Tychicus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tychicus

  Tychicus was een medewerker en reisgenoot van Paulus, die hem naar Efeze, Kolosse en Kreta zond.

  Schriftplaatsen: Hand. 20:4; Ef. 6:21; Col. 4:7; 2Tim. 4:12; Tit 3:12.

  Naam. Zijn naam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament is Τυχικος Tuchikos (klemtoon op de onderstreepte lettergreep). Het Strongnummer is 5190. De eigennaam komt 7x voor in het Nieuwe Testament en betekent ‘gelukkig, gelukskind’[1] of ‘noodlottig’[2], van een afleiding van het werkwoord τυγχανω tug’chano = het doel raken, bereiken, verkrijgen, gebeuren, toevallig plaatsvinden.

  Persoon. Hij vergezelde Paulus op diens reis van Korinthe naar Jeruzalem (Hand. 20: 4) was later zijn getrouwe lotgenoot in de gevangenis te Rome, van waar Paulus hem met de brieven aan de Kolossensen, Efeziërs en Filemon naar Klein-Azië zond, om de onderlinge gemeenschap te bevorderen en de wankelende gemeenten in het geloof te bevestigen (Kol. 4: 7v.; Ef. 6: 21v.).

  Paulus spreekt van hem met grote achting en liefde en acht hem bekwaam om een van moeilijkste gevallen ten einde te brengen (Tit. 3: 12).

  Paulus schreef aan Titus, die op Kreta was:

  Tit 3:12 Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nikopolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. (TELOS)

  Ook in zijn tweede gevangenschap had Paulus Tychicus bij zich in Rome en zond hem van daar naar Efeze (2 Tim. 4: 12). Paulus schreef aan Timotheüs:

  2Ti 4:12 Tychicus nu heb ik naar Efeze gezonden. (TELOS)

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Tychicus. Hieruit is op 6 nov.  2015 tekst genomen en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.