Theófilus

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Theofilus

  Theófilus, ook gespeld Theophilus, was een christen, ten behoeve van wie Lukas zijn Evangelie (Luc. 1:3) en de Handelingen (Hand. 1:1) schreef.

  Lu 1:1 Aangezien velen ondernomen hebben een verhaal op te stellen over de zaken die zich onder ons voltrokken hebben,
  Lu 1:2 zoals zij die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, ons hebben overgeleverd,
  Lu 1:3 heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af aan nauwkeurig onderzocht te hebben, het in geregelde orde aan u te schrijven, hoogedele Theofilus,
  Lu 1:4 opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u bent onderwezen.
  (TELOS)

  De eigennaam in het Grieks van het Nieuwe Testament is θεοφιλος, The’ophilos, en komt van θεος, God, en het werkwoord φιλεω, liefhebben. De naam betekent ‘door God bemind' / 'door God geliefd' / 'Godelief', ‘vriend van God’ of 'liefhebber van God'. Het was een gewone naam onder Romeinen zowel als Joden. 

  Hij was een bekende van Lukas en blijkens diens ‘hoogedele’ een aanzienlijk man. Ook de stadhouders Felix en diens opvolger Festus werden met ‘hoogedele’ aangesproken (Hand. 23:26; 24:3; 26:25).

  Theofilus woonde mogelijk in Rome, in Israël (Ceasarea?) of in Syrisch Antiochië. Hij is ons verder onbekend. Hij wordt alleen door Lukas genoemd, in Luc 1:3 en Hand. 1:1.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.