Schreeuw om Leven (stichting)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Schreeuw_om_Leven_(stichting)

  De Stichting Schreeuw om Leven is een orthodox-christelijke organisatie die opkomt voor de bescherming van het ongeboren leven gedurende de hele zwangerschap en daarom gekant is tegen abortus provocatus. De Nederlandse organisatie ijvert verder tegen euthanasie en stelt de verloedering van de Nederlandse samenleving aan de kaak. De organisatie is gesticht in 1985 door Bert Dorenbos.

  De organisatie benadert media en leidinggevenden, verspreidt informatie en organiseert publieke acties. De allereerste actie was een nachtwake voor de abortuskliniek in Heemstede.

  Sympathisanten van Schreeuw om leven waken elke eerste van de maand voor de abortusklinieken in Nederland. Zij proberen met de meisjes en vrouwen in gesprek te komen; soms wordt voor hen gebeden.
   

  “Tijdens deze dagwaken zag ik de nood van de meisjes en vrouwen. Ik sprak met ze, hoorde hun problemen. Een keer raadde ik een meisje aan om naar de echo te kijken. Toen ze weer uit de kliniek kwam, had ze inderdaad de echo gezien. Ze besloot geen abortus te doen. Dat was heel mooi. Maar wat ik vooral zag was het verdriet en de pijn als de vrouwen na de abortus naar buiten kwamen.”

  Willy Dorenbos op de jubileumbijeenkomst 25 jaar Schreeuw om Leven, 11 september 2010 in Utrecht.

  De Stichting biedt hulp bij ongewenste zwangerschap en na een abortus (zie hieronder). Ook houdt zij zich bezig met relatievorming en seksualiteit.

  Buiten Nederland is de Stichting actief in de internationale pro life beweging.

  Hulpverlening

  In 2000 is een hulpverleningstak ontsproten: Schreeuw om Leven Hulpverlening. Deze tak biedt hulp aan meisjes en vrouwen die ongewenst zwanger zijn en daarom een abortus overwegen. Men biedt de vrouwen hulp aan bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen, zodat er ruimte komt in hun crisissituatie en ze hun kindje geboren kunnen laten worden.

  Met vrouwen die een abortus hebben ondergaan, doen wij Bijbelstudie over vergeving en bevrijding. “Wij zien we dat vrouwen vergeving ontvangen en bevrijd worden van de zondelast van abortus. God heeft een hoopvolle toekomst voor hen.”[1] 

  Het hulpverleningswerk wordt gedaan uit de liefde die de Here Jezus voor ons en zeker voor de vrouw in nood heeft. Men wil de Here Jezus bekend maken en goed nieuws brengen.

  Er is ook aandacht voor de nood van mannen.

  Een speciale cursus rust de individuele hulpverleners toe, Ook kerkelijke gemeentes die hulp willen gaan bieden kunnen aan de cursus deelnemen.

  Meer informatie

  Website van de stichting: www.schreeuwomleven.nl

  Bronnen

  Nieuwsartikel ‘10 jaar Schreeuw om Leven’ op AlphaOnline.nl dd. 9 dec. 2010.

  Nieuwsbrief van de Stichting, sept./okt. 2011.

  Voetnoten

  1. ↑ Willy Dorenbos op de jubileumbijeenkomst 25 jaar Schreeuw om Leven, 11 september 2010 in Utrecht.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.