Talmoed

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Talmoed

  De Talmoed (ook gespeld talmud; Chaldeeuws talmoed, van Hebreeuws lamad, leren)  is de latere uitlegging van de wet van Mozes en als zodanig de hoofdbron van de Joodse geleerdheid, afkomstig uit de eerste vijf eeuwen na Chr. Het woord Talmoed betekent 'leer, onderricht', eigenlijk de leer(stof) die men van de onderwijzer heeft ontvangen.

  De Talmoed is een uitgebreid Joods werk, de hoofdbron van de Rabbijnse wijsheid en geleerdheid. De Talmoed de naam van het boek dat de vrucht is van eeuwenlange arbeid van Rabbijnse geleerden, en dat vandaag de dag voor de orthodoxe joden nog steeds beslissend gezag heeft.

  De Talmoed bevat een verzameling van wat de joodse Schriftgeleerden sinds de terugkeer uit de ballingschap tot het midden van de 9de eeuw na Christus geleerd hebben tot verklaring en aanvulling van de Mozaïsche Wet. Het boek bevat de godsdienstige overleveringen der Israelieten, stelselmatig gerangschikt, maar in uitvoerige, zelfstandige verhandelingen, vermengd met stichtelijke beschouwingen, parabels, legenden, geschied- en geneeskundige bijzonderheden, enz.

  Bijvoorbeeld, de volgende uitspraak staat in de zogenaamde Babylonische Talmoed, tractaat Kiddushin 49b: "Tien maten schoonheid daalden op de wereld neer, negen werden genomen door Jeruzalem en één door de rest van de wereld"

  De Talmoed heeft twee hoofdafdelingen: De Misjna (herhaling, nl. van de Wet) en de Gemara (volledige verklaring). De te boekstelling, ordening en uitleg van de mondelinge overlevering is begonnen in de 3de eeuw na Christus. De zogenaamde Jeruzalemse Talmoed is ontstaan in de periode 200-400 na Christus. De Babylonische Talmoed bestrijkt de periode van 200-500 na Christus. 

  Het bijvoeglijk naamwoord Talmoedisch (ook gespeld Talmudisch) betekent: overeenkomend met, ontleend aan, gegrond op de Talmoed.

  Een Talmoedist (ook gespeld Talmudist) is een Israëliet die de Talmoed aanneemt; beoefenaar van de Talmoed.

  Meer informatie

  Babylonische Talmoed, in het Engels, op Halakhah.com

  Bronnen

  In dit artikel is op 11 november 2011 gebruik gemaakt van tekst uit: R.K. Kuipers' Encyclopaedisch Woordenboek, s.v. Talmoed enz. Amsterdam: Elsevier, 1918.  

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 12-13. Hieruit is onder toestemming in maart 2012 tekst gebruikt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.