Tien geboden

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tien_Geboden

  De Tien Geboden (ook genoemd Tien Woorden of, naar het Grieks, Decaloog) zijn woorden van God aan Israël gericht, die een kort begrip van Israëls plicht behelzen. De meeste woorden zijn vérboden die de voornaamste misdaden van iedere soort noemen, dingen welke Gode hatelijk en de mensen nadelig zijn[1]. Zie Ex. 20:2-17 en Deut. 5. 

  Hieronder de Tien Geboden in de Herziene Statenvertaling

  Ex 20:1 Toen sprak God al deze woorden:
  Ex 20:2 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.
  Ex 20:3 U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  Ex 20:4 U zult voor uzelf geen beeld maken, [geen] enkele afbeelding [van] wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
  Ex 20:5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde [geslacht] van hen die Mij haten,
  Ex 20:6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
  Ex 20:7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
  Ex 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat [u] die heiligt.
  Ex 20:9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
  Ex 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. [Dan] zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, [noch] uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
  Ex 20:11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
  Ex 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
  Ex 20:13 U zult niet doodslaan.
  Ex 20:14 U zult niet echtbreken. 
  Ex 20:15 U zult niet stelen.
  Ex 20:16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
  Ex 20:17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

  (HSV)

  Samenvattend:

  1. Geen andere goden
  2. Geen beelden
  3. Geen ijdel gebruik van Gods naam
  4. Sabbatsheiliging
  5. Ouders eren
  6. Niet doodslaan
  7. Niet echtbreken
  8. Niet stelen
  9. Niet liegen
  10. Niet begeren

  De formulering in Deut. 5 wijkt enigszins af van Ex 20:2-17, maar de geboden ze zijn zakelijk hetzelfde. Het verbindingswoord 'en' in Deut. 5:18 en de volgende verzen voorkomend, ontbreekt in Exod. 20: 14-17. Ex. 20:14 verbiedt echtbreken, Deut. 5:18 overspel plegen. 

  Voetnoten

  1. ↑ De oude commentator Patrik bij Ex. 20:14.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.