Trooster

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Trooster

  Trooster is in het Nieuwe Testament de vertaling van het Griekse woord parakletos dat de betekenis heeft van 'aanroeper, verdediger, voorspraak'. Het komt voor van de Heilige Geest en van de Heer Jezus Christus.

  Het Griekse woord ‘parakletos’ (vernederlandst: “parakleet”) betekent letterlijk "erbij geroepene”: iemand die erbij geroepen is om bijstand te verlenen. Het Latijnse woord “advocatus” (Ned. “advocaat”) betekent eveneens “erbij geroepene”. Het Griekse woord ‘parakletos’ komt in het Nieuwe Testament alleen voor in de geschriften van Johannes. In Joh. 14 en 16 komt het voor van de Heilige Geest, in 1 Joh. 2:1 van de Heer Jezus.

  "Parakletos" wordt verschillend vertaald in Nederlandse bijbelvertalingen. De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, Lutherse vertaling en Voorhoeve-vertaling (1966) vertalen door ‘Trooster’. De Willibrord-vertalingen uit 1978 en 1995 en de vertaling van Canisius hebben ‘helper’. De Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 heeft ‘pleitbezorger’. Het Boek heeft ‘plaatsvervanger’. Naardense vertaling heeft ‘gids-en-helper’. De Telos-vertaling heeft ‘voorspraak’.

  Bron

  Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Trooster. De tekst van dit lemma is op 16 okt. 2015 verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.