Samuël (2e boek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...an_Samu%C3%ABl

  2 Samuël is een boek in de Bijbel, in het Oude Testament. Sleutelvers is 2 Sam. 5:12.

  2Sa 5:12 En David merkte, dat de HEERE hem tot een koning over Israël bevestigd had, en dat Hij zijn koninkrijk verheven had, om Zijns volks Israëls wil.
  (SV)

  Auteur en datering

  De boeken 1 Samuël en 2 Samuël vormden oorspronkelijk in de Hebreeuwse versie een geheel. De auteur is onbekend.        1 Samuël 27:6 duidt erop dat het boek geschreven is in de tijd dat Israël verdeeld was in een noordelijk en zuidelijk koninkrijk. Ook kende de auteur sommige gedichten van David, zoals blijkt uit 2 Sam. 1:19-27; 22:2-51 en 23:1-7. Blijkbaar maakte de samensteller van het boek gebruik van andere bronnen, één ervan was  "het boek der oprechten" zie 2 Samuël 1:18.

  David.jpg

  David. Schilderij van Domenico Zampieri (1581-1641)

  Geschiedkundige achtergrond

  2 Samuël is het vervolg op 1 Samuël en handelt over de 40 jarige regeringsperiode van David als koning over Israël, na de dood van koning Saul.  Door de vele militaire acties van David, wordt Israël tot een sterke natie. De regerinsperiode van David liep ongeveer van 1011 tot 971 voor Christus.

  Opvallende zaken

  In dit boek wordt voor de eerste keer in de Bijbel een heerser vergeleken met een herder. Hoofdstuk 5:2.                

  David beschreef als eerste een koning als "een gezalfde van de Heer," wat aangeeft wat een verheven opvattingen men had van het koningschap. 

  De gebeurtenis die beschreven wordt in Hoofdstuk 7:1-17 leert ons dat zelfs zaken die op zich goed zijn, voor Gods aangezicht gebracht moeten worden om zijn goedkeuring te ontvangen.

  Het boek bevat twee opvallende gelijkenissen, één over de zelfzuchtige man (hoofdstuk 12) en één over de verbannene (hoofdstuk 14:1-20.)

  In 2 Samuël 23:2 claimt David dat zijn psalmen ontstonden door goddelijke inspiratie.

  De boodschap van het boek

  De voornaamste boodschap is de noodzaak om geduldig te wachten op God tot Hij zijn beloften in vervulling doet gaan. Geduld is een deugd waar je speciale genade voor nodig hebt. 

  Een tweede belangrijke boodschap handelt over het omgaan met de zonde. Enkele voorbeelden: 1:14-16; in de geschiedenissen over David en zijn zoon Absalom; Davids zonde met Batsheba, hoofsdtuk 11+12; enz.

  Analyse

  We kunnen het boek 2 Samuël grofweg in 3 hoofdzaken indelen:

  Hoofdstuk 1:1-10:19. David wordt tot koning gezalfd over Israël en wordt een machtig  en God vrezend koning, die zijn volk voor gaat in het dienen van  God.

  Hoofdstuk 11:1-20:26. Davids zonde met Batsheba, zijn berouw, Gods vergevende genade en alle negatieve gevolgen in het koningshuis van David.

  Hoofdstuk 21:1-24-25. Aanvullende informatie over Davids regering. Liederen van David, de volkstelling en de straf.

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te verbeteren) 
   
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   David.jpg
  Geen beschrijving
  24.55 kB14:49, 13 okt 2010Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.