Paradijs

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  15 jan 2011 Kees Langeveld: Bas Urgert schreef dat sinds de zondeval het paradijs is opgenomen in de hemel. Voor deze gedachte vind ik geen Schriftuurlijke grond. Mij is ook niet bekend of deze gedachte door meerdere theologen gehuldigd wordt. Daarom heb ik zijn opmerking verwijderd.

  25 april 2011 Bas Urgert: Jezus zegt toch tegen de misdadiger aan het kruis: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Waar zou dat anders kunnen zijn dan in de hemel? En waar krijgt Johannes in de Openbaring anders een kijkje dan in de hemel?

  25 april 2011 Kees Langeveld: Hoi Bas, er is een hemels paradijs. Sinds wanneer, dat weten we niet. Er was eens aards paradijs. Daaruit volgt echter niet dat het hemelse paradijs ontstaan is doordat het aardse paradijs is opgenomen in de hemel. Hiervoor is m.i. geen bijbelse grond. Of begrijp ik jou verkeerd?

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.