Siyon

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Siyon

  Siyon is een andere naam voor de hoge berg Hermon, Deut. 4:48. 

  Andere schrijfwijzen zijn: Sion (Statenvertaling, Authorized Version), Sirjon (NBG51-vertaling). 

  De bergnaam betekent "verheven" en is wellicht verkort voor 'Nisiôn' ('Nisjôn') = verheffing, hoogte, of hoge berg, van het werkwoord 'nasoh', verheffen[1] 

  De naam Siyon komt slechts 1x in de Bijbel voor. 

  De 4:47 Zij hadden zijn land in bezit genomen en het land van Og, de koning van Basan, twee koningen van de Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan [woonden], waar de zon opkomt, 
  De 4:48 [het gebied] vanaf Aroër, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, tot aan de berg Siyon, dat is de Hermon,
  (HSV)

  Voetnoot

  1. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Hermon. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.