Verdrukking

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Verdrukking

  Iemand verdrukken is hem verhinderen datgene te verkrijgen dat hij met recht en billijkheid kan vorderen, door welke verhindering hij schade lijdt[1]. Wanneer een gelovige bijvoorbeeld een baan of opleiding wordt geweigerd omdat hij een christen is en hij hierdoor schade lijdt, dan wordt hij verdrukt.

  De Heer Jezus heeft zijn leerlingen gewaarschuwd dat ze in de wereld verdrukking zouden lijden.

  Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

  De verdrukking komt voort uit haat. De haat is er omdat de gelovigen niet van wereld zijn en door Jezus Christus uit de wereld, waarin ze verkeren, zijn uitverkoren. 

  Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

  Martelaren zijn getuigen die ondanks verdrukking en vervolging belijdenis deden van hun geloof. In enge zin zijn het verdrukte en vervolgde getuigen die hun leven lieten omwille van het geloof in de Heer Jezus. Zie verder artikel Martelaar.

  Meer informatie

  Zie artikel Vervolging van christenen, Martelaar 

  Hulp

  Organisaties die zich inzetten voor verdrukte christenen:

  Meer informatie 

  • Adrianus Haemstede, Historie der martelaren (Amsterdam 1671).  "Die , om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655." Download: Historie der martelaren
  • Thieleman J. van Braght, Het bloedig tooneel of Martelaers spiegel der doops-gesinde of weereloose christenen 2 (Amsterdam 1685).
  • Alb. van Torenenbergen, Schetsen uit de lijdensgeschiedenis der protestantse apostolisch-katholieke kerk. Twee delen.Amsterdam: C.L. Brinkman, 1854, 1856. Digitaal bestand op Google Books; bevat beide delen.

  Voetnoten

  1. ↑ Vergelijk Petrus Weiland, Kunstwoordenboek (1821) over verdrukken en onderdrukken.
   

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te verbeteren) 
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.