Thessalonicenzen (eerste brief)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...essalonicenzen

  De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika. Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament. Belangrijke onderwerpen zijn de wederkomst van de Heer Jezus en onze levensheiliging. 

  Inhoud van de pagina:


  De schrijvers

  Zowel de eerste als de tweede brief aan de Thessalonikers werden geschreven door Paulus, Silvanus en Timotheüs (1 Thess.1:1; 2 Thess.1:1). De beide brieven zijn grotendeels in de "wij-vorm" geschreven, met enkele uitzonderingen waar de "ik-vorm" wordt gebruikt. Dit geeft aan dat Paulus de primaire schrijver is, die mede namens Silvanus (Silas) en Timotheüs schrijft.

  Thessalonika

  De lezers aan wie de brief gericht is, waren gelovigen in de plaats Thessalonika, gelegen in het huidige Noord-Griekenland. Het was in Paulus tijd een grote handelsstad en lag aan de belangrijke handelsroute ('via Egnatia') tussen Rome en het oosten van het rijk.

  Paulus_tweede_zendingsreis-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1] Ligging van Thessalonika in de Macedonië, aan de via Egnatia. Paulus deed de stad aan tijdens zijn tweede zendingsreis.

  Datering

  De eerste brief werd geschreven kort na het ontstaan van de gemeente, waarin Paulus zijn blijdschap uit over het feit dat ze standvastig zijn gebleven in het geloof, ondanks verdrukking.

  Voorgeschiedenis en toestand

  Wat was er gebeurd vóór de brief? In Thessalonika was een gemeente van Christusgelovigen ontstaan door de dienst van Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, na zijn verblijf in Filippi (2:2; Hand. 17:1-9). In Filippi hadden hij en zijn medearbeiders leden en was hen smaadheid aangedaan (2:2). En in Thessalonika "..., zoals u weet, hebben wij vrijmoedigheid in onze God gehad om tot u onder veel strijd over het evangelie van God te spreken" (2:2). Zij werkten er "nacht en dag", om niemand tot last te zijn (2:9). Hoewel Paulus er waarschijnlijk niet langer dan een maand verbleef, werkte hij er zo met hart en ziel, dat er niet alleen een gemeente ontstond, maar deze ook stevig gefundeerd werd. De gelovigen daar waren Paulus en de zijnen lief geworden (2:8). Iedere gelovige werd vermaand en vertroost (2:11). 

  Later, na zijn vertrek, had Paulus zich beijverd de Thessalonikers weer te zien (2:17v), wat de satan verhinderd had (2:18). Paulus en Silvanus hadden daarom, terwijl ze in Athene achterbleven, Timotheus naar Thessalonika gezonden (3:1) om de verdrukte gelovigen daar te versterken (3:2). Bij zijn terugkomst vertelde Timotheüs 'de blijde boodschap' van het geloof en de liefde der Thessalonikers en hun verlangen naar Paulus en de zijnen (3:6).

  Over de toestand van de schrijvers kan men opmaken: ze kenden nood, verdrukking (3:7), liefde tot de christenen in Thessalonika T (3:12); blijdschap, vertroosting, verkwikking en dankbaarheid jegens God door het goede nieuws over de Thessalonikers (3:7v); ze baden overvloedig (3:10); ze verlangden de christenen in Thessalonika te mogen zien en weer onder hen te arbeiden (3:10). 

  Uit de brief blijkt ook de toestand van de gemeente waaraan de brief gericht was: de gelovigen hadden verdrukking wegens hun geloof te lijden (2:14; 3:3). Er was onwetendheid aangaande het lot van de ontslapenen (4:13v). Ook hadden wij het nodig gewaarschuwd te worden tegen hoererij, overspel (4:3v) en een ongeregeld leven (4:11v). Er ontbrak nog iets aan hun geloof (3:10). Nodig waren ook: groei in liefde (3:12; 4:9v), versterking van het hart (3:13), onberispelijk zijn in heiligheid (3:13), besef van onze praktische roeping tot heiliging (4:3v), toeneming in goede wandel en behagen van God (4:1), een goede wandel tegenover de ongelovigen (4:11v) door rustig te zijn, zelfstandig, hun werk te doen. 

  Doel en boodschap

  Het doel van de brief is (1) om van het geloof van de Thessalonicenzen te weten (3:5) en (2) hen te versterken en te vermanen aangaande hun geloof (3:2). 

  1 Thessalonicenzen benadrukt het belang van levensheiliging. De wederkomst van Christus en de levensheiliging van de gelovigen zijn nauw met elkaar verbonden in deze brief (3:13; 5:11 en 23). Heiliging is Gods werk, maar vraagt volledige medewerking van de kant van de mens (4:1). Met betrekking tot de wederkomst is het belangrijk werkzaam en waakzaam te zijn. Paulus geeft nadere toelichting met betrekking tot de overleden gelovigen in het kader van de wederkomst van Christus. De gestorven gelovigen zullen opstaan en samen met de nog levende gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. De wederkomst is een troost en bemoediging voor de gemeente om stand te houden in het geloof en de verdrukking geduldig te ondergaan. Over die verdrukkers zal God tenslotte oordelen (1:6-9).

  Bijzondere kenmerken

  Deze brieven zijn duidelijk geschreven aan christenen die nog niet zo lang geleden tot geloof zijn gekomen en nog met vele vragen zitten.
  De Thessalonicenzen worden opgeroepen te wandelen zoals ze het hebben gezien bij Paulus, Silas en Timotheüs. Zij hebben hen voorgeleefd hoe een christen zich behoort te gedragen.

  Indeling

  De eerste brief is te verdelen in vijf delen. Vier eindigen met verwijzingen naar de wederkomst van Christus.

  • 1e deel    Hoofdstuk 1              De komst van de Heer is een inspirerende bemoediging voor de jonge gelovigen.
  • 2e deel    Hoofdstuk 2              De komst van de Heer is bemoedigend voor de trouwe dienstknechten van Christus.
  • 3e deel    Hoofdstk 3 - 4:12      De komst van de Heer heeft een reinigende uitwerking op de gelovigen.
  • 4e deel    Hoofdstuk 4:13-18    De komst van de Heer is een troost voor hen die hun geliefden hebben verloren in de dood.
  • 5e deel    Hoofdstuk 5.             De komst van de Heer moet de gelovigen aanzetten waakzaam te zijn en niet te verslappen.

  Meer weten

  Hugo Bouter, Overzicht 1 Thessalonicenzen. Zonder jaar. Pagina's: 2. Download (pdf-formaat) van OudeSporen.nl.

  Ger de Koning, De brieven aan de Thessalonikers. Zwolle: uitgeverij Daniël, 2008. Pagina's: 100. Op jongeren gericht. In paperback en als e-book verkrijgbaar. Download (pdf) van OudeSporen.nl.

  H. Medema, Werkend verwachten; de eerste brief aan de Thessalonikers. Apeldoorn: H. Medema, zonder jaar. 

  Enkele artikelen over passages van de brief op OudeSporen.nl

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.