Wannen, wan

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wannen

  Wannen (Eng. winnow) is het scheiden van het kaf van het koren. Een wan is werktuig om te wannen, bijv. een vork of schop.

  Schriftplaatsen die spreken van wannen: Jes. 41:15-16; Jer 15:7; Ps 1:4; Matth. 3:12

  Op het dorsen volgde in Bijbelse tijden de zware arbeid van het wannen. Men deed dit 's avonds en 's nachts (Ruth 3:2), als er een zachte wind over de dorsvloer waaide (Jer. 4:11; 51:1 vv.). Bij het wannen waait de wind het (lichte) kaf van het (zwaardere) koren weg.

  Het hierbij gebruikte werktuig heet in het Hebreeuws mizreh (Jer. 15:7; Jes. 30:24 „wan"). Een ander werktuig, in het Hebreeuws rachath, in Jes. 30, 24 „werpschoffel" genoemd, is een soort van houten schop met lange steel.

  Het kaf werd met de stoppels verbrand (Matth. 3, 12), of door de wind weggevoerd (Ps. 1:4; Ps. 35: 5; Hos. 13, 3).

  Wannen (c) Gilbert en Beers.jpg
  Wannen. Copyright: V. Gilbert and Arlisle F. Beers. Bron: http://www.visualbiblealive.com 

  Wannen wordt in de Bijbel gebruikt als zinnebeeld van scheiden: scheiden van bozen en rechtvaardigen, samenbrengen van het koren (rechtvaardigen), verbranden van het kaf (bozen).

  Jesaja 41:16 Gij zult ze wannen, en de wind zal ze wegnemen, en de stormwind zal ze verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE; in den Heilige Israëls zult gij u roemen.
  (SV)

  Jeremia 15:7 En Ik zal hen wannen met een wan, in de poorten des lands; Ik heb Mijn volk van kinderen beroofd [en] verdaan; zij zijn van hun wegen niet wedergekeerd.
  (SV)

  Psalmen 1:4 Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.
  (HSV)

  Johannes de Doper betuigde zijn tijdgenoten dat de Christus zou wannen in overdrachtelijke zin.

  Mattheüs 3:12 zijn wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer door en door zuiveren en zijn tarwe in de schuur samenbrengen, maar het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
  (TELOS)

  Get Adobe Flash player


  Thresh & Winnow, video van HortiCultureVideos. Engels gesproken. Duur: 1 minuut. Bron: Youtube.

  Bronnen

  In dit artikel is gebruik gemaakt van tekst uit Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften, s.v. Akkerbouw. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Wannen (c) Gilbert en Beers.jpg
  Wannen. Copyright: V. Gilbert and Arlisle F. Beers. Bron: http://www.visualbiblealive.com
  109.77 kB10:32, 28 okt 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.