Sadduceeën

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Leer
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...adducee%C3%ABn

  De Sadduceeën waren een godsdienstig-politieke partij in het Jodendom rond het begin van onze jaartelling, dus ten tijde van de Heer Jezus en de apostelen. Zij geloofden niet aan de opstanding der doden noch aan het bestaan van engelen en geesten.

  Over deze groepering is veel minder bekend dan van de Farizeeën. De Sadduceeën waren rijke, ontwikkelde en voorname Joden. Zij hadden veel waardering voor de Griekse beschaving. Ze kwamen meer uit hogere standen dan de farizeeën. 

  De meeste Sadduceeën werden onder de priesters gevonden (Hnd 4:1; 5:17).

  Hnd 5:17 De hogepriester nu stond op en allen die bij hem waren, dat is de sekte van de sadduceeen, en zij werden vervuld met jaloersheid;
  (TELOS)

  Sadduceeer_James_Tissot.jpg

  Sadduceeër. Schilderij van James Tissot.

  Leer

  De boeken van Mozes waren hun enige autoriteit. In tegenstelling tot de Farizeeën verwierpen zij de ‘overlevering van de ouden’ en wilden alleen de wet houden. 

  Zij benadrukten dat de mens vrij is om te kiezen tussen goed en kwaad en waren daarom strenge rechters.

  Zij geloofden niet aan een toekomstige opstanding en ontkenden het bestaan van engelen en geesten. Deze leringen beschouwden zij als latere nieuwlichterij.

  Zij ontkenden dat er een opstanding van doden zal plaatsvinden.

  Mt 22:23 Op die dag kwamen er sadduceeen naar Hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is;
  Hnd 23:8 Want sadduceeen zeggen dat er geen opstanding is,…
  (TELOS)

  Zij geloofden evenmin aan engelen of geesten.

  Hnd 23:8 Want sadduceeen zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest;…
  (TELOS)

  De Farizeeën geloofden daarentegen wel aan opstanding, engelen of geesten.

  Hnd 23:8 Want sadduceeen zeggen dat er geen opstanding is, en geen engel of geest; farizeeen echter belijden beide.
  Hnd 23:9 Er ontstond nu een groot geschreeuw, en sommigen van de schriftgeleerden van het deel der farizeeen stonden op, redeneerden heftig en zeiden: Wij vinden geen enkel kwaad in deze man; en als een geest tot hem gesproken heeft, of een engel…

  (TELOS)

  De Sadduceeën maakten een groot deel van de Joodse Raad (Sanhedrin) uit, de hoogste Joodse gezagsinstantie.

  Hnd 23:6 Daar nu Paulus wist dat het ene deel uit sadduceeen en het andere uit farizeeen bestond, riep hij in de Raad: Mannen broeders, ik ben een farizeeer, een zoon van farizeeen; over de hoop en de opstanding van de doden sta ik terecht.
  Hnd 23:7 Toen hij nu dit had gesproken, ontstond er strijd tussen de farizeeen en sadduceeen en de menigte werd verdeeld.

  (TELOS)

  Bronnen

  Onder meer: Telos-vertaling: Joodse partijen.


   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Sadduceeer_James_Tissot.jpg
  Geen beschrijving
  116.04 kB09:04, 26 mrt 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.