Silas

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Silas

  Silas (of Silvanus) was een voorganger onder de broeders te Jeruzalem (Hand. 15:22) en een profeet. Hij werd door de gemeente van Jeruzalem met Paulus en Barnabas naar Antiochië gezonden om uitsluitsel te geven over de vraag in hoeverre bekeerde heidenen zich aan de wet van Mozes moesten houden. Hij was één van de medewerkers van de apostel Paulus en vergezelde hem op diens tweede zendingsreis. Met Paulus belandde hij in de gevangenis te Filippi en zong in die omstandigheid met Paulus lofzangen voor God (Hand 16:25)

  Silas wordt genoemd in Handelingen 15: 22-40; Handelingen 16: 19-25, 29; Handelingen 17: 4-15, Handelingen 18: 5.

  Silas wordt in het Nieuwe Testament ook Silvanus genoemd. De naam Silas is een afkorting van Silvanus, zie aldaar. 
    

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.