Wetteloosheid

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Wetteloosheid

  Wetteloosheid is de toestand dat (1) er geen wetten gelden of (2) veel wetten niet in acht worden genomen.

  Woorden die ongeveer hetzelfde betekenen als ‘wetteloosheid’ in de eerste betekenis zijn: regeringloosheid, anarchie.

  Naar de woorden van de Heer Jezus zal de wetteloosheid toenemen in de tijd die aan zijn terugkomst voorafgaat.

  Mt 24:12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen.
  (TELOS)

  Die tijd zal - naast vele valse christussen en profeten, oorlogen, geruchten van oorlogen, hongernoden, aardbevingen, verdrukking en vermoording van de gelovigen – een vermenigvuldiging van de ongerechtigheid en wetteloosheid zien. Wetten worden veronachtzaamd, men houdt zich er niet meer aan. 

  Het gevolg van de toenemende wetteloosheid zal zijn dat de liefde zal verkoelen.

  Dat de liefde verkoelt als gevolg van wetteloosheid, kan men illustreren door het verkeer van weggebruikers. Als velen de verkeersregel aan hun laars lappen, bijv. door rood licht rijden, te snel of wild rijden en geen voorrang verlenen, dan zal de onzekerheid, de onveiligheid, het onbegrip, de ergernis en de agressie in het verkeer toenemen. De wellevendheid en vriendelijkheid zullen afnemen en de liefde zal verkillen.

  Misschien heeft de Heer in de eerste plaats de natuurlijke mensenliefde in het volk Israël op het oog gehad, omdat het tekstverband een Joods karakter heeft (valse Christussen, evangelie van het Koninkrijk, gruwel van de verwoesting, Judea, tempel, sabbat, grote verdrukking, woestijn).

  Sommige uitleggers[2] denken aan de liefde in het christelijke volk. Wat hun onderlinge liefde betreft, zie bijvoorbeeld:

  Heb 6:10 Want God is niet onrechtvaardig om uw werk te vergeten en de liefde die u betoond hebt voor zijn naam, doordat u de heiligen gediend hebt en dient.
  Heb 10:24 en laten wij op elkaar achtgeven tot aanvuring van liefde en goede werken;
  Heb 13:16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen.
  (TELOS)

  Ook in de gemeente zal een zekere tucht- en wetteloosheid indringen[1]. Dit gevaar is altijd aanwezig geweest:

  Heb 12:16 dat niet iemand een hoereerder is of een ongoddelijke zoals Ezau, die voor een gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht,
  Heb 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God oordelen.
  Heb 13:17 Weest aan uw voorgangers gehoorzaam en weest hun onderdanig, want zij waken over uw zielen als degenen die rekenschap zullen afleggen, opdat zij dit met vreugde en niet zuchtend doen, want dat is voor u niet nuttig.
  (TELOS)

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Matth. 24:12. 

  2. ↑ Zo bijv. Karl August Dächsel, zie aangehaald werk, aangehaalde plaats.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.