Vrucht

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vrucht

  Vrucht is het voorbrengsel van gewassen. 'Vrucht der aarde' is bijv. gerst en tarwe, te onderscheiden van vrucht van bomen. 

  De Heer Jezus Christus wordt 'de vrucht van de aarde' genoemd: 

  Jes 4:2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad {letterlijk: tot sieraad en tot heerlijkheid.} zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
  (HSV)

  De landvoogd Gedalia moedigde het overblijfsel der Joden aan, zomervruchten te verzamelen. Te denken valt aan vijgen en appels, niet aan koren. 

  Jer 40:10 En ik, zie, ik blijf in Mizpa om in dienst {in dienst-Letterlijk: voor het aangezicht.} van de Chaldeeën te staan die naar ons toe komen. Maar [wat] u [betreft], verzamel wijn, zomervruchten en olie, doe ze in uw vaten, en verblijf in uw steden die u ingenomen hebt.
  (HSV)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.