Samuël (1e boek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...an_Samu%C3%ABl

  Het eerste boek Samuël is een boek in de bijbel dat genoemd is naar de hoofdpersoon de richter en profeet Samuël.

  Sleutelwoord: "Gebed." 1.Samuël 1:10-27; 7:5; 8:6; 12:19-23; enz.

  Boodschap

  De plaats van en de kracht van het gebed in alle omstandigheden van het leven. Dit komt al tot uiting in de naam Samuël - "God heeft gehoord," duidendop de wonderlijke geboorte van Samuël in antwoord op de gebeden van zijn moeder Hanna.

  Het boek Samuël leert het belang van God dienen zijn woord horen en gehoorzamen, alleen de Heer te offeren. Het laat zien hoe na de chaotische tijden van de Richteren, er rust komt voor Israël, wanneer zij God dienen. Samuël (de persoon) gaat hen daarin voor en onderwijst hen. Het laat ook zien dat als Israël het verlangen heeft net als alle anderen volkeren een koning te hebben, en daarmee Samuël, erger nog, God, verwerpt, en wat de gevolgen kunnen zijn van het menselijke koningschap.

  Naam, auteurschap en datering

  Dat het boek de naam Samuël draagt, betekent niet dat het daarom ook volledig door Samuël is geschreven, vooral ook omdat al in 1 Saumël 25:1 zijn dood wordt beschreven. Het boek draagt zijn naam, omdat Samuël een zeer belangrijke godsman was in Israël. 

  264px-InfantSamuel.jpg

  "Roeping van Samuël" door Joshua Reynolds

  Volgens de Talmoed schreef Samuël het boek, evenals Richteren en Ruth, maar om bovenvermelde reden is dit niet houdbaar. In 1 Kronieken 29:29 staat: "De geschiedenis van koning David is van begin tot eind opgetekend in de geschriften van de ziener Samuël, de profeet Natan en de schouwer Gad." Waarschijnlijk heeft de samensteller van het boek Samuël gebruik gemaakt van deze drie genoemde documenten. Een flink gedeelte van het boek zou dus inderdaad door Samuël beschreven kunnen zijn. In ieder geval is het pas in later tijd samengesteld, na het koningschap van David, zoals blijkt uit 1 Samuël 27:6 "Achis wees David Siklag toe, en zo komt het dat Siklag tot op de dag van vandaag aan de koningen van Juda behoort." Dus na de verdeling van het rijk in Juda en Israël, maar voor de ballingschap.

  Het boek

  Van de zes historische boeken van Israël is 1 Samuël wel het meest bekend door de geschiedenis van de geboorte van Samuël, zijn roeping, de verhalen over Saul, David en Goliath en vele andere. Het is een boeiend boek om te lezen. De inhoud van het boek gaat over de geschiedenis van de tijd van de richteren tot de dood van koning Saul.

  Enkele opvallende zaken:

  In dit boek wordt voor het eerst de titel "Here der heerscharen" (NBG) of "Heer van de hemelse machten"(NBV) gebruikt. Hoofdstuk 1:3, een titel voor God die 281 keer in de Bijbel voorkomt en verwijst naar het feit dat de God van Israël heerser is over alle machten, mensen en engelen in hemel en op aarde.

  De titel "Messias" wordt voor het eerst in dit boek genoemd, namelijk in het dankgebed van Hanna in 2:10. (zijn gezalfde, letterlijk "Zijn Messias.")

  In dit boek wordt de oorspronkelijke titel van "profeet" vermeld, nl. "ziener," 9:9, een suggestieve naam die verwijst naar speciale gaven zoals inzicht in Gods plannen en visioenen van God. 

  Analyse

  De drie belangrijkste personages in dit boek zijn: Samuël, Saul en David. De indeling van het boek is te maken rondom hun optredens. 

  Hoofdstuk 1-7. Samuël.
  Geboorte: Hanna's gebed om een zoon, Gods antwoord op het gebed, Hanna's profetische lofgezang.
  Roeping: De verloedering van de dienst in de tabernakel door Eli's zonen, de ernstige waarschuwing die God door een profeet tot Eli sprak en de roeping van de jonge Samuël.
  Bediening: Wegvoering van de ark en de dood van Eli, de terugkeer van de ark en overwinning door gebed en terugkeer tot God onder Samuël.

  Hoofdstuk 8 - 15. Saul.
  Verkiezing: Samuëls gebed tot God over de wens van Israël een koning te hebben, de verkiezing en zalving van Saul tot koning van Israël.
  Regering: Sauls eerste grote overwinningen op de vijanden en samuëls afscheidsrede tot het volk Israël.
  Verwerping: Sauls falen, het opnieuw de fout ingaan en zondigen tegen Gods opdracht en tenslotte zijn periode van depressies en bezetenheid.

  Hoofdstuk 16-31. David.
  Zalving:David door God uitgekozen en gezalfd door Samuël.
  Dienst: In dienst bij Saul als minnestreel en wapendrager, zijn gevecht met Goliath, zijn vriendschapsverbond met Jonathan en Sauls jaloezie en pogingen David te doden.
  Ballingschap: Davids vlucht en rondzwervingen en de dood van Saul en Jonathan.

  Meer weten

  Ger de Koning, 1 Samuel toegelicht en toegepast. Uitgeverij Johannes Multimedia, 2011. Uitgegeven als paperback en als electronisch boek. Download (pdf-bestand) van OudeSporen.nl.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   264px-InfantSamuel.jpg
  Geen beschrijving
  17.56 kB11:20, 1 okt 2010Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.