Sekte

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Sekte


  Een sekte is een groep mensen, meestal op godsdienstig terrein, die uit een grotere groep is ontstaan en door hun leer of praktijk een afwijkende minderheid vormen en op gespannen voet verkeren met de hoofdstroming waaruit zij zijn voortgekomen. Een sekte ontstaat vaak door het optreden van een bezielend leider. Het woord “sekte” heeft een negatieve bijklank en wordt daarom in afkeurende zin gebezigd, niet door de leden van de sekte, maar door haar tegenstanders. Een bekende sekte in de christenheid vormen de Jehovah’s Getuigen.  

  De ongelovige Joden noemden de christenen aanvankelijk een sekte. De christenen stonden onder hen bekend als ‘de sekte der Nazoreeers’. De apostel Paulus werd door zijn Joodse tegenstanders een sekteleider genoemd. 

  Hnd 24:5 Want het is ons gebleken, dat deze man een pest is en een verwekker van oproeren onder alle Joden over het hele aardrijk en een aanvoerder van de sekte der Nazoreeers,
  (TELOS)

  Paulus zelf had deze 'sekte' eertijds vervolgd, maar hij noemde het christendom na zijn bekering ‘de Weg’. 

  Hnd 24:14 Dit echter beken ik u, dat ik naar de Weg die zij een sekte noemen, zo de God van de vaderen dien, terwijl ik alles geloof wat volgens de wet is en in de profeten geschreven staat
  (TELOS)

  De voornaamsten der Joden in Rome noemden het christendom eveneens een sekte.

  Hnd 28:22 Wij achten het echter juist van u te horen wat uw denkbeelden zijn; want wat deze sekte betreft, ons is bekend dat zij overal wordt tegengesproken.
  (TELOS)

  Het volgende nieuwsbericht beschrijft een geval van een sekteleider:

  In Argentinie is de voortvluchtige sekteleider Paul Schafer opgepakt. De Duitser Schafer was een van de meestgezochte personen in Chili. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik van zeker 26 Chileense kinderen. Verder zou de Duitser hebben samengespannen met het regime van oud-dictator Augusto Pinochet bij de marteling van tegenstanders van het bewind. Schafer vertrok ruim veertig jaar geleden met een aantal Duitse families naar Chili om daar een kolonie te stichten. De gemeenschap, Colonia Dignidad, kreeg al snel trekjes van een sekte. De bewoners waren onderworpen aan een spartaans regime en zagen Schafer, die ook een naziverleden heeft, als een god die ze blindelings volgden. De hoogbejaarde Schafer, wiens feitelijke leeftijd onbekend is, werd opgepakt in een dorp op zo'n veertig kilometer van Buenos Aires. Naast Chili had ook Duitsland een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.
  (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 10 maart 2005)
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.