Sacrament

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sacrament

  Een sacrament is een (vermeend) genademiddel, teken of bevestiging van Gods genade.

  Het woord sacrament komt van het Latijnse sacramentum, dat afgeleid is van sacer = heilig. ‘Sacramentum’ had oorspronkelijk de betekenis van een eed van trouw of ook van een heilige handeling.

  In de Roomskatholieke traditie is het de naam geworden van "genademiddel”. Men kent zeven sacramenten: het doopsel, de heilige communie, het vormsel, de biecht of het sacrament van de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding en het huwelijk

  De protestanten wijzen de roomskatholieke sacramentenleer af, zij beschouwen alleen doop en avondmaal als sacramenten, die zij niet als middelen verstaan maar als tekenen die een bevestiging en bezegeling zijn van hetgeen reeds door het geloof ons bezit is.

  In het Nieuwe Testament is noch de Roomskatholieke noch protestantse opvatting terug te vinden. Wel hebben doop en avondmaal in de Schrift een symbolische betekenis, het zijn tekenen die verwijzen naar heilsfeiten. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.