Weldadigheid

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Weldadigheid

  Weldadigheid is het wel (= goed) doen, het doen van wat goed is voor anderen, en de geneigdheid hiertoe, en de praktische mededeelzaamheid, beschouwd uit het gezichtspunt van de bron daarvan (een goed hart), of uit het gezichtspunt van de prijzenswaardigheid en heilzame strekking daarvan[1].

  Heb 13:16 En vergeet de weldadigheiden de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.
  (TELOS)

  Het Griekse woord in dit vers vertaald met weldadigheid, is eupoiias, een zelfstandig naamwoord dat komt van eu (= goed) en poieoo (= doen). Dit woord komt in het Nieuwe Testament alleen hier voor.

  Hos 6:6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.
  (SV)

  Voetnoten

  1. ↑ Vergelijk Gerbrand Bruining, Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 53: “Mededeelzaamheid is een dadelijk betoon van mededogen met behoeftigen, en doorgaande geneigdheid tot ondersteuning van dezelven, door eene edelmoedige gift van een deel van het zijne. Geneigdheid hiertoe, en dadelijke mededeelzaamheid, uit het gezigtpunt van derzelver bron, eene goedheid des harten, beschouwd, of uit dat van derzelver prijsselijkheid en heilzame strekking, heet weldadigheid van weldadig en weldaad”. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.