Vroedvrouw

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...notify=created

  Een vroedvrouw (Eng. midwive; Du. Hebamme; Fr. sage-femme) is een baarhulp: zij begeleidt de bevalling en helpt de zwangere bevallen. Een mannelijke baarhulp heet vroedmeester. Synoniemen van ‘vroedvrouw’ zijn: verloskundige, vroedkundige. ‘Vroed’ betekent ‘wijs’, vgl. het Franse woord voor vroedvrouw: sage-femme (‘sage’ = ‘wijs’).

  De zwangere vrouwen van het volk Israel in Egypte werden ten tijde van de geboorte van Mozes gediend door twee Hebreeuwse vroedvrouwen, waarschijnlijk de hoofden der vroedvrouwen. Hun namen waren Sifra (‘schoonheid’) en Pua (‘licht’). Tegen het bevel van Farao in, die de groei van Israël wilde inperken door de pasgeborenen jongetjes om te brengen, lieten die vroedvrouwen de geboren jongetjes in leven.

  Ex 1:15 Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua,
  Ex 1:16 hij zei: Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen [baarstoel] dan moet u, als het een zoon is, hem doden, maar als het een dochter is, mag zij blijven leven.

  Ex 1:17 De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.
  Ex 1:18 Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen [bij zich] en zei tegen hen: Waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat?
  Ex 1:19 De vroedvrouwen zeiden tegen de farao: Omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Zij hebben al gebaard, voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen.
  Ex 1:20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en het volk werd talrijk en zeer machtig.
  Ex 1:21 En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat Hij aan hen nakomelingen schonk.

  De Naardense vertaling vertaalt door ‘baarhulp(en)’. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.