Pagina Titel Korte Impressie over Openbarig 17

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  De uitleg van Openb. 17. Deze uitleg heeft sterk met de datum te maken. EErst een stukje inleiding.

  In Opb. 11, 8 krijgt Jeruzalem, de stad waar de Here Jezus is gekruisigd, de geestelijk aanduiding Sodm en Egypte. , zie Jes. 1,10 en de woorden van Jezus in Lk.17, 28-33. In Opb. 16, 19-19,5 wordt nog een stad genoemd waaruit het volk Israël wordt weggehaald voordat deze wordt verwoest; Babel. In Opb. 18, 4, zie Jes. 50, 8; 51, 6. 45; zie ook Jes. 48, 20 en 52, 11.

  Het ligt voor de hand de naam Babylon ook als Jeruzalem op te vatten In Opb. 17 zijn de zeven koppen van het beest waarop de vrouw zit zeven bergen en dat  heeft velen "naar Rome geleid." Kijk eens naar Opb. 17, 10.11, daar staat dat de zeven bergen ook zeven koningen zijn. Er zijn er vijf gevallen, van de overige twee houdt er nog een stand, de ander is niet gekomen. Maar als deze komt moet hij een kort ogenblik stand houden Hij is ook een van de zeven en gaat zijn ondergang te gemoet.

  Abracadabra. Romeinse zijn niet in te passen, want iedere berg schijnt zijn eigen koning te hebben. Daarom kan de verklaring worden gevonden in de geschiedenis van de Joodse Opstand die in 66 AD is begonnen.

  De Romeinse legers komen Israël binnen vanuit het nnorden en in Galilea en Gaulantis zijn zeven steden versterkt als vestingsteden

  Als Johannes dit schrijft  zijn vijf steden gevallen is men bezig de zesde in te nemen, dan is het Sept/Okt. 67 Ad een aanwijzing voor de datum van het boek. De zevende vesting, is Gischala, maar de bevelhebber ("koning")  neemt de benen dit wordt uitgebeeld door de gewonde kop. Hij duikt als de zevende genezen van zijn dodelijke wond op in Jeruzalem als de achtste en organiseert daar het verzet. In Opb. 13 wordt hij het beest uit de (zie 13,3) zee genoemd.

  Jeruzallem (Babylon) krijgt de rekening gepresenteerd welke Jezus aankondigt inLk 11, 49-51 zie Mt. 24, 34. Dit houdt tegelijkertijd in dat ik de grote verdrukking zie plaatsvinden tijdens de Joodse oorlog; zie Mt. 24, 15-22.

  Literatuur dr. D. Holwerda Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen J. H. Kok Kamoen 2006

  Ik laat het hier even bij want ik heb zelf een boek over het boek Openbaring geschreven en zou dat willen uitgeven, wanneer dit het geval is zal ik meerdere dingen in Cristipedia schrijven over deze zaken.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.