Wereldregering

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wereldregering

  Uit de Bijbel weten wij dat Jezus Christis zal komen om Zijn koninkrijk van gerechtigheid en vrede op aarde te vestigen en als de koning der wereld zal regeren. Vlak voordat hij terugkomt zal het 'Beest uit de zee' heerschappij voeren. Het zelfbestuur van de mensheid eindigt rampzalig.

  Er zijn ontwikkelingen die een menselijke wereldregering voorafgaande aan het koninkrijk van Christus bevorderen, of althans een aanpak op wereldschaal.

  1. de financiele crisis die in 2008 uitbrak (economische crisis
  2. de opwarming van de aarde, het milieu 
  3. de dreiging van terrorisme, jihadisme 
  4. het wereldvoedselvraagstuk
  5. de verspreiding van kernwapens
  6. de energiecrisis

  Deze problemen maken - naar het oordeel van menig politicus - een wereldregering noodzakelijk. Landen kunnen de problemen niet op eigen houtje oplossen. De Britse premier Gordon Brown bijvoorbeeld verklaarde in 2009 dat de financiële crisis moet worden gezien als  'de moeilijke geboorteweeën van een nieuwe wereldorde'.

  Een wereldregering zal echter ten koste gaan van de soevereiniteit van de staten. Een politieke topfiguur als Henry Kissinger acht een nieuwe internationale politieke orde wenselijk; een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die van de hele wereld.

  De Europese Unie, met haar opperste hof, één munt, wetgeving, ambtenarenapparaat en het vermogen om een militaire macht in te zetten, zou een model kunnen zijn voor de wereldregering.

  Sommige mensen vrezen dat een wereldregering zal uitlopen op een apocalyptische werelddictatuur.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.