Spiegel

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Spiegel

  Een spiegel (Gr. εσοπτρον ‘esoptron; Eng. mirror; Fr. miroir; Du. Spiegel) is een voorwerp van glas of gepolijst metaal waarin dingen weerkaatst worden. In de oudheid waren spiegels niet van glas, maar van blank gepolijst metaal. Daardoor gaven ze niet zo'n duidelijk beeld als onze glasspiegels. Door het onduidelijke beeld waren sommige dingen, die men in de antieke spiegel zag, een raadsel.

  1Co 13:12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan [zullen wij zien] van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
  (HSV)

  In het Grieks van de grondtekst staat er 'in een raadsel'. De TELOS-vertaling vertaalt door 'wazig'.

  1Co 13:12 Want wij kijken nu door een spiegel, wazig, maar dan van aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik ook gekend ben.
  (TELOS)

  Vergelijk de Nieuwe Bijbelvertaling:

  1Co 13:12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
  (NBV 2004)

  In het Nieuwe Testament wordt nog op één andere plaats van de spiegel gesproken:

  Jak 1:23 Want als iemand een hoorder van het woord is en geen dader, die is gelijk aan een man die zijn natuurlijk gezicht in een spiegel bekijkt;
  Jak 1:24 want hij bekijkt zich, gaat weg en is onmiddellijk vergeten hoe hij er uitzag.

  (TELOS)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.