Sardius (edelsteen)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sardius

  Sardius, of Sardis, of Sarder, of Sardion (Eng. Sardius, Du. Sarder, Fr. sardoine), is de naam van een roodachtige edelsteen. Sardius is een kwarts, een halfedelgesteente waarvan er twee varianten zijn. De door ijzeroxide bruinachtig-rood gekleurde sardius (Eng. sard) en de oranjerode variant, die carneool (ook gespeld karneool) of kornalijn (Eng. carnelean) wordt genoemd.  

  Carneool_sardius.jpg

  Foto[2]: Carneool (links) en Sardius (rechts). Maatgetallen in millimeters.

   

  Carneool_SvdMolen.jpg

  Foto[1]: Carneool.

  In de LXX, de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het Hebreeuwse woord 'odem' vertaald door het Griekse woord 'sardion'. In het Oude Testament komt 'odem' drie maal voor. De Statenvertaling vertaalt door 'sardis', de Herziene Statenvertaling door 'robijn'. 

  In de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament komen de woorden sardinos (σαρδινος) en sardios (σαρδιος) voor, elk één keer.

  Opb 4:3 en die daarop zat, was van aanzien een jaspissteen en sardiussteen (Gr. sardinoo) gelijk; en rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk;
  (TELOS)

  Opb 21:20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius (Gr. sardios), het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist.
  (TELOS)

  De Naardense bijbelvertaling heeft in Opb. 4:3 'sardius' en in Opb. 21:20 'sardion'. De Willibrordvertaling uit 1978 heeft in beide verzen 'carneool', de vertaling uit 1995 'carneool'. De Groot Nieuws-vertaling heeft in beide verzen 'kornalijn', de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft 'sarder'. De oude Luthervertaling heeft in het Duits 'sardis'. De moderne Luthervertaling heeft 'sardis' resp. 'sarder'. 

  Voetnoten

  1. ↑ Auteur van de foto: SvdMolen. Ontleend aan Wikimedia Commons, bronpagina.

  2. ↑ Auteur van de foto: Hyperdeath (= Chris Benton), 14 april 2008. Ontleend aan Wikimedia Commons: bronpagina.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.