Silo (plaats)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Silo

  Silo is de plaats waar God Zijn Naam eerst had doen wonen en de tabernakel, het huis van God, een tijd gestaan heeft. Silo was het hoofdkwartier van Jozua toen Israël het land Kanaän in bezit nam. De stad Silo ligt 20 km ten zuiden van Sichem. De plaatsnaam Silo betekent “rust; rustplaats”.

  Silo.jpg

  Kaart[1]: ligging van Silo in Kanaën. 

  In Silo heeft de tabernakel, het vervoerbare huis van God (Richt. 18:31), een tijd gestaan.

  Joz 18:1 En de ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo, en zij richtten aldaar op de tent der samenkomst, nadat het land voor hen onderworpen was.
  (SV)

  In Silo was dus het brandofferaltaar, waar geofferd werd:

  1Sa 1:3 Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden, en om te offeren den HEERE der heirscharen te Silo; en aldaar waren priesters des HEEREN, Hofni, en Pinehas, de twee zonen van Eli.
  (SV)

  De stad Silo is hoogst waarschijnlijk in de eerste dagen van Saul bij een inval van de Syriërs verwoest. Vandaar is de tabernakel naar Nob verplaatst. Naar de verwoesting van Silo verwijst God in Jer. 7:12 en 26:6.

  Jer 7:12 Want gaat nu henen naar Mijn plaats, die te Silo was, alwaar Ik Mijn Naam in het eerst had doen wonen; en ziet, wat Ik daaraan gedaan heb vanwege de boosheid van Mijn volk Israël.
  (SV)

  Voetnoten

  1. ↑ Uitsnede uit een kaartje ontleend aan een oude schoolatlas uitgegeven door Wolters. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Silo.jpg
  Geen beschrijving
  97.71 kB15:22, 18 feb 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.