Thessalonicenzen (tweede brief)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...essalonicenzen

  De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen is een brief van de apostel Paulus geschreven aan christenen in de Griekse plaats Thessalonika. Het schrijven is opgenomen in het Nieuwe Testament.

  Inhoud van deze pagina:

   


  De schrijver

  Zowel de tweede en als eerste brief aan de Thessalonikers werden geschreven door Paulus, Silvanus en Timotheüs (1 Thess.1:1; 2 Thess.1:1). De beide brieven zijn grotendeels in de "wij-vorm" geschreven, met enkele uitzonderingen waar de "ik-vorm" wordt gebruikt. Dit geeft aan dat Paulus de primaire schrijver is, die mede namens Silvanus (Silas) en Timotheüs schrijft.

  De gemeente in Thessalonika

  De lezers aan wie de brief gericht is, waren gelovigen in de plaats Thessalonika, gelegen in het huidige Noord-Griekenland. Het was in Paulus tijd een grote handelsstad en lag aan de belangrijke handelsroute tussen Rome en het oosten van het rijk.

  Paulus_tweede_zendingsreis-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1] Ligging van Thessalonika in de Macedonië. Paulus deed de stad aan tijdens zijn tweede zendingsreis
   

  Daar ontstond een gemeente van Christusgelovigen door de dienst van Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, na zijn verblijf in Filippi (Hand. 17:1-9.) Hoewel Paulus er waarschijnlijk niet langer dan een maand verbleef werkte hij er zo met hart en ziel, dat er niet alleen een gemeente ontstond, maar deze ook stevig gefundeerd werd. 

  Aangaande de toestand van de gelovigen kan men uit de brief afleiden dat zij verdrukking en vervolging leden (1:4). Er waren valse beweringen en bijgevolg (1) schrik en (2) vals denkbeeld dat de dag van de Heer al aangebroken was (2:2). Bij de gelovigen was een toename van geloof en liefde (1:3), en volharing (1:4).

  Datering

  De eerste brief werd geschreven kort na het ontstaan van de gemeente, waarin Paulus zijn blijdschap uit over het feit dat ze standvastig zijn gebleven in het geloof, ondanks verdrukking. De tweede brief is waarschijnlijk vrij kort na de eerste brief opgesteld.

  Aanleiding en boodschap

  De belangrijkste aanleiding tot het schrijven van deze brief waren de toenemende verkeerde opvattingen aangaande de wederkomst van de Heer, die ingang vonden vanwege de verdrukking die de gelovigen leden. 2 Thessalonicenzen heeft opnieuw als hoofdonderwerp de wederkomst van Christus. Deze tweede brief is waarschijnlijk vlak na de eerste geschreven. Paulus wil de gelovigen wegwijs maken en hen bemoedigen vanwege de verdrukking die zij moeten doorstaan. 

  Het doel van de brief is: 

  • Onderwijs over de komst van de Heer, vergelding en de wetteloze
  • Verzekeren dat de gelovigen met de behoudenis verbonden zijn, niet met het oordeel, 2:13v
  • Wijzen op Gods liefde en eeuwige vertroosting, goede hoop, 2:16
  • Vermaning om vast te staan, 2:15

  De opvatting werd verbreid dat de dag van de Heer al aangebroken was, en bij velen leidde deze opvatting tot de verwaarlozing van hun dagelijks beroep. Die verkeerde leer en praktijk werden door de apostel bestreden. De leer van de wederkomst, in de eerste Brief alleen kort ter sprake gebracht, is het hoofdthema van de tweede Brief. Eerst komt de afval en de manifestatie van Gods tegenstander, 'de mens der zonde', daarna komt Christus weer in heerlijkheid. 

  Indeling en overzicht

  De brief telt 3 hoofdstukken. Men kan daarbij twee hoofddelen onderscheiden: 

  2 Thess. 1 – 2:14      Leerstellig gedeelte, vooral met betrekking tot de toekomst des Heeren.
  2 Thess. 2:15 – 3      Praktisch gedeelte, waarin wordt aangedrongen op standvastigheid en gewaarschuwd tegen een ongeregelde wandel. 

   
  Een andere indeling, met vier delen:

  2 Thess. 1:1-7.         Een troostwoord voor de vervolgde gemeente, met het uitzicht op de wederkomst van de Heer. 
  2 Thess. 1:7-12.       De komst van de Heer betekent voor de onbekeerden en de onderdrukkers van de gemeente oordeel.
  2 Thess. 2:1-12.       De grote afval en de manifestatie van de Antichrist, die de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan.
  2 Thess. 2:13-3:18.  Het uitblijven van de komst van de Heer biedt mogelijkheden om de Heer te dienen in toewijding, getuigen, voorbede, waakzaamheid en heiliging.

  Meer informatie

  Ger de Koning, De brieven aan de Thessalonikers. Zwolle: uitgeverij Daniël, 2008. Pagina's: 100. In paperback en als e-book verkrijgbaar. Download (pdf) van OudeSporen.nl.

  G.H. Kramer, De verschijning van Zijn komst. Vaassen: Medema, 1992. 180 pag. ISBN 9063532008

  Johannes de Heer, Aanteekeningen bij den Tweeden Brief aan de Thessalonicenzen. Zeist: Zoeklicht-Boekhandel, zonder jaar.

  Bron

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 79. Hieruit is, onder toestemming, op 10 april 2015 tekst gebruikt.

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.