Rentmeester, rentmeesterschap

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ntmeesterschap

  Een rentmeester is, naar de letterlijke betekenis van het woord, iemand die over de inkomsten gesteld is. Ten tijde van de heerschappij van de koningen in Israël was het een staatsambt van hoge betekenis (2 Sam. 20: 24; 1 Kon. 4: 6, 12, 18, vgl. 11:28).

  Het Griekse woord in het Nieuwe Testament voor rentmeester, Oikonomos, duidt op de bestuurder en beheerder van het vermogen van een stad of andere huishouding. Zo iemand was de in Rom. 16:23 genoemde Erastusde rentmeester (of thesauriër) van de stad Korinthe ten tijde van Paulus. Paulus schreef vanuit Korinthe een brief aan de heiligen in Rome en vermeldt aan het eind van de brief de groet van Erastus.

  Ro 16:23  … U groet Erastus, de rentmeester van de stad, ….
  (TELOS)

  Erastus is volgens de overlevering later ‘oikonomos’ van de gemeente te Jeruzalem geworden.

  Ook de apostel Paulus was een rentmeester. Hem was een grote rijkdom toevertrouwd. Hij beheerde genadegoederen, 'de onnaspeurlijke rijkdom van Christus' (Ef. 3:8). Hij had het rentmeesterschap (Gr. oikonomia) van de genade van God ontvangen, ten behoeve van de volken. 

  Efe 3:2 (waar u immers hebt gehoord van het rentmeesterschap van de genade van God, mij voor u gegeven,
  Efe 3:3 dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt …
  Efe 3:6 dat zij uit de volken medeerfgenamen zijn en medeingelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
  Efe 3:7 waarvan ik een dienaar ben geworden naar de gave van de genade van God, die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht.

  Efe 3:8 Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, 
  Efe 3:9 en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft; 
  Efe 3:10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,(TELOS)

  Andere vertalingen hebben voor het Griekse woord oikonomia in vers 2: bedeling (SV), uitdeling (HSV), bediening (NBG51), beheer (NaB, WV95), taak (NBV2004). ‘Oikonomos’ bevat het zelfstandig naamwoord ‘nomos’ dat afgeleid is van het werkwoord ‘nemo’ = geven, uitdelen. De apostel Paulus was een beheerder èn uitdeler: hij bewaarde en hield de aan hem geopenbaarde genade(-waarheden) niet enkel voor zichzelf, maar maakte ze aan de volken bekend, opdat zij de genadegaven van God in Christus zouden ontvangen.

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Rentmeester. De tekst hiervan is op 10 febr. 2014 verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.