Tideal

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Tideal of Tidal (Eng. Tidal) was de naam van een koning die in de Schrift tweemaal wordt aangeduid als ‘koning der volken’, Gen. 14:1,9. Hij was een bondgenoot van Kedorlaomer, de koning van Elam. Zij namen Lot gevangen en werden verslagen door Abraham

  De naam Tideal komt twee maal in de Schrift voor (Gen. 14:1,9) en betekent “grote zoon”[1].

  Hij was waarschijnlijk het hoofd van verscheidene (nomaden)stammen, in Genesis ‘gojiem’, heidenvolken, genoemd. De Engelse Revised Version vertaalt door ‘koning van Goiim’.

  Hij trok met Kedorlaomer en twee andere koningen op tegen vijf Kanaänitische koningen, die van Kedorlaomer waren afgevallen.

  Ge 14:1 In de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Ellasar, Kedor-Laomer, de koning van Elam, en Tideal, de koning van de heidenvolken, gebeurde het
  Ge 14:2 dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, [tegen] Sinab, de koning van Adama, [tegen] Semeber, de koning van Zeboïm en [tegen] de koning van Bela, het [tegenwoordige] Zoar.
  (HSV)

  Ze namen Sodom in, waar Lot woonde en namen Abrahams neef gevankelijk mee. Abraham kwam Lot te hulp, versloeg Tideal en de andere koningen van het oosten en bevrijdde Lot.

  Abraham_in_Kanaan (Access Foundation).jpg

  Kaart[2]: Route van Tideal (groen) in de veldtocht tegen de Kanaäitische koningen
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.