Verheerlijken

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Verheerlijken

  (Verrijk de Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.)

  Verheerlijken kan betekenen:

  1. Heerlijk maken
  2. De heerlijkheid van iets of iemand bekendmaken, verkondigen, vertonen

  Verheerlijken in de zin van heerlijk maken komt onder ander voor in:

  Ro 8:30 En hen die Hij tevoren heeft bestemd, die heeft Hij ook geroepen; en die Hij heeft geroepen, die heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij heeft gerechtvaardigd, die heeft Hij ook verheerlijkt.
  (TELOS)

  Verheerlijken in de zin van de heerlijkheid bekendmaken, verkondigen of vertonen, wordt onder andere gebezigd in:

  Lu 17:15 Een van hen nu, toen hij zag dat hij gezond was geworden, keerde terug, terwijl hij met luider stem God verheerlijkte.
  (TELOS)

  God is in veel opzichten heerlijk, voortreffelijk. De genezene zal in het bijzonder Gods ontferming, goedertierenheid, macht en weldaad hebben vermeld.

  In de Griekse grondtaal van het Nieuwe Testament wordt het werkwoord doxazo (Strongnummer 1392) gebruikt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.