Vier

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vier_(getal)

  Volgens sommigen is het getal 4, dat volgt op het getal 3, het getal van de schepping. De drie-enige God heeft de schepping voortgebracht.

  De opbouw van de aarde telt 4 lagen. Op de opperste laag, de aardkorst, leven wij. Daaruit is de mens genomen, als stof. En daartoe keert hij, d.w.z. zijn lichaam, terug als hij gestorven is.

  De atmosfeer telt 4 luchtlagen. De onderste laag is de troposfeer. Daarin leven wij.

  Er zijn 4 basis soorten lucht[1]
  Er zijn 4 seizoenen van het jaar.
  Er zijn 4 windrichtingen.
  Er zijn 4 basen waaruit een DNA-molecule is opgebouwd.

  In de Bijbel worden de levende wezens op aarde door een viertal zinnebeelden voorgesteld: mens, leeuw (wilde dieren), rund (tamme dieren) en arend (vogels). In het visioen van Ezechiël (hoofdstuk 1) heeft Gods troonwagen 4 wezens als vertegenwoordigers van heel de wereld.
  Het is een drie + een: namelijk de mens en 3 symbolen voor de dieren, namelijk leeuw (wilde dieren), rund (tamme dieren) en arend (vogels).

  Een etmaal omvat avond, nacht, morgen en dag: dag en nacht en de overgangen morgen en avond.

  In het paradijs waren 4 rivieren. Een van de rivieren bestaat nog, althans kunnen we aanwijzen.

  De tabernakel (woonstede Gods) is gebouwd van 4 materialen: goud, zilver, koper en hout. Deze zijn drie en één. Drie zijn namelijk metalen (goud, zilver, koper) en één een niet-metaal (hout)

  De dekkleden van de tabernakel zijn vier in getal: drie dekkleden van dierenhuiden en één dekkleed van plantaardige oorsprong (fijn linnen).

  De versiering van de gordijnen van de tabernakel was vierledig:  drie kleuren (hemelsblauw, purper en scharlaken) en één motief (cherubim).

  In het profetische bijbelboek Daniel komen de vier wereldmachten voor. Een van de wereldmachten ging onder en komt weer op en zal bestaan tot het einde.

  Het Nieuwe Testament telt vier evangeliën. Drie lijken op elkaar, het vierde evangelie staat apart en spreekt van de goddelijkheid van de Heer Jezus. Volgens sommigen worden de vier evangelisten verbeeld in de gestalten van drie dieren (leeuw, rund, adelaar) en de mens (zie Ezechiel).  

  Voetnoten

  1. ↑ Zie artikel Lucht op Wikipedia.nl

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.