims (anno 2011).
  3. Het hindoeisme, dat ruim 950 miljoen aanhangers telt (anno 2011). 

  Huldigen religies dezelfde God?

  Sommige christenen geloven dat zij tot dezelfde God bidden als degenen die een andere religie aanhangen. 'Ik geloof dat er een Almachtige is die groot en liefhebbend genoeg is voor een heleboel mensen.' Dat God de God is van alle mensen betekent echter niet dat alle mensen God aanbidden indien zij hun god aanbidden. Zo is bijvoorbeeld de god Baäl (letterlijk 'heer'), die door heidense volken en ook door sommige Israelieten werd aangebeden, niet de God van de Bijbel, maar een valse god waartegen de oude profeten ernstig waarschuwden. De Baälsdienst was een gruwel in de ogen van God.

  De gedachte dat religies in de grond van de zaak dezelfde God aanbidden en dat het daarom niet veel uitmaakt hoe je God aanbidt, leidt gemakkelijk tot een vermenging van christendom en heidendom, bijvoorbeeld tot interreligieuze erediensten.

  Hersenen

  God heeft onze hersenen bekwaam gemaakt voor geloof en dienst aan Hem. Sommige wetenschappers spreken dan ook van een 'biologische basis' (namelijk in onze hersenen) voor godsdienst[1].

  De aanwezigheid van die basis wordt echter verschillend verklaard. Christenen geloven dat God de hersenen gemaakt heeft om de aardse mens te kunnen laten denken, begeren, voelen, willen en handelen, ook ten opzichte van de onzienlijke God. Evolutionisten menen dat geloof aan een hogere macht een voordeel is geweest in de strijd om het bestaan; godsgeloof helpt je beter om te overleven dan ongeloof en komt daardoor algemeen voor.

  Hersenen zijn het meest complexe stoffelijke orgaan dat de wetenschap heeft gevonden. Aardse hersenen zijn echter niet noodzakelijk voor Godsgeloof. Engelen en duivelen geloven in God. Ook de zielen van de overledenen, die hun lichaam verlaten hebben, geloven in God.

  Religie is geen zuiver hersenproduct. Dat religie op aarde een aardse grondslag in de hersenen heeft, maakt religie geen 100% product van de hersenen, zomin als de waarneming van een boom voor 100% is toe te schrijven aan de hersenen. De boom is werkelijk buiten ons en werkt op onze zintuigen. Dankzij de boom buiten ons, onze zintuigen en onze hersenen in ons nemen wij een boom waar.

  Religie en publieke domein

  De terreur die door sommige moslimextremisten wordt uitgeoefend, wordt gezien als een uitwas van religie. Er is in de maatschappij daarbij een trend om alles wat religieus is op één hoop te gooien. De rol van religie in het publieke domein is door de ontkerstening, de komst van de Islam in het Westen en de genoemde terreur problematischer geworden. Het religieuze in de pluraliteit van het publieke domein wordt minder verdragen. Men heeft minder oog gekregen voor de bijdrage van de religie aan de samenleving. Het lijkt erop (anno 2012) alsof politieke maatschappelijke standpunten vrijwel meteen vertaald moeten worden in geboden of verboden voor de samenleving[3]. De geest van onze tijd wil het religieus geloof terugdringen in de privésfeer.

  "Er is een trend dat je als katholieke organisatie je direct moet verantwoorden. Als er iets vanuit de kerk gezegd wordt, word je als individuele gelovige vereenzelvigd met het instituut en erop aangesproken en afgerekend," aldus de directeur van een katholieke organisatie (2012)[2] 

  Christelijke instellingen die een missionaire doelstelling hebben en daarbij nuttig werk voor de maatschappij doen, worden argwanend bekeken. De integratiepolitiek ten opzichte van moslims is harder geworden. Joden voelen zich genoodzaakt de eeuwenoude rituele slacht en de besnijdenis van pasgeboren jongetjes verdedigen. 

  Religieus geloof terugdringen in de privésfeer is niet mogelijk dan alleen door onderdrukking. Religieuze overtuigingen, die deels morele overtuigingen zijn, beinvloeden ons spreken en handelen, zowel binnen- als buitenshuis.

  Meer informatie

  A. Ramaker, J.A.E. Vermaat, Oosterse religies, een uitdaging? Hilversum: Evangelische Omroep, 1977. Pagina's: 77. Bevat de teksten van een aantal radio-uitzendingen uit 1977, waarin oosterse religies (Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam) werden besproken in het licht van de Bijbel. 

  Ontwikkeling

  Sinds de val van het communisme in Oost-Europa in de jaren negentig is religie bezig met een opmars. Het christendom, de Islam en het jodendom nemen in aantal aanhangers toe (stand 2012). Het christendom groeit anno 2012 wereldwijd sneller dan alle andere godsdiensten[5]. Bij de aanwas van de verschillende godsdiensten spelen bekeringen een veel minder belangrijke rol dan het geboortecijfer. 

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel Belief and the brain's 'God spot', op Independent.co.uk, 10 maart 2009.
  2. ↑ Aldus Pieter Kohnen, directeur van VKMO-Katholiek Netwerk, aangehaald in: Religie blijft publieke domein storen, Refdag.nl, 23 nov. 2012.
  3. ↑ Volgens de jurist Sophie van Bijsterveld, zie Religie blijft publieke domein storen, Refdag.nl, 23 nov. 2012.
  4. ↑ Bron: Pew Research Center, The Global Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010. Executive summary. Op PewForum.org, 18 dec. 2012. 
  5. ↑ Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011
  6. ↑ Artikel Steeds minder atheïsten, nieuwsartikel op RefDag, 3 dec. 2011. Het genoemde aantal blijkt uit het onderzoek ”Status of Global Mission 2012” van het Amerikaanse tijdschrift International Bulletin of Missionary Research (IBMR). 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.