NdGK/Aagtekerke/Dopen I/1614-1700

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Aagtekerke

  De Nederduitsch-gereformeerde kerk van Aagtekerke en genealogisch onderzoek

  Ter verduidelijking; de gereformeerde of hervormde kerk van vóór 1816 had als volkskerk de officiële naam 'Nederduitsch-gereformeerde kerk'.

  Zij, die zich bezig houden met genealogie (onderzoek naar voorouders) weten hoe belangrijk kerkelijke archieven kunnen zijn. Doop- Trouw- en Lidmatenboeken (om de meest bekende bronnen maar te noemen) zijn een belangrijke bron van informatie gebleken.

  Aagtekerke is een kerkdorp op het (schier)eiland Walcheren, gelegen zo ongeveer tussen Westkapelle en Domburg. Het eeuwen lang geïsoleerd wonen op een eiland is er de oorzaak van geworden dat vele families ergens wel familiebanden hebben met elkaar. Attestaties van en naar Aagtekerke hadden meestal te maken met de komst van of vertrek naar een ander dorp of gehucht op het eiland. Van de bewoners van Aagtekerke mag men in alle redelijkheid verwachten dat zij in de periode van 1614 t/m 1816 vrijwel zonder uitzondering lid waren van de Nederduitsch-gereformeerde kerk.

  Originele bronnen van voor 1700 zijn echter niet altijd goed te lezen. Ook een geoefende lezer heeft soms moeite met het overschrijven (transcriberen) van het origineel. Foutjes zijn dan snel gemaakt. Controle bij de bron blijft daarom noodzakelijk, ook voor de hier volgende transcriptie van het doopboek. Om zo nauwkeurig mogelijk de tekst weer te geven van het doopboek, hebben we gebruik gemaakt van de fotografische weergave, zoals die te vinden is op internet bij zoekakten.nl.

  Wat hebben we gedaan?

  -   We hebben de inhoud van het doopboek verdeeld over twee aparte artikelen (NdGK/Aagtekerke/Dopen I/1614-1700 en NdGK/Aagtekerke/Dopen II/1701-1816). 'NdGK' staat dan voor 'Nederduitsch-gereformeerde kerk'.

  -   We hebben iedere dopeling een nummer gegeven. De nummering komt in het origineel niet voor, maar is afgekeken van het doopboek van Gapinge.

  -   Vervolgens wordt de naam van het gedoopte kind genoemd. Het kind kreeg één naam. Wij hebben daaraan zelf de 'achternaam' toegevoegd. Deze achternaam is een patroniem, de naam van de vader.

  -   Daarna worden de vader en de moeder genoemd. Een gelukkige bijkomstigheid is dat men in Aagtekerke al spoedig begonnen is om ook de naam van de moeder te vermelden. Er zijn doopboeken, waarin de moeder aanvankelijk niet genoemd wordt.

  -   Tenslotte worden de getuigen bij de doop genoemd. Soms ontbreken ze, of staat er 'presente patre' (de vader aanwezig).

  -   We hebben, wanneer van een echtpaar meerdere kinderen zijn gedoopt, bij de doop van het laatste kind, een overzicht van het gezin willen geven. Let op!! Hierbij kunnen foutjes gemaakt zijn (een kind vergeten of verward met een ander echtpaar, e.d.). Het overzicht behoeft bovendien niet compleet te zijn. Soms werden kinderen in een naburige gemeente gedoopt, of hebben de ouders tussentijds elders gewoond. Voor zover we beschikbaar hadden, is hier en daar extra informatie aan het overzichtje toegevoegd.

  Betekenis van de doop

  Gevraagd aan de doopouders, waarom zij hun kindje lieten dopen, zouden zij waarschijnlijk verwijzen naar Genesis 17:7 of Handelingen 2:39 (Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal) , of zoals het doopformulier zegt: Dewijl dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen, als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn verbond, dopen.  

   

  Aagtekerke  DOPEN   I   (1614 t/m 1700)

  Van 1574 tot 1589 kerkte men te Domburg. Predikant was Gabriel Appaert (van 1574 tot1624). In 1589 werd de Herv. Gemeente te Aagtekerke gesticht, maar bleef met Domburg één kerkelijke gemeeente. Gabriel Appaert werd bijgestaan door een hulpprediker. Van 1614 tot 1620 was dat Jacobus Walaeus. Het zou kunnen zijn dat hij (of Gabriel Appaert) onderstaande kinderen heeft gedoopt.

  Bron: Aagtekerke Doopboek, Lidmatenboek, Trouwen


  ….... =  niet te ontcijferen
  (geh met Leyntje Willems)  =  aanvullende opmerking

  Volgnr/Datum van de doop/Naam van het kind  –  de ouders  –  getuigen

  1   16 nov 1614    Janneken Jacobs   –   Jacob  Oortssen  –   g.  Maerten …., Hilleken Adriaens

  2 7 dec  1614    Jan Adriaens  –   Adriaen Jans  –  sonder getuygen

  3/4    8 febr 1615    (tweelingen) Cornelis en Grietken Melis  –   Melis Cornelis  –  g. (voor Cornelis)  Andries Jans,  Maycken Pieterssen en (voor Grietken) Cornelis Willems,  Luenken Geerts 

  5    8 mrt  1615    Laureys  Pieters  –   Pieter Jaspers  –  g. Laurus Stoffels,  Mayken  Adriaensen
  (De vrouw van Pieter Jaspers is waarschijnlijk Louwerke Louwers)

  6    3 mei  1615   Mayken  Rougiers –  Rougier Meertens  –  de vader present

  7    17 mei 1615    Janneken  Antheunis   –   Antheunis Adriaen Loureys  –  g.  Jooris Diericxssen ,  Joos ….  ,  Copmyne Cornelis 

  8    24 mei  1615   Cornelis Willemsz   –   Willem Damme  –  de vader present

  9    31 mei  1615   Laurys Jacopsz  –   Jacop Joossen  –  g.  Laureys Stoffels,  Mayken Pieterssen, Madaleine Jans

  10    juni  1615  Madelyncken Jans  –   Jan  Ghijs  –   de vader present

  11    25 okt  1615  Pieter  Davids  –   Davidt Passenier  –  g.  Leunis Pieterssen  ,  Mayken Pieters huysvrouw van Mayken Wouters huisvr van Pieter Janse Vleeshouwer

  12    24  jan   1616  Catharina Leenaerts  –   Leenaert Willems   ( Vrouw van Leenaart is waarschijnlijk Leyntje Willems, de tweede vrouw van Leenaart. Zijn eerste vrouw heette Willemijntje NN. Bij haar had hij, voor zover bekend, vier kinderen.)

  13    25 juli  1616  Adriaen Pauwels   –   Pauwel Adriaensz  –  sonder getuigen, de vader present

  14    8 jan  1617  Dingnecken  Pieters   –   Pieter Jaspers   –   g.  Adriaen Jan  Bastiaens ,  Jan Jacop Laureyns, Mijne Dhomaes, Roosken Adriaens, Luencken Jans

  15    febr. 1617 Laurinke Antheunis  –    Antheunis Adriaen Louwreys  –  g. Leunis Cornelis, de vader present

  16    12 febr  1617 Catalynken Leenaerts   –  Leenaart Willems  (Leyntje Willems, de moeder, wordt niet genoemd)  –  de vader present

  (Er wordt in het doopboek een opmerking geplaatst over een kind van Jacob Oorts en een kind van Willem Damme. De inhoud van de opm is niet duidelijk.)

  17    16 apr 1617  Adriaentgen Leynse  –  Leyn Janssen  – g. Willem Lauwrissen,  Adriaentgen Blaes

  18    16 apr 1617 Adriaentgen Janse  –  Jan  Schabaelje  –  de moeder present

  19    7 mei 1617  Jan Marinusz  –  Marinus Weyns en Lidia Pieters  –  g.  Cornelis Sarels, Pieter Pieterssen, Syntgen Pieters, Mayken Frans

  20    23 july 1617  Elisabeth Jacobs  –  Jacob Janssen Coppen Lauws en Commerken Cornelysse  –  g.  Rogier Cabbort, Dhomaes Willemsen, Jan Sachariassen,  Maeijken Piers

  21    30 july 1617  Huijghe Cornelis (Boogaart) –  Cornelis Huijge en Luentken Andriesse  –  g. Ries Geertssen,  Tanneken Leyns 

  22    26 nov 1617  Jacquemyntgen Mertens  –  Marten Ghijs en Luentgen  –  zonder getuigen, de vader present

  23    24 dec 1617  Digneken Davids  –  David Passenier en Maeyken Diericxsse  –  g.  Judith Andriessen,  Digne Matheus

  24    18 febr 1618  Stoffel Jacobs  –  Jacob Joosse en Mayken  –  g. Laureys Stoffels, Leuntgen Jans

  25    16 apr 1618  Willem Marinusse  –  Marinus Willemsen en Roosken Gijs  –  zonder getuigen, de vader present

  26/27    16 apr 1618  Adriaen en Hollebrant Jooris (tweelingen)  –  Jooris Diericksen en Adriana  –  g. voor Adriaen: Dierick Jooris, Maeyken Adriaens; voor Hollebrant: Jan de Meyer, Janneken Jooris

  28/29    26 aug 1618  Blasinken en Maeyken Jans (tweelingen)  –  Jan Gijs en  Aegtgen Geerts  –  g. Andries Geerts, Maerten Gijsse, Adriaentgen Geerts, Adriaentgen de Vriese

  30    23 sept 1618  Maeyken Hendrik Huijghens  –  Hendrick Huijghens  en  Adriaentgen Geerts  – g. Maeyken Bollart, Lauwreys Geertssen, Maeyken Huijghensse

  31    14 okt 1618  Jan Jacobsen  –  Jacob Janssen en Commerken Cornelissen  –  g. Jan Jacobsen, Pieter Simonssen, Janneken Pieterssen
  (Jacob Janse Coppe Lous van Buyenskerkcke en Aagtekerke)
  11  ged 23 juli 1617 Elisabeth   –  Jacob Janssen Coppen Laus en Commerken Cornelysse
  12  ged 14 okt 1618  Jan  –   Jacob Janssen en Commerken Cornelissen

  32    28 okt 1618  Rochus Willems  –  Willem Jansen en Geertgen  –  zonder getuigen, de vader present

  33    28 okt 1618  Pieter Pieterssen  –  Pieter Pieterssen en Pieternelleken Ambroisse  –  zonder getuigen, de vader present 

  34    2 dec 1618  Willemijntken Pauwels  –  Pauwel Adriaensen en Martijne Leenaerts  –  zonder getuigen, de vader present

  35    26 dec 1618  Jasper Pieters  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Geertssen  –  g. Hendrick Jongepier, Maeyken ….., Adriaentgen Jaspersen

  36    20 jan 1619  Christijntje Marinus  –  Marinus Weynants en Lidia Pieters  –  g. Jonge Jan Leynssen, Cornelis Hendricxssen, Anthonette Cornelissen, Maeyken Janssen

  37    17 febr 1619  Jacquemijntgen Andriessen  –  Andries Andriessen Rijckaertsz en Maeyken Andriessen   –  g. Jan Pietersen, Cathelijntgen Andriessen

  38    3 mrt 1619  Paulyntgen Cornelis  –  Cornelis Huijghens en Leuntgen Andriessen   –  g.  Cathelijntgen Andriessen
  Otr St Aechtekercke 30 oct 1616 Cornelis Huychens Boogaart j.g. van St. Aechtekercke met Luencken  Andries
  Cornelis Huijghe Boogaart  X  Luenken Andriessen. Cornelis had nog een broer Willem.
  Willem Huijghe Boogaart X Aagtken Jans (van Westcappel) Otr apr 1616 Aagtek
  11  ged  30 juli 1617 Huijghe  – Cornelis Huijge en Luentken Andriesse
  12  ged  3 mrt 1619  Paulyntgen  –  Cornelis Huijghens en Leuntgen Andriessen 

  39    1 apr 1619  Jacquemijntgen  Maertens  –  Maerten Gijsse en Leuntgen  –  zonder getuigen, de vader present

  40    1 sept 1619  Leyntgen  Eewouts (overl 19 apr 1705) –  Eewout Adriaenssen en Maeyken  Feys (Doense) –  g. Jacob Jansen, Adriaentgen Huysman, de vader present

  41    29 sept 1619  Willem Antheunis –   Antheunis Adriaens Louwreys en Maeyken  –  zonder getuigen, de vader present
  11  ged  17 mei 1615 Janneken  –  de moeder wordt niet genoemd
  12  ged  febr 1617  Laurineke  –  de moeder wordt niet genoemd
  13  ged  29 sept 1619  Willem  –  moeder Maeyken 

  42    27 nov  1619  (geen naam vermeld, of volledig uitgewist)  –  Jacob Oortssen en  Janneken Cornelissen  –  g. Willeboort Andriesse, Elisabeth Willems 

  43    1 dec 1619  Jacob Stevens –  Steven  Geertsen en Neelken Jacobs  (otr 13 apr 1616 te Aegtekerke) –  g.  Frederik Jacobsen, Adriaen Marines, Janneken Geertsdr, Maeyken Lambregtsdr
  11  ged te Aagtekerke 1 dec 1619  Jacob  –  Steven Geertsen en Neelken Jacobs
  Steven en Neelken kwamen 5 juni 1621 met attestatie van Aagtekerke naar Gapinge (lidm Gapinge no 124 en 125). Neelken Jacobs is overleden te Gapinge april 1649.

  In het jaar 1620  wordt Jacobus Walaeus opgevolgd door Ephraïm Wante als hulpprediker van ds Gabriel Appaert van Domburg. Domburg en Aagtekerke vormden één kerkelijke gemeente.

  44    2 febr 1620  Willem Leenaerts  –  Lenaert Willems en Leyntgen (Willems)  –  g. Neelcken Leynsdr, de vader present
  11  ged  24 jan 1616  Catharina  –  Leenaert Willems (de moeder niet genoemd)
  12  ged  12 febr 1617  Catalynken  –  Leenaart Willems (de moeder niet genoemd)
  Leenaert Willems, de vader van Catelijntien, had zowel uit zijn eerste huwelijk een dochter Catelijntien (geb ca 1595) als uit zijn tweede huwelijk (Catelynken, ged te Aagtekerke 12 febr 1617). De jongere Catelijnken werd op 3 apr 1638 lidmaat te Aagt met belijdenis. Cathelynken  is gehuwd op 31 mei 1642, 25 jaar oud, met Laureys Andriesse Wisse 
  13  ged 2 febr 1620  Willem  –  Lenaert Willems en Leyntgen
  Leenaart is overleden voor 20 juni 1621. Leijntje Willems, weduwe van Leendert Willems, van Grijpskerke, otr te Aagtekerke met Joos Jacobs van Aagtekerke.

  45    9 febr 1620  Leyn Ingels  –  Ingel Lenaertsen en Leyntje Florisdr (Codde)  –   zonder getuigen, de vader present

  46    8 mrt 1620  Pauwel Gillissen  –  Gillis Pauwels en Maeyken Cornelisdr    –  g. Andries Jansen, Hendrick Bastiaensen Pere, Wouter Adriaenssen, Jobgen Ingelsdr, Saertgen Jaspersdr

  47    15 mrt 1620  Leuntgen Jacobs  –  Jacob Joossen  en Maeyken Pietersdr  –  zonder getuigen, de vader present

  48    21 nov 1620  Jakomintgen Isacks  –  Mr. Isack van Latom en  Elsken Dircks  –  g.  Pieter van Lathom, Hans van Latom, Herpes Matheysen, Hendricksken van de Sande, Jakomintgen van Latom

  Opm. 1621 wordt niet aangetroffen in het doopboek.

  49    6 febr 1622  Andries Andriesse Rijckaerts  –   Andries Rijckaerts en Maycken Andries  –  g.   Maeyken Frans

  50    12 febr 1622  Lysabet Andriessen  –  Andries Adriaensen en Wilmintgen Geerts   –  g. Geleyn Jan Pietersen Brouker, Pieter Jaspersen , Geertjen  Adriaens

  51    15 mrt 1622  Adriaen Marinis  –  Marinis Wilms en Roosken   –  g.  Echte Gissen, Geertken Pieters

  52    10 apr 1622  Leendert Ingels  –  Ingel Leenaerts en Leyntgen Floris (Codde)  –  g.  Willemintgen Leenders

  53    17 april 1622  Geeraert Andriessen  –  Andries Geeraerts en Maeyken Adryaensen  –  g. Luentgen Pier Stoffels

  54    14 juli 1622  Neelken Willems  –  Willem Damme en Geertgen Albrechts  –  g.  Janneken Jans

  55    14 juli 1622  Louweris Jacobs  –  Jacob Joossen en Maeyken Pier Stoffels

  56/57    14 juli 1622  (tweelingen) Jan en Machelyntgen Davids  –   David Leynssen Landmeter en Dingene  –  g.  Cornelis Andries, Judith Joos, Sara Leyns, Cornelis van den Broucke

  58    16 okt 1622  kind van Eewout Adriaensen  en Maeyken

  59    16 okt 1622  kind van Jan Gissen en Echte Geertsen

  60    nov 1622  Pieternelle Davidts Passenier  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele  –  g.  Cornelis de Later 

  61    3 dec 1622  Aechtgen Hendricks  – Hendrick Huijgens en Aryaentge Geerts  –  g. Marynis Geerts, Mayken Geerts, Tanneken Pietersen
  11  ged  23 sept 1618  Maeyken  –  Hendrick Huijghens en Adriaentgen Geerts
  12  ged  3 dec 1622  Aechtgen  –  Hendrick Huijgens en Aryaentgen Geerts

  62    dec 1622  Lauwereys Jansen  –  Jan Simons en Janneken

  63    22 jan 1623  Katelijna Isacks Lathem  –  Mr. Isack van Lathem en Elsken Dircx  –  g. Barthelomeus, Jacop Joossen, Tanneken van Lathem,  …. van Lathem
  Izaäk van Latom werd 16 juni 1620 toegelaten als onderwijzer.
  11  ged 21 nov 1620, Jakomintgen  –  moeder Elsken Dircks
  12  ged 22 jan 1623, Katelijna  –  moeder Elsken Dircx

  64    22 jan 1623  Coppemintgen Gillisse Pauwels  –  Gillis Paulus en Mayken Boene  –  g.  Boene Kornelis, Antuenis de Kramer, Neelken Jobs

  65    18 mrt 1623  Adrijaen Marijnis Wijnants  –  Marijnis Wijnants en Lijdija  –  g.  Francyntgen
  11  ged  7 mei 1617  Jan  –  Marinus Weyns en Lidia Pieters
  12  ged  20 jan 1619  Christijntje  –  Marinus Weynants en Lidia Pieters
  13  ged  18 mrt 1623  Adrijaen  –  Marijnis Wijnants en Lijdija

  66    17 sept 1623  Tanneken Maertens Sentsse  – Maerten Sentsse en Judich van Domen  –  g. Dinge Michielsse huijsvr van David Leijnsse

  67    15 okt 1623  kindje van Leyntgen Leyns, de moeder present  (zie bij 3 juli 1633)

  68/69    29 okt 1623  (tweelingen) Jan en Pieter Lievens Janse  –  Lieven Janse en Sara Gerberdoens  –  g. Jacob Joossen, Jan Andriesse Heype, Leyn Janse, Melis Cornelissen, Tobias Cornelissen, Willeboort Jobsen, Leyntje Leenaerts, Adriaenken Mels, Lysbeth Gerbedoens, Lysbeth Abrahams, Lowijsken Pieters, Maeyken Jans.

  70    9 dec 1623  Willemijnken Jacobs (14 dagen oud, geb 25 nov 1623)  –   Jacob Leunisse en Catelyne Lenaerts  –  g.  Joos Jacobsen, Pieternelleken Adriaens, Martijnken Lenaerts

  71    28 jan 1624  Pieter Wouters  –  Wouter Pieters en Mayken Geerts  –  g. Kateleyne Pietersen
  Otr te Aagtekerke 4 mei 1623 Wouter Pieters van Aagtekerke en Mayken Geerts van Meliskerke. Gehuwd te Domburg.

  72    3 apr 1624  Gysbrecht Jansen  –  Jan (Andriessen) Gijssen en Aechte Geerts  –  g. Mayken Adriaens (geh met Andries Geerts)
  11  ged juni 1615  Madelynken  –  moeder niet genoemd
  12  ged 26 aug 1618  Blasinken  –  moeder Aegtgen Geertsen
  13  ged 26 aug 1618  Maeyken  –  moeder Aegtgen Geertsen
  14  ged 16 okt 1622  kind van Jan Gissen en Echte Geertsen
  15  ged 3 apr 1624  Gysbrecht  –  moeder Aechte Geerts

  73    21 apr 1624  Mayken Davidts (10 dagen oud, geb 11 apr 1624)  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele –  g.  Francynken van Casteele

  Op 5 september 1624 werd de kerkelijke gemeente van Aagtekerke zelfstandig. Voorheen vormde ze met Domburg één gemeente. De inmiddels oud en gebrekkig geworden dominee Gabriël Appaert beëindigt zijn bediening als predikant.

  74/75    2 okt 1624  (tweelingen)  Luenken en Pieter Jacobs (3 ½  dag oud, geb 28 sept 1624)  –  Jacob Joosse en Maeyken Pieters  –  g. Jan Andriessen Ghijsse, Leyntje Wilmsdochter, Willemynken Jacobdochter
  Jacob Joosse  X  Mayken Pieter Stoffels (Perstoffels)
  11  ged  mei 1615  Laureys, overl voor 14 juli 1622 –  moeder niet vermeld
  12  ged  18 febr 1618  Stoffel   –  moeder Mayken
  13  ged  15 mrt 1620  Leuntgen   –  moeder Maeyken Pieters
  14  ged  14 juli 1622  Lauweris   –  moeder Maeyken Pier Stoffels
  15  ged  2 okt 1624, geb 28 sept 1624  Luenken  –  moeder Maeyken Pieters
  16  ged  2 okt 1624, geb 28 sept 1624  Pieter   –   moeder Maeyken Pieters
  Pieter Jacobs wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als wednr. Hij is overl apr 1691.

  76    6 okt 1624  Cornelis Jacobs  –  Jacob Oortssen en Janneken Cornelis  –  g. Cornelis Melis, Leyntje Jacobs Joosdr., de vader present

  77    27 okt 1624  Adriaen Andriesse  –   Andries Adriaensen en Willemynken Geerts  –  g. Janneken Geerts

  78    27 okt 1624  Mayken Andriesse  –   Andries Geertsse en Maeyken Adriaens  –  g. Mayken Geertsen

  De zelfstandig geworden kerkelijke gemeente van Aagtekerke krijgt 10 november 1624 een eigen predikant, Daniel de Swaef. Hij bleef tot 21 febr 1638. Hij werd toen bevestigd te Middelburg.
  Otr Aagtekerke 4 juni 1626 Daniel Swavius en Margarita Coene. Tr 1 juli 1626

  79    22 dec 1624  Leynken Jansen  –  Jan Simonsen en Janneke Lucx  –  g. Synken Lucx
  11  ged te Aagtekerke dec 1622  Lauwereys  –  moeder Janneken
  12 ged te Aagtekerke 22 dec 1624  Leynken  –  moeder Janneken Lucx
  Op 6 maart 1625 werd met openbare belijdenis lidmaat te Aagtekerke Janneken Jans, alias Janneken Luycx, huysvrouw van Jan Simons, alias Simeken Luycx.

  80    19 Jan 1625  Janneke Maertens  –  Maerten Gijssen en Leunken Willems  –  g. Saerken Willems

  81    5 mrt 1625  Neelken Marinis  –   Marinis Willems en Roosken Gijssen  –  g. Leunken Willemsen

  82    16 juli 1625  Janneken Andries  –   Andries Rijckaerts  en Mayken Andriessen  –  g. Saerken Andries

  83    10 aug 1625  Mattheüs Pietsersz  –  Pieter Pieterse en Pieternelle Barens  –  g. Lysabeth Lievensse, Judich Mattheüs

  84    28 sept 1625  Tanneke Eewouts  –  Eewout Adriaensen en Mayke Feys  –  g. Willemyne Thomas  (Tanneken is 23 aug 1653 gehuwd met Leendert Adriaense Codde, zie bij 28 mei 1635)

  85    26 okt 1625  Willemynken Jansen –  Jan Pietersen en Elijsabeth Willems  –  g.  Piernelleken Willems

  86    23 nov 1625  Dygne Gillisse  –  Gillis Geerts  en Mayke Jans –  g.  Willemyne Geertsen

  87    11 mrt 1626  Bernardt  Janse Werrebroek  –  Jan Beernaetsse Werrebroeck  Schout  en Soetken Willems  –  g.  Jan Andriesse Heype, Jacob Michielse, Susanneken Bernarts

  88    11 mrt 1626  Melchior Lievens  –  Lieven Janse en Saerken Pietersen  –  g.  Eewout Adriaenssen, Jacob Janssen, Joos Jacobsen, Jan Beernaetsse Werrebroeck Schout, Willem Cornelisse, Maijke Jacob Janssen, Luenken (Jan Andriessen Heypens huysvr.)

  89    13 mei 1626  Leunken  Jacobs  –  Jacob Leunis en Cathelyncken Leenders  – g. Jacobmyncken Maertens

  90    27 sept 1626  Mayke Pieters  –   Pieter Jaspers en Lauwerke Louwersen  –  g. Willemynken Geerts

  91    11 okt 1626  Joannes Davidts Passenier  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele  –  g. Pieter Passeniers, Gilleken Adriaens

  92    1 nov 1626  Joos Cornelis Pardaen  –  Cornelis Pardaen en Francynken van de Casteele  –  g. Leynken Philips, David Passenier

  93    8 nov 1626  Willemynken Jans  –  Jan Pietersen en Lijsabeth Willemsen  –  g. Pieternelleken Willems
  11  ged te Aagtekerke 26 okt 1625  Willemynken   –  moeder Lijsabeth Willems
  12  ged te Aagtekerke 8 nov 1626  Willemynken  –  moeder Lijsabeth Willems

  94    9 dec 1626  Martynken Maertens  –  Maerten Gijssen en Leunken Willems  –  g. Saerken Willems
  11  ged  26 nov 1617 te Aagtekerke  Jacquemyntgen  –  moeder Luentgen
  12  ged  1 apr 1619 te Aagtekerke Jacquemyntgen  –  moeder Leuntgen
  13  ged 19 jan 1625 te Aagtekerke Janneke  –  moeder Leunke Willems
  14  ged 9 dec 1626 te Aagtekerke Martynken  –  moeder Leunke Willems
  Otr 24 aug 1630 te Aagt Maerten Gijssen (wednr van Leunken Willems) van Aagt en Mayke Huyge j.d. van Aagt.

  95    10 jan 1627  Mayken Davids  –  David Jansen en Susanne  – g. Willem, Susanne Jans

  96    21 mrt 1627  Janneken  Ingels  –  Ingel Leenderts en Leynken  –  g. Catelyne Floris

  97    31 mrt 1627  Pieternelleken Willems Damme  –  Willem Damme en Geertken Aelbrechts  –  g. Mayken Jans
  11  ged  te Aegtekerke 24 mei 1615 Cornelis  –  de moeder wordt niet genoemd
  12  ged te Aegtekerke 14 juli 1622  Neelken  –  moeder  Geertgen Albrechts
  Geertken Aelbrechts wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke 5 sept 1624.
  Willem werd met openbare belijdenis lidmaat te Aagtekerke op 22 dec 1624.
  13  ged te Aegtekerke 31 mrt 1627  Pieternelleken  –  moeder Geertken Aelbrechts

  98    11 apr 1627  Elijsabeth Daniels de Swaef  –  Daniel de Swaef en Margarita Coene  –  g.  Jans Coene, Susanna Swaefs

  99    11 apr 1627  Jan Joossen Geldof  –  Joos Joossen Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Jilleken

  100    23 mei 1627  Lauwereyns Andriesse  –  Andries Geertsse  en Maeyken (Adriaens)  –  g. Maijken Geerts
  Otr 14 julij 1621  Andries Geerts j.g. van Aagtekerke en Maeyken Adriaens, wed van Anthonis Adrijaens, tr Aagtekerke.  Andries en Maeyken staan via hun zoon Geeraert en latere nakomelinge Elisabeth Andriesse, gehuwd met Pieter de Visser, aan de basis van het geslacht De Visser.
  11  ged te Aagtekerke 17 apr 1622  Geeraert  –  moeder Maeyken Adriaensen
  12  ged te Aagtekerke 27 okt 1624  Mayken  –  moeder  Maeyken Adriaens
  13  ged te Aagtekerke 23 mei 1627  Lauwereyns  –  moeder  Maeyken

  101    6 juni 1627  Mayke Frans  –  Frans Janssen (Schietkatte) en Leynken Leyns  –  g. Willemynken Gillis, Andries ….

  102    9 juni 1627   Leijnke Pieterse  –  Pieter Pieterse  en Pieternelle Broos  –  g.  Saerken Werrebroeck
  Otr te Aagtekerke 17 sept 1617  Pieter Pieterse j.g. van Mariekerke en Pieternelleken Ambroicse j.d. van Sint Aechtekercke
  11  ged te Aagtekerke 28 okt 1618  Pieter  –  moeder Pieternelleken Ambroisse
  12  ged te Aagtekerke 10 aug 1625  Mattheüs  –  moeder Pieternelle Barens
  13  ged te Aagtekerke 9 juni 1627  Leijnke  –  moeder Pieternelle Broos
  Otr Aagtekerke 12 febr 1628  Pieter Pieterse van Aagt en Aechie Willems van Bottinge.
  Otr Aagtekerke 12 sept 1648  Pieter Pietersen, wednr van Pieternelletje Ambrosius, en Saertje Pietersen, wed van Lieven Jansen. Beide zijn oude en bedaagde luyden.

  103    15 aug 1627  Janneken Andriesse Rijckaerts  –   Andries Rijckaerts en Mayken Andries
  Otr 2 apr 1617 te Aegtekercke Andries Andriesse j.g. van Coudekercke en Maeyken Andriessen j.d. van Sint Aechtekercke.
  11   ged  17 febr 1619  Jacquemijntgen  –  moeder Maeyken Andriessen
  12  ged   6 febr 1622  Andries  –  moeder Mayken Andries
  13  ged  16 juli 1625  Janneken  –  moeder Mayken Andriessen
  14  ged  15 aug 1627  Janneken  –  moeder Mayken Andriesse

  104    22 aug  1627  Jonas Adriaense Schiettecatte  –  Adriaan Jansse Schietekatte  en Proonke Jans  –  g. Zacharias Jans, Abigail Jans

  105/106    16 jan 1628  (tweelingen) Jan (de oudste) en Willem (de jongste) Adriaense Codde  –   Adriaan Codde en Grietken Leenders  –  g. Engel Leenderts, Willeboort Jobsen, Mayken Janse Codde, Martynken Leendertssen

  107    23 febr 1628  Leenaert Pauwels  –  Pauwels Adriaensen en Martynken Leenderts  –  g. Willemynken Leendertssen
  Geh 27 juni 1615 Pauwels Adriaens en Martijncken Leenderts te Aagt.
  11  ged 25 juli 1616  Adriaen  –  moeder niet genoemd
  Adriaen Pauwelse en Mayken Pieters Bogaert 
  12  ged  2 dec 1618  Willemijntken  –  moeder  Martijne Leenaerts (Martijne is een dochter uit het eerste huwelijk van Leenaert Willems. Willemijntken is vernoemd naar de moeder van Martijne.)
  Otr Aagt 29 apr 1643  Adriaen Adriaenssen Oorts: j.g. van Oostk en Willemijntje Pauwels j.d. van Aagt. Voogd van de brdgm is Cornelis Blaes.Pauwel Adriaenssen vader van de bruid. Tr. Aagtek.
  13  ged 23 febr 1628 Leenaert  –  moeder Martynken Leenderts

  108    27 febr 1628  Gijsbrecht Marinis  –  Marinis Willemsen en Roosken Gyssen  – g. Leynken Pieters
  11  ged  16 apr 1618  Willem  –  moeder Roosken Gijssen
  12  ged  15 mrt 1622  Adriaen  –  moeder Roosken
  13  ged  5 mrt 1625  Marinis  –  moeder Roosken Gijssen
  14  ged  27 febr 1628  Gijsbrecht  –  moeder Roosken Gyssen

  109    7 mei 1628  Leunken Andries Vanuycke  –   Andries Cornelis Vanuycke en Neelken Willeboorts  –  g.  Dingeman Michielsen, Leunken Cornelis Vanuycke

  110    6 aug 1628  Joannes Jan Werrebroeck Schout  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck Schout  en Soetke Willems  –  g.  Abraham ….  , Jacob Joossen, Grietken …..

  111    13 aug 1628  Maijke Olivier Zevael  –  Olivier Pietersen Zevael en Maijke Pieters  –  g. Pieter Zevael, Catelyne Pieters, Willemynken Adriaans

  112    27 aug 1628  Cornelis Joosse  –  Joos Joosse en Neelke Cornelis  –  g. Martijne Leenaerts

  113    10 sept 1628  Joannes Davidse Smit  –  David Janse Smit en Susanneke Jans  –  g. Gillis Janssen Smit, Tanneken Jans

  114    10 sept 1628  Lauwereys Leyns  –  Leyn Janssen en Sijnken Jans  –  g. Janneken Jans

  115    8 okt 1628  Adriaenken Jans (Soen)  –  Jan Pieterse Soen en Elijsabeth Willems  –  g.  Adriaenken Pieters

  116    5 nov 1628  Jacobmynke Jacobs  –  Jacob Leunis en Catelynke Leenderts  –  g.  Jacobmynken Mattheus

  117    19 nov 1628  Abraham Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Antheunis Dingemans, Lysabeth Passenier

  118    3 dec 1628  Daniël de Swaef (jr.)  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene  –  g. Joannes de Swaef, Jacob Bohrmans, Elijsabeth Coene (grootmoeder)

  119    17 dec 1628  Roelandt Pauwels Rijckaert  –  Pauwels Rijckaert en Neelke Jonas (Teerlinck)  –   g. Louwerken Jonas Teerlink, Andries Geertsen, Maijken Andries

  120    31 dec 1628   Abraham Lievens  –  Lieven Jans en Saerken Pieterse  –  g. Paulus Adriaens, Jacob Leunis, Andries Geerts, Saerken Willems, Adriaenken Man Pieterssen, Engel Leenderts, Maijken Gijssen, Andries Jacobs Heype

  121    14 jan 1629  Adriaen Eewouts  –   Eewout Adriaens en Maijke Feys  –  g. Maijke Feys

  122    4 febr 1629  Dingeke Andries  –  Andries Adriaanse en Willemijne Geerts  –  g. Louwerken Lauwreys 

  123    8 febr 1629  Adriaenke Pieter Tevel  –  Pieter Tevel en Leunke Geerts  –  g. Willemijne Geerts
  Otr Aagtekerke 2 dec 1628 Pieter Tevel (wednr van Coolcester, Engeland) en Leunke Geerts (wed) van Aagtekerke. Waarschijnlijk is Cornelis Pieterse Tevel een zoon van hem uit een eerder huwelijk (zie bij 16 apr 1639)

  124    17 juni 1629  Cornelis Adriaens Vanuycke  –  Adriaen Cornelissen Vanuycke en Neelken Willeboorts  –  g. Tonijnken Cornelis Vanuycke, Jacob Willeboorts

  125    2 juli 1629  Janneke Andries Eype  –  Andries Jansse Eype en Maeyke Adriaens  –  g.  Jan Andriesse Eype, Pieternelle huysvr van Cornelis Laureysse, Mayke Geerts

  126    5 aug 1629  Maijke Maertens  –  Maerten Rogiers en Christijnke Michiels Lous  –  g.  Maijke Michiel Lous 
  Op 19 oktober 1625 werd Maerten Rogiers lidmaat van de gemeente te Aagtekerke.
  Otr Aagt 18 mrt 1628  Maerten Rogiers van Aagt en Chastynken Michiels (Seits ??) van Wijnghen in Vlaanderen.

  127    12 aug 1629  Catelyne Ingels  –  Engel Leendertse en Leynke Floris  –  g. Cathelijne Floris

  128    26 aug 1629  Andries Cornelisse  –  Cornelis Andriesse en Josynke Everaerts  –  g. Jan Everaerts, Mayken Andriesse

  129    6 sept 1629  Willem Jansse Werrebroeck  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soetiens Willemsen  –  g.  o.a. Mayken Adriaens Lous

  130    16 sept 1629  Jan Fransse Schietekatte  – Frans Janssen Schietekatte en Leynken Leyns  –  g.  Hendrick Leyns, Proonke Jans

  131    23 sept 1629  Josina Cornelisse Podaen  –  Cornelis Janse Podaen en Francijnken van de Casteele  –  g.  Cornelis Geleyns, Abigail Werrebroek huisvr van Willem …. van Middelburg
  Otr 24 apr 1624 Cornelis Jansse, wednr van Aagtekerke, en Francijnken van Casteele. Tr te Domburg.
  11  ged 1 nov 1626  Joos  – vader Cornelis Pardaen –  moeder Francijnken van de Casteele
  12  ged 23 sept 1629 Josina – moeder Francijnken van de Casteele
  Otr 5 apr 1631 Pieter Maetense van Oost-Souburg en Francijncken van de Casteele (wed van Cornelis Janssen Pardaen)

  132    18 nov 1629  Willemijnke Pauwelse Rijckaert –  Pauwels Rijckaert en Neelke Jonas Teerlinck  –  g.  Joos Jacobsen, Tanneken …., Maijke Adriaans

  133    26 dec 1629  Adriaen Adriaense Schietekatte  –   Adriaen Janse Schietecatte en Proonke

  134    26 dec 1629  Catelijnke Jans  –  Jan Arents (Cornelisse?) en Abigail  –  g. Antheunis Cornelisse, Francijne huysvr van Pieter (Gilles of Geerts?)

  135    3 febr 1630  Neelken Jacobs  –  Jacob Oortssen en Janneken Cornelisse  –  g.  Cornelis Melis, Judith Joossen
  11  ged 16 nov 1614 Janneken –  moeder niet vermeld
  12  ged 27 nov 1619  NN  –  moeder Janneken Cornelissen
  13  ged 6 okt 1624 Cornelis  –  moeder Janneken Cornelis
  14  ged 3 febr 1630 Neelken  –  moeder Janneken Cornelisse

  136    13 febr 1630  Joos Joosse  –  Joos Sanders en Paschijnke Jans  –  g. Maerten Gyssen, Judith Maertens, Janneken Maertens

  137    13 febr 1630  Lauwrys Leyns  –  Leyn Janse en Josynke Luycx  –  g. Janneken Jacobs, Jan Adriaensen
  11  ged  10 sept 1628  Lauwereys  –  moeder Sijnken Jans
  12  ged  13 febr 1630 Lauwrys  –  moeder Josynke Luycx

  138    10 apr 1630  Mayke Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Cornelis van …., Susanne Biesmans

  139    12 mei 1630  Tanneke Davids Smit  –  David Janse Smit en Susanneke Jans  –  g. Maijke Jans
  11  ged 10 jan 1627  Mayken  –  moeder Susanne
  12  ged 10 sept 1628 Joannes  –  moeder Susanneke Jans
  13  ged 12 mei 1630 Tanneke  –  moeder Susanneke Jans

  140    8 sept 1630  Leunke Cornelis Quartier  –  Cornelis Janssen Quartier en Roosken Gijssen

  141    18 sept 1630  Joannes Pieters Jaspers  – Pieter Jaspers en Louwerke Louwers  –  g.  Catelyne Floris, Jacobus Louwers

  142    29 sept 1630  Willem Ingelse  –  Ingel Leenders en Leynken Floris –  g.  Janneken Floris, Pauwel Adriaens

  143    6 nov 1630  Leenaert Cornelisse  –  Cornelis Leenderts en Leynken Jacobsen  –  g.  Joos Jacobsen, Maijken, huisvr van Jacob Jansen
  Otr Aagtekerke 20 okt 1629  Cornelis Leenderts en Leynke Jacobs.

  144    17 dec 1630  Leunke Janse Werrebroek  –  Jan Bernaertsse Werrebroek (Schout) en Soetie Willems  –  g.  Leunken, huysvr van Jan Andriesse Eype

  145    1 jan 1631  Joos Cornelisse – Cornelis Andriessen en Gelynken Jans  – g. Jacob Andriessen, Neelken Jans
  11 ged 26 aug 1629 Andries  – moeder Josynke Everaers
  12 ged 1 jan 1631  Joos – moeder Gelynken Jans

  146    1 jan 1631  Josina de Swaef – Daniël de Swaef en Margarita Coene  –  g. Samuël de Swaef, Janneken de Swaef, Elijsabeth Blondeel

  147    1 jan 1631  Catelina Jacobs – Jacob Quentens en Barbera Berbaerts  – g. Daniël Bultens, Catelynken Adriaense

  148    5 mrt 1631  Tobias Danielse  –  Daniël Louwaert en Maijke Jans  –  g.  Jan Willemsen, Joos Jacobsen, Lauwereys Geertsen

  149    16 mrt 1631  Janneke Gillisse  –  Gillis Pauwels en Neelke Simons  – g. Cornelis Sijmons, Paul Pauwels de jonge

  150    21 apr 1631  Caterina Jacobs Jabij  –  Jacob Leunis Jabij en Catelynken Leenderts  – g. Grietken Leenderts
  Jacob geb Koudekerke 1598.
  Geh 9 nov 1619 Jacob Leunisse j.g. v Coudekerke en Catelynken Leenderts j.d. v Aagt.
  Jacob is overl te Aagt 1632
  11  ged ca 1620 Pieternelletje
  12  geb 25 nov 1623, ged  9 dec 1623 Willemyntken  –  Jacob Leunisse en Catelyne Lenaerts
  13  ged 13 mei 1626 Leunken  –  Jacob Leunis en Cathelynken Leenders
  14  ged 5 nov 1628 Jacobmynke  –  Jacob Leunis en Catelynken Leenders
  15  ged 21 apr 1631  Caterina  –  Jacob Leunis (Jabij) en Catelynken Leenderts
  Geh 26 febr 1633 Louwereys Adriaense en Catelynke Leenderts (wed van Jacob Leunissen).

  151    5 okt 1631 Tanneke Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Leynke Leenderts

  152    19 okt 1631 Cornelis Bartholomeüs  – Bartholomeüs Cornelissen en Leunke Jans  – g. Maijke Jans
  Otr Aagtekerke 11 juli 1626  Bartholomeus Cornelisse van Oostk en Leunken Jans van Aagt. Tr Oostkapelle.

  153    30 nov 1631  Willem Eeuwouts  –  Eeuwout Adriaensen en Maijken Feys  – g. Tanneken Feys

  154    17 dec 1631  Lauwereyns Andriesse Eype  –  Andries Janse Eype en Maijke Adriaens  –  g.  Jacob en Marij huisvr van Jan Claessen

  155    11 jan 1632  Adriaenke Pieters  –  Pieter Jaspers en Lauwerke Lauers  –  g.  Janneken Geerts
  (De moeder wordt niet genoemd, maar is waarschijnlijk Lauwerke Louwers Geertse of Lauwerke Geerts Lauers. Waarschijnlijk het laatste, omdat enkele getuigen (zussen?) 'Geertse' heten. Overigens kunnen de getuigen ook tantes zijn geweest)
  11  ged  8 mrt 1615  Laureys  –  Pieter Jaspers (moeder niet vermeld)
  12  ged  8 jan 1617  Dingneken  –  Pieter Jaspers (moeder niet vermeld)
  13  ged  26 dec 1618  Jasper  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Geertssen
  14  ged  27 sept 1626  Mayken  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Lauwersen
  15  ged  18 sept 1630  Joannes  –  moeder Louwerke Lauers
  16  ged  11 jan 1632  Adriaenke  –  moeder  Lauwerke Lauers

  156    18 jan 1632  Jan Gillisse  –  Gillis Geertse en Maijke Jans –  g. Janneken Geerts

  157    4 febr 1632  Pieternelleken Jans Saens –  Jan Pieterssen Saens en Elijsabeth Willems  –  g.  Maijken Geerts

  158    21 mrt 1632  Willemynke Adriaens Codde  –  Adriaen Codde en Grietke Leenderts  – g. Cathelynken Leendertsen

  159    9 mei 1632  Pieternelleke Davids Passenier   –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans – g. Lauwerken Jacobs, Simon Antheunissen Biesmans

  160    9 mei 1632  Marij Davids  –  David Vervaen en Sara Michiels  –  g.  Cornelis Cornelis, Lauwereys Geertsen, Lauwerken Jacobsen

  161    28 juli 1632  Aernout Jansse  –  Jan Aernoutssen van den Driessen en Paulynken Leyns  –  g.  Paulus Willems

  162    8 aug 1632  Cornelis Janse  –  Jan Cornelisse en Abigail Jans  –  g. Willem Leunissen, Susanne Jans

  163    15 aug 1632  Maijke Adriaens Schiettecatte  –  Adriaen Jansse Schiettecatte en Prienke Jans
  Otr Aagtekerke 4 mei 1619 Adriaen Janssen j.g. v Aagt  met  Proontgen Janss v Domb. Tr Domburg.
  Adriaen Schietekatte werd 22 juli 1626 toegelaten als onderwijzer.
  11  ged 22 aug 1627  Jonas  –  Adriaen Jansse Schietekatte en Proonke Jans
  12  ged 26 dec 1629  Adriaen – Adriaen Janse Schietecatte en Proonke
  13  ged 15 aug 1632  Maijke  –  Adriaen Jansse Schiettecatte en Prienke Jans
  Otr 14 juli 1657 te Aagtek Jacob Jansen j.g. van Noortmonster met Maetje Adriaens j.d. van Aagtek. Jan Adriaense vader, Martyntje Smits moeder van de brdgm. Proontje Jans moeder en Jonas Adriaens broer van de bruid.

  164    19 sept 1632  Joannes Janse Werrebroeck  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soetie Willems  – g. Mayke Adriaens

  165    17 nov 1632  Joanna de Swaef  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene

  166    2 jan 1633  Pieter Gillisse  – Gillis Pauwels en Neelken Simons  –  g. Grietken (huisvr van Adriaen Codde)

  167    16 febr 1633  Lieven Lievens –  Lieven Janse en Sara Pieters  –  g.  Jan Adriaensen, Adriaen Codde, Leynke Floris, Lauwerken huysvr van Pieter Jaspers
  Otr/tr te Aagtekerke 20 okt 1618 Lieven Janssen j.g. v Aagt  en Sara (Gerbedoens?) v Domd. Tr te Aagtek.
  11  ged te Aagtekerke 29 okt 1623  Jan Lievens  en Sara Gerberdoens
  12  ged te Aagtekerke 29 okt 1623  Pieter Lievens en Sara Gerberdoens
  Lieven en Sara Pieters werden op 6 mrt 1625 met openbare belijdenis lidmaten van de gemeente te Aagtekerke.
  13  ged  11 mrt 1626  Melchior  –  moeder  Saerken Pietersen
  14  ged  31 dec 1628  Abraham  –  moeder Saerken Pieterse
  15  ged  16 mrt 1631  Abraham –  moeder Sara Pieters
  16  ged  16 febr 1633  Lieven  –  moeder Sara Pieters
  Otr 12 sept 1648 Pieter Pietersen, wednr van Pieternelletje Ambrosius, en Saertje Pietersen, wed van Lieven Janssen (Beide syn oude en bedaegde luyden.)

  168    9 mrt 1633  Adriaen Cornelisse (dit kind is afkomstig van Meliskerke)  –  Cornelis Melisse en Neelken Adriaens  – g. Neelken Joannis, Willem Melissen

  169    16 mrt 1633  Pieternelleken Machielse  – Machiel Pietersen en Janneken Carels  –  g.  Laureys Ingels, Cornelis Geerts, Leynken Gabriels

  170    24 apr 1633  Antheunis Cornelisse  –  Cornelis Antheunissen en Susanneken Louys Block
  Otr 17 apr 1627 te Aagtekerke Cornelis Antheunis van Aagt en Susanneken Louwijs Bosch van Middelburg.

  171    3 juli 1633  Cornelis Frans Schietekatte – Frans Janssen Schietekatte  –  Leynken Leyns  – g. Neelken Andries, Adriaen Jansse Schiettecatte
  Ondertrouw te Aagtekerke 7 mei 1623 Fransoys Janssen van Aegtekerke en Leyntgen Leyns van Westcappel, geh te Westcappel.
  11  Maetje (Otr 9 jan 1649 Pieter Cornelissen j.g. van Westcappel en Maetje Frans j.d. van Aagt. Ouders van de brdgm zijn Cornelis Cornelissen Bastiaanse en Leuntje Pieters. Moeder van de bruid is Leyntje Leyns. Een zekere Leyntje Leyns liet op 15 okt 1623 te Aagt een meisje dopen, naam onbekend. (Misschien Maetje?)
  12  ged  3 juli 1633 Cornelis  –  Frans Janssen Schietekatte en Leynken Leyns

  172    3 juli 1633  Maria Davids Vervaen  –  David Vervaen en Saerken Michiels  –  g.  Gillis Vervaen, Adriaen van Uycke, Janneken Cornelis

  173    17 juli 1633  Catelijnken Ingels Leenderts  –  Ingel Leenderts en Leynken Floris  –  g.  Maijken Floris, Jan Floris

  174    17 aug 1633  Lauwerken Jacobs  –  Jacob Adriaensen en Grietie Geerts  –  g. Janneken Joos

  175    7 sept 1633  Janneken Janse –  Jan Willemsen en Catelynken Andries  –  g. Janneken Cornelis Faes, Aernout Lambregts

  176    7 sept 1633  Jan Jacobsen  –  Jacob Janssen en Pieternelleken Lucas  – g. Cornelis Cornelissen, Mayken Adriaens

  177    11 sept 1633  Tonijnken Adriaens  –  Adriaen Cornelissen van Huycke en Leynken Matthijs  –  g.  Susanneken Willems, David Vervaen
  Otr Aagtekerke 12 sept 1626  Adriaen Cornelisse van (H)uyncke van Zoutelande en Neelken Willeboorts van Boudewijnskerke.
  11  ged 17 juni 1629  Cornelis  –  Adriaen Cornelissen Vanuycke en Neelken Willeboorts
  Otr 13 mrt 1632 Adriaen Cornelissen van (H)uycke  j.g. van Zoutelande (wednr van Neelke Willeboorts) en Leynke Mathijs van Zoutelande. Tr te Biggekerke 13 mrt 1632.
  12  ged 11 sept 1633  Tonijnken  –  Adriaen Corn. Van Huycke – en Leynken Matthijs

  178    18 jan 1634  Adriaen Lauwreys  –  Lauwreys Adriaensen Cleyn en Cathelynken Leenderts  –  g.  Neelken Joss 

  179    25 jan 1634  Abraham de Steur  –  Isaac de Steur en Josynke Adriaens  –  g.  Prynken Davids

  180    5 febr 1634  Andries Andriesse  –  Andries Adriaens en Willemijnken Geerts  –  g.  Jan Pietersen, Susanneken Willems
  Otr te Aechtekercke 28 apr 1619 Andries Adriaensen j.g. van Domburg-buiten en Willemyntgen Geertssen j.d. van Aegtekercke
  11  ged te Aagtekerke  12 febr 1622  Lysabeth  –  moeder  Willemyntgen Geertsen
  12  ged te Aagtekerke  27 okt  1624  Adriaen  –  moeder  Willemijnken Geerts
  13  ged te Aagtekerke  4 febr 1629  Dingeke  –  moeder Willemijnken Geerts
  14  ged te Aagtekerke  5 febr 1634  Andries  –  moeder Willemijnken Geerts

  181    15 mrt 1634  Maeijken Cornelisse Quartier  –  Cornelis Janssen Quartier en Rooske Gijssen  –  g.  Willemijnken  ...

  182    22 mrt 1634  Leunken Andriesse –  Andries Janse en Mayke Adriaens  –  g.  Jan Andriessen Eype, Willeboort Daniels, Maijke Pieters, Willemijnke Maertens

  183    29 mrt 1634  Antonijnken Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke (Antheunis) Biesmans  –  g.  Maijken Parmentiers

  184    29 mrt 1634  Geert Gillisse  –  Gillis Geerse en Mayke Jans  –  g.  Pieter Jaspers, Willem Salomons, Synken Jans

  185    16 apr 1634  Maijken Zevael  –  Elias Zevael en Stoffelynke Faes  –  g.  Maijke Frans
  Elias Pieters Sevael werd op 22 dec 1624 met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente te Aagtekerke. Hij is later vertrokken naar IJperen.

  186    17 mei 1634  Tanneken Geldof  – Jan Geldof en Jelijnke Willems  –  g.  Neelken Geldof

  187    27 aug 1634  Catelynke Janse Saens  –  Jan Saens en Lijsabeth Wullems  –  g.  Maijke Feys

  188    3 sept 1634  Margarita de Swaef  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene  
  Daniël de Swaef en Margarita Coene gehuwd te Middelburg 1 juli 1626, otr 4 juni te Aagt.
  11  ged 11 apr 1627 Elijsabeth  –  moeder Margarita Coene
  12  ged 3 dec 1628  Daniël –  moeder Margarita Coene
  13  ged 1 jan 1631  Josina –  moeder Margarite Coene
  14  ged 17 nov 1632 Joanna  –  moeder Margarita Coene
  15  ged  3 sept 1634  Margarita  –  moeder Margarita Coene
  Margarita Coene is waarschijnlijk kort na de bevalling van Margarita overleden. Daniel de Swaef huwde 2 mei 1635 met Sara Tak.
  Otr Domburg 14 apr 1635 Daniel de Swaef van Domb met  Sara Tak. Tr 2 mei 1635

  189    6 sept 1634  Marinis Joosse Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Maijken Vos

  190    15 okt 1634  Michiel Davids Vervaes  – David Vervaes en Saerken Michiels  –  g.  Gillis Vervaen, Janneke Carels

  191    8 nov 1634  Prijnken Lauwereys  –  Lauwereys Legierssen en Catelynken Jacobs (Jobs)  –  g.   Job Willems, Saerken Lowijs

  192    20 nov 1634  Cornelis Janse Schouwnaer  –  Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders  –  g.  Pieter Rijswerker, Christijnken Jansen de Lormij

  193    20 nov 1634  Willem Janse Werrebroeck – Jan Bernaerdtse Werrebroeck Schout en Soetie Willems  –  g.  Andries Geerssen, Jacob Pieter Huijghens, Maijken Pieters, Leunken Lauwereys

  194    29 apr 1635  Tanneke Janse  –  Jan Cornelissen en Abigaïl Jans

  195    6 mei 1635  Janneke Michielse  –  Michiel Pieterse en Janneke Carels  –  g.  Jan Michielsen

  196    28 mei 1635  Jan Adriaense Codde  –  Adriaen Codde en Grietken Leendaerts  –  g.  Jacob Adriaens, Paulus Adriaens, Maijke Willeboorts, Maijke Simons
  Otr 20 juni 1622  Adriaen Codde van Aagtekerke en Margriete Leenderts van Aagtekerke 
  11  ged  Leendert  –  moeder Margriete Leenders  ( Otr te Aagtek 23 aug 1653 Leendert Adriaenssen Codde j.g. van Domburg met Tanneken Eeuwouts, j.d. van Domburg, geb te Aagt 28 sept 1625. Adriaen Codde vader van de brdgm. Maetjen Eeuwouts, moeder van de bruid.)
  12  ged 16 jan 1628  Jan  –  moeder Grietke Leenders
  13  ged 16 jan 1628  Willem  –  moeder Grietke Leenders  ( Otr 14 mei 1661 Oostk Willem Adr. Codde j.g. van Aagtek en Maatje Willems j.d. van Oostk.)

  14  ged 21 mrt 1632  Willemynke  –  moeder Grietke Leenderts
  15  ged 28 mei 1635 Jan  –  moeder Grietken Leendaerts

  197    28 mei 1635  Jan Davidse Passeniers  –  David Passeniers en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Maijken Passenier, Gillis Wondergem

  198    5 sept 1635  Willemynke Geldof  –  Jan Geldof en Gelijnke Willems

  199    6 okt 1635  Adriaenke Jacobs  –  Jacob Adriaensen en Grietken Geerts

  200    7 nov 1635  Aechien Janse  –  Jan Cornelissen en Maria Sanders  –  g.  Maijke Geerts

  201    21 nov 1635  Legier  Lauwereyse  –  Lauwereys Legiersse en Catelynke Jcobs  –  g.  Leynke Legiers

  202    2 jan 1636  Jacob Antheunisse  –  Antheunis Janse en Synken Jan  –  g.  David Vervaen, Maijken Jans

  203    30 jan 1636  Willemynke Jans   –  Jan Aernoutse en Tanneke de Wilde  – g. Pieter Jaspers, Gillis Leyns, Tonijnken Louwijs, Jan Adriaensen

  204    3 febr  1636  Janneke Stoffels  –  Stoffel Huybrechsse en Janneke Logiers  –  g. Jacob Logiers, Mayken Geerts, Jan Rogiers, Susanna ….

  205    20 febr 1636  Cornelis Ewouts  –  Ewout Adriaensen en Mayke Feys  –  g. Tanneken Feys
  Maeyken Feys Jan Doense is 29 mei 1649 gehuwd met Laureys Adriaens, zn van Lauwreys Adriaens en Janneken Pieters
  11  ged 1 sept 1619  Leijntje –  moeder Mayken Feys 
  Leyntje gehuwd met Pieter Davidsen Passenier. Leijntje is overl 19 apr 1705. Zie verder bij 11 mei 1652.
  12  ged 16 okt 1622 (kindje, naam onbekend)  –  moeder Maeyken
  Op 6 maart 1625 werden met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente Aagtekerke Eewout Adriaens en Maijken Feys.
  13  ged  28 sept 1625  Tanneke  – Moeder Mayken Feys  –  (Tanneke huwde 23 aug 1653 met Leendert Adriaanse Codde, zie bij 28 mei 1635)
  14  ged  14 jan 1629  Adriaen  –  moeder Maijken Feys
  15  ged 30 nov 1631 Willem  –  moeder is Maijken Feys
  16  ged 20 febr 1636 Cornelis  –  moeder Mayke Feys (Cornelis huwde met Pieternella Symons Schotte, geb Zoutelande en dochter van Simon Pieterse Schotte en Janneken Pieters Boogert.)

  206    24 febr 1636 Leynke Aernouts  –  Mr. Aernout Hendericx en Cornelia Adriaens  –  g. Michiel Cornelisse, Cateleynken Aernouts, Anneken Hendericx

  207    2 mrt 1636  Marij Davids Vervaen –  David Vervaen en Saertie Michiels  – g. Adriaen Cornelissen, Willem Hubrechtsen, Janneken Jans
  In 1632 (na sept) werden David Vervaes en Sara Michiels met belijdenis lidmaat te Aagt.
  11  ged  9 mei 1632  Marij  –  David Vervaen en Sara Michiels
  12  ged 3 juli 1633 Maria  –  David Vervaen en Saerken Michiels
  13  ged 15 okt 1634  Michiel  –  David Vervaes en Saerken Michiels
  14 ged 2 mrt 1636  Marij  –  David Vervaen en Saertie Michiels

  208    19 mrt 1636  Judith de Steur  –  Isaac de Steur  – Sijnke Adriaens  –  g. Judith …..

  209    2 apr 1636  Janneke Eype  –  Andries Jansse Eype en Mayke Adriaens Louwers  –  g.  Maijken Geerts

  210    27 apr 1636  Tonijnke Geldof  –  Joos Geldof en Neelke Cornelis – g. Jelijnken Willems

  211    16 juni 1636 Pieter Janse Werrebroeck – Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soeties Willems

  212    26 okt 1636  Lysabeth Pieters Henderichse  –  Pieter Henderichse en Leunke Cornelis

  213    9 nov 1636 Ghysebregt Cornelisse – Cornelis Gijsse en Leynke Leijns – g. Roosken Gijssen  (Otr Aagt 17 nov 1635 Cornelis Gijssen van Aagt en Leynke Leyns (wed van Frans Janssen) van Westkapelle.
  Cornelis Gijssen werd op 23 mrt 1636 met belijdenis lidm te Aagt.)

  214    12 nov 1636  Susanne Pieters  – Pieter Janis en Saerke Pieters
  11  ged 9 mei 1632  Marij Pieters  –  Pieter en Sara 
  12  ged 12 nov 1636  Susanne – Pieter Janis en Saerke Pieters

  215    19 nov 1636  Pieter  –  Elias Cheval en Grietken Cornelis – g. Mayken Pieters

  216    26 nov 1636  Antheunis Davids Passeniers – David Passeniers en Aernoudijnke Biesmans – g. Antheunis Biesmans, (Symon de Latre ?), Maijken Andries, Louwerijnke Louweris

  217    7 jan 1637  Cornelis Gillisse  –  Gillis Geertse en Maeyke Jans
  Ondertrouw 22 okt 1623 Gillis Geeraerts van Aagtekerke en Maijken Jans van Domburg, tr. te Domburg
  11  ged  23 nov 1625  Dygne  –  Gillis Geerts en Mayke Jans
  12  ged  18 jan 1632  Jan  –  Gillis Geertse en Maijke Jans
  13  ged  29 mrt 1634  Geert  –  Gillis Geerse en Mayke Jans
  14  ged  7 jan 1637  Cornelis  –  Gillis Geertse en Maeyke Jans

  218    18 jan 1637 Pieter Janse Saens  –  Jan Pieterse Saens en Lysabeth Willems  –  g. Janneke Cornelisse

  219    18 febr 1637  Joris Cornelis  –  Cornelis Allaerts en Susanneke Louwijs  –  g. Jacob Jansse, Louwerke huysvr van Pieter Jaspers, Susanneken Isaacs

  220    11 mrt 1637  Janneke Casteecker  –  Maerte Casteker en Jacquemijntje Parmentiers  –  g.  Joris de Vos, Prynke de Casteker
  Otr Domburg 13 apr 1669 Pieter Janzen Soen (wednr) met Maatje Andriessen Heype. Beyde van Aagtek. Tr Domb.

  221    13 apr 1637  Leynke Louwereys Cleyn  –  Louwereys Adriaens Cleyn  en Catelynke Leenderts  –  g.  Soetken Jans, Pieter ….

  222    26 apr 1637  Leynke Aernouts  –  mr. Aernout Hendericx en Neelken Adriaens  –  g.  Sara de Swaef

  223    26 apr 1637  Leunke Janse  –  Jan Willemse en Leynke Cornelis  –  g.  Willeboort Willeboortsen

  224    11 mei 1637  Jan Quartier  –  Cornelis Quartier en Roosie Gijssen  ( Afgaand op de naamgeving zou Cornelis een zoon kunnen zijn van Luentgen Cornelis en Jan Quartier (zie Trouwen Aagtekerke 1 juli 1617). Luentgen Cornelis is hertrouwd met Mattheus Laurussen (of Leunissen) van Crommenhoecke.  Otr Aagtekerke 23 juni 1629 Cornelis Janse Quartier en Roosken Gijsbaertes (wed van Marinis Willemse).
  11  ged 8 sept 1630  Leunke  –  Cornelis Jansen Quartier en Roosken Gijssen
  12  ged 15 mrt 1634  Maeijken  –  Cornelis Janssen Quartier en Roosken Gijssen  ( Otr Aagtek 24 apr 1660 Jan Adriaenssen Damme j.g. van Oostk., wonend te Domburg, met Maetje Cornelis Quartier j.d. van Aagtek. Maetje Leyns moeder van de brdgm. Cornelis Quartier vader van de bruid.)
  13  ged 11 mei 1637 Jan  – Cornelis Quartier en Roosie Gijssen

  225    7 juni 1637  Dingeken Casse  –  Michiel Casse en Janneken Carels

  226    1 juli 1637  Maijke Ingels Leendertse  –  Engel Leendertse en Leynke Floris  – g. Janneke Floris

  227    30 aug 1637 Willem Lauwrijs  –  Lauwrijs Legiersse en Catelyne Jacobs  –  g.Leunken Pieters

  228    23 sept 1637  Geert Jacobse  –  Jacob Adriaense en Grietie Geerts

  229    27 sept 1637  Leyn Antheunisse  –  Antheunis Jacobse en Synke Jans  –  g.  Adriaenken Jacobs
  Otr Aagt  10 febr 1635 Anteunis Jacobsen en Sijnken Jans (wed van Leyn Jansse) van Domb, j.d. van Stahille in Vlaanderen.
  11  ged 2 jan 1636 Jacob – Antheunis Janse en Synken Jans
  12  ged 27 sept 1637 Leyn  –  Antheunis Jacobse en Synke Jans

  230    29 nov 1637  Jan Janse  – Jan Cornelissen en Abigail Jans
  (zie bij 18 aug 1641)

  231/232    29 nov 1637 (tweelingen) Cornelia en Elysabeth Janse Werrebroeck  – Jan Bernaertsse Werrebroeck Schout en Soetie Willems  –  g. Susanneken Bernaerts Werrebroeck, Lysabeth Porrenaer
  Otr Aagtekerke 11 juni 1624  Jan Bernaertsse Werrebroeck van Middelburg, schout en secretaris van Aagtekerke en Domburg-buiten en Soetken Willems van Aagtekerke. Tr Aagtekerke
  11  ged 11 mrt 1626  Bernardt  –  moeder Soetken Willems
  12   ged  6 aug 1628 Joannes – moeder Soetke Willems
  13  ged  6 sept 1629 Willem  –  moeder Soetiens Willemsen
  14  ged 17 dec 1630 Leunke  –  moeder Soetie Willems
  15  ged  19 sept 1632 Joannes  –  moeder Soetie Willems
  16  ged 20 nov 1634 Willem  –  moeder Soetie Willems
  17 ged  10 juni 1636 Pieter  –  moeder Soeties Willems
  18  ged 29 nov 1637 Cornelia  –  moeder Soetie Willems
  19  ged 29 nov 1637 Elysabeth  – moeder Soetie Willems

  In 1638 werd Arnoldus de Rijcke bevestigd tot predikant te Aagtekerke. In 1645 vertrok hij naar Serooskerke. Hij was gehuwd met Elizabeth Blom.

  233    31 jan 1638   Joos Joosse Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Joos
  (Joos Joosse werd 5 juli 1625 met belijdenis lidmaat te Aagtekerke.) Otr te Aagtekerke 18 apr 1626 Joos Joossen van Iseghem (Vlaanderen) en Neelken Cornelis van Aagt..
  Neelken Joos, gehuwd met Joos Geldof, overleden aug 1677.
  11  ged 11 apr 1627  Jan  –  Joos Joossen Geldof en Neelken Cornelis
  12  ged 27 aug 1628  Cornelis  – Joos Joosse en Neelke Cornelis
  13  ged 5 okt 1631  Tanneke  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis
  Otr te Aagtekerke 18 nov 1651 Jacob Uiterschout j.g. van West-Souburg en Tanneken Joos Geldoff j.d. van Aagtek. Vader brdgm Abraham Uitterschout. Joos Geldoff vader van de bruid. Tr 14 jan 1652 Janskerke.
  14  ged 6 sept 1634  Marinis  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis
  15  ged 27 apr 1636  Tonijnke  –  Joos Geldof en Neelke Cornelis
  16  ged  31 jan 1638  Joos  –  Joos Geldof en Neelken Joos

  234    3 febr 1638  Jan Andriesse Eype  –   Andries Jansen Eype en Mayken Adriaens Lous
  11  ged 2 juli 1629 Janneke Andriesse Eype  –  Andries Jansse Eype en Maeijke Adriaens
  12  ged 17 dec 1631  Lauwereyns Andriesse Eype –  Andries Janse Eype en Maijke Adriaens
  13  ged 22 mrt 1634 Leunken –  Andries Janse en Mayke Adriaens
  14  ged 2 apr 1636 Janneke  – Andries Jansse Eype en Mayke Adriaens Louwers
  15  ged 3 mrt 1638  Jan  – Andries Jansen Eype en Mayken Adriaens

  235    24 mrt 1638  Cornelis Stoffels Huybrechtsen  – Stoffel Huybrechtsen en Janneken Rogiers  –  g.  Philips Schrijnwerker
  Otr Aagt 18 apr 1635 Stoffel Hubrechtsen en Janneken rogiers van Domb
  Stoffel Huberechtsen werd 23 mrt 1636 met belijdenis lidmaat te Aagt.
  11  ged 3 febr 1636  Janneke  –  Stoffel Huybrechsse en Janneken Rogiers
  12  ged 24 mrt 1638 Cornelis  – Stoffel Huybrechtsen en Janneken Rogiers
  Otr West-Souburg 23 apr 1694 Cornelis Stoffels j.m. van Aagtek met Elisabeth Symons j.d. van West-Soub. Tr West-Souburg 12 mei 1694. (De geboorte-aantekening in het doopboek lijkt te spreken over 'Cornelia'. Gezien het slechte schrift van de schrijver, in combinatie met deze trouwakte, lezen we 'Cornelis'.)

  236    2 mei 1638  Joannes Blesier Sevael  – Blesier Pieterse Sevael en Mayken Pieters – g. Grietken Cornelis

  237    29 okt 1638  Adriaen Jan Huyse – Jan Huyse en Francyntie Jacops – g. Petronelletie Carels (Cornelis ?)  Adriaen woonde op het uiterste van de parochie van Grijpskerke.

  238    22 nov 1638  Willemyntien Jans  – Jan Willems en Leyntien Cornelis  –  g. Jolyne Willemse

  239    13 febr 1639  Aernoldt de Rijcke (jr) –  Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom  –  g.  Adriaen Blom, Elysabeth de Rijcke (grootvader en grootmoeder van het kind), Josina de Rijcke (tante)

  240    13 mrt 1639  Willem Louwereys  –  Louwereys Legierssen en Cathelyntje Jobs  – g. Leuntgen Jobs

  241    10 apr 1639  Grijtken Jans  –  Jan de Bus en Tannetje de Wilde  –  g.  Jan van Euijcke

  242    16 apr 1639  Leuntien Cornelis Tevel  – Cornelis Pieterssen Tevel en Maetien Jans  –  g. Willemyntie Maertens, Lauwereys Tevel
  (zie bij 8 febr 1629)

  243    1 mei 1639  Willem de Caesteecker – Maerten de Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers  – g. Cateleyne van …., en Cornelis zijn zwager

  244    19 juni 1639  Cathelyntie Heyndricx  –  Aernoudt Heyndricx en Elysabeth Daniels  –  g. Arnoldus de Rycke en Annetien Heyndricx, en in haar naam Dingetien de Loij

  245    6 juli 1639  Willem Leunis  –  Leunis Hendricx en Grietken Willems  – g. Maetjen Heyndricx

  246    14 aug 1639  Cornelia Gijssen  –  Leyntie Frans, weduwe van Cornelis Gijssen  –  g.  Maerten Gijssen, Willemijne huysvrouw van Arjaen Laus

  247    31 aug 1639  Maetjen Jacobs  – Jacob Arjaenssen en Grytie Geerts  – g. Syntieng Meulenaers

  248    4 sept 1639  Abraham Passenier  – David Passenier en Aernoudynken Antheunis  –  g.  Arjaentie Meertens
  11  ged Pieter 25 okt 1615 –  moeder niet genoemd
  12  ged Dingeken 24 dec 1617 –  moeder Maeyken Diericxsse
  13  omstreeks deze tijd tussen 1617 en 1622 geboren David (zie bij nov 1657)
  otr Aegtekerke 22 febr 1620 David Passenier (wednr van Aegtekerke) en Mayken Geschiere van de Kasteele van Grijpskerke.
  13  ged nov 1622 Pieternelle –  moeder Mayken van de Casteele
  14  ged 21 apr 1624 Mayken, geb 11 apr 1624 – moeder Mayken van de Casteele
  David en Maijken worden beiden genoemd op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke op 5 sept 1624.
  15  ged 11 okt 1626 Joannes  –  moeder Mayken van de Casteele
  Ondertrouw te Oostkapelle 10 juli 1627 David Passenier (wednr van Grijpsk) en Aernoudijnke Biesmans van Oostk.
  16  ged 19 nov 1628 Abraham – moeder Aernoudijnke Biesmans
  17  ged 10 apr 1630 Mayke  – moeder Aernoudijnke Biesmans (Maetje Davidse Passenier werd lidm te Aagt 2 jan 1649)
  Otr te Aagtek 15 nov 1653 Adriaen Boudewijnssen j.g. van Ferlingelem (?), wonend te Grijpskerke, met Maetje Davids Passenier j.d. van Aagtek. Catlyne Remonts tante van de brdgm. David Passenier en Susanna (?) Biesmans vader en moeder van de bruid.
  18  ged  9 mei 1632 Pieternelleke  –  moeder Aernoudijnke Biesmans
  19  ged 29 mrt 1634  Antonijnken  –  moeder Aernoudijnke (Antheunis?) Biesmans
  1(10)  ged 28 mei 1635  Jan  –  moeder Aernoudijnke Biesmans
  1(11)  ged 26 nov 1636  Antheunis  –  moeder Aernoudijnke Biesmans
  1(12)  ged 4 sept 1639  Abraham  –  moeder Aernoudynken Antheunis

  249    18 sept 1639  Aechtjen Cevael  –  Elias Cevael en Grijtien Cornelis  –  g.  Aechtien Gabriels van Soutelande (grootmoeder van het kind)

  250    4 dec 1639  Berbeltien Jans Willems  –  Jan Willems en Leijntien Cornelis  –  g.  Copmijne

  251    4 dec 1639  Teunijntien Jans Geldof –  Jan Geldof de Jonge en Jolijne Willems

  252    21 dec 1639  Tannetien Jansen Brouwer   –  Jan Adriaensen Brouwer en Louwertien Jacobs  –  g.  Gomertien Cornelis (grootmoeder), Pernelletien Jacobs

  253    18 mrt 1640  Abraham de Rijcke  –  Arnoldus de Rijcke en Elijsabeth Blom  – g. Josijna de Rijcke, Abraham de onderwijzer

  254    25 mrt 1640  Jan  Tilroe –   Stevahans Tijelroe en Jannetje Jans – g. Gillis Goemaer, Jaquemijntje Pieters Francke

  255    19 apr 1640  Cornelis  Joosse Geldof – Joos Geldof en Neeltien Joos 
  11  ged 31 jan 1638  Joos  –  moeder Neelken Joos
  12  ged 19 apr 1640  Cornelis –  moeder Neeltien Joos
  Joos en Neeltje woonden (1676) in de ring van het dorp.

  256    29 apr  1640  Neeltien Machiels –  Machiel Pietersen en Jannetien Carels  – g. Grietje Leenders, David Davidse

  257    28 mei 1640  Jaquemijntien Jans Schouwenaer –  Jan Schouwenaer en Maria de Loije  – g. Dingene de Loije

  258    5 juni 1640  Arjaen  Jansen Eype –  Andries Janssen en Maetien Arjaens  – g. Frans Tijssen, Soetjen Willems

  259    6 okt 1640  Leendert Ingelse –  Ingel Leendertse en Maetien Jonas  – g. Cent Janssen

  260    28 okt 1640  Willem Leunisse Heyndricx – Leunis Heyndricx en Grijtien Willems  – g Arjaentien Willems

  261    19 nov 1640  Leijntien Pieters Hendricx  –  Pieter Hendricx en Leuntien Cornelis  – g. Copmijntien Cornelis
  11  ged 26 okt 1636 Lysabeth  –  Pieter Henderichse en Leunke Cornelis
  2  ged 19 nov 1640  Leijntien  –  Pieter Hendricx en Leuntien Cornelis

  262    3 febr 1641 Jan Cornelis Marteyn – Cornelis Martyn en Roosje (overleden)

  263    10 febr 1641 Jacob Maertens Caesteecker – Maerten Caesteecker en Jaquemijntje Parmentiers – g. Neelken Jacobs

  264    17 febr 1641 Willem Janse Saen – Jan Pietersen Saen en Lysebetjen Willems – g. Tanneken Jacobs

  Op 6 maart 1625 werd Elijsabeth Willems, echtgenote van Jan Pietersen Soens, met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente te Aagtekerke.

  11  ged 26 okt 1625  Willemynken  -  Jan Pieterse en Lijsabeth Willems

  12  ged  8 nov 1626  Willemynken  -  Jan Pieterse en Lijsabeth Willems

   

  13 ged 8 okt 1628 Adriaenken – Jan Pieterse Soen en Elijsabeth Willems

  14 ged 4 febr 1632 Pieternelleken – Jan Pieterssen Saens en Elijsabeth Willems

  15 ged 27 aug 1634 Catelynke – Jan Saens en Lijsabeth Wullems

  Otr te Aagt 29 mei 1660 Boene Leendertsen, wednr van Catelyntje Frans, wonend te Oostkapelle, met Catelyntje Jansen Soens j.d. van Aagtek. Jan Leendertse en Tanneke Leendertse broer en suster van de brdgm. Jan Soens vader van de bruid. Pieternelletje Willems de moeye van de bruid.

  16 ged 18 jan 1637 Pieter – Jan Pieterse Saens en Lysabeth Willems

  17 ged 17 febr 1641 Willem – Jan Pietersen Saen en Lysebetjen Willems

  265 9 juni 1641 Leuntien Janse Willemsen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Maetien Eeuwouwts

  266 18 aug 1641 Gillis Janse Arentsen – Jan Arentsen (Cornelisse?) en Abigail Jans – g. Barbera Willems, Isabella (Petronella?) Cornelisdochter

  Otr Aagtekerke 18 mrt 1628 Jan Cornelissen van Biggekerke en Abigail Jans van Domburg.

  11 ged 26 dec 1629 Catelyntje – Jan Arents (Cornelisse?) en Abigail J.

  12 ged 8 aug 1632 Cornelis – Jan Cornelisse en Abigaïl Jans

  13 ged 29 apr 1635 Tanneke – Jan Cornelissen en Abigaïl Jans

  14 ged 29 nov 1637 Jan – moeder Abigail Jans

  15 ged 18 aug 1641 Gillis – Jan Arentsen (Cornelissen?) en Abigail Jans

  Otr 11 okt 1642 Jan Thijmis, wednr van Marij Maertens, en Abigail Jans van Domb., wed van Jan Cornelisse. De brdgm is ca 4 juni wednr geworden. De bruid is 7 mnd wed geweest. Proontje Jans is een zus van de bruid. (zie bij 26 juni 1649)

  267    9 okt 1641 Leuntien Jan Sijs – Jan Sijs en Willemijne Ingels – g. Esther Sijs

  268    23 okt 1641 Arjaentien Abrahams Giljoen – Abraham Giljoen en Maetien Claesseng. Pieter Giljoen, Francijntien Giljoen

  269    30 okt 1641 Leendert Ingelse – Engel Leendertsen en Maetien Jonas – g. Antheunis Sijmons, Cornelis Leendertsen, Cateleyntien Leenderts

  270    30 okt 1641 Prijntien Jacobs Sijmons – Jacob Symons en Grietien Geerts – g. Pryntien Geerts, Jaquemijntien Maertens

  271    1 dec 1641 Pieter Casse – Machiel Casse en Jannetje Carels – g. Maetien Eeuwouwts

  272    8 dec 1641 Abraham de Rijcke – Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom

  273    5 jan 1642 Stevelijntje Aernoudts – Aernoudt Hendricx en Tonijntien Andries – g. Christijntie Andries, Marinis Gillisse

  274    26 jan 1642 Marijnes Gillisse – Gillis Pauwels en Weijntie Marijnes g. Lijsje Pieters

  275    8 febr 1642 Geert Melse – Melis Cornelissen en Leyntien Frans

  276    23 febr 1642 Cornelis Giljon – Jacob Giljan (van Oostkapelle) en Pauwelijntje Cornelis – g. Cornelis Huijgens, Elysabeth Gillis

  277    26 febr 1642 Leyntien Willems – Willem Leendersen en Willemijntie Maertens – g. Catelijntien Leendertsen

  278    2 mrt 1642 Neeltie Legyers – Legyer Jacobse en Leyntien Leunis – g. Dina Andriessen, Maetie Geerts

  279    5 mrt 1642 Matheus de Bus – Jan de Bus en Tanneken Jans – g. Joos Geldof, Jannetien Matheus

  280    24 mrt 1642 Cornelis Schouwenaer – Jan Cornelissen Schouwenaar en Marija Sanders – g. Cornelis Tissijnck, Maetie Jacobs

  281 6 apr 1642 Janneken Jans Lormij – Jan Lormij en Tanneken Jacobs – g. Jan Carels, Maetjen Arjaens  (Jan en Tanneken werden beiden lidmaat te Aagt 6 juli 1641.)

  282    11 mei 1642 Abraham Caesteecker – Meerten Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers – g. Neeltgen Jacobs

  283    11 mei 1642 Jannes Stoffelgaets – Jan Stoffelgaets en Jannetien Lormij – g. Carel Stoffelgaets, Jacob Lormij, Soetien Schouwts

  284    mei 1642 Cornelis Cevael – Elias Cevael en Grijtien Cornelis – g. Pieter Cornelissen, Jaquemijntien Adriaens

  285    8 juni 1642 Pieter Pieterse – Pieter Pieterse de Jonge en Arjaentie Jans – g. Pieter Pieterse de Oude, Aeghtjen

  286    18 juni 1642 Maetie Heype – Andries Janssen Heype en Maeijken Adriaens – g. Adriaen Adriaenssen, Maetien Jacobs

  11 ged 18 juni 1642 Maetie – Andries Janssen Heype en Maeijken Adriaens

  Otr Domb 13 apr 1669 Pieter Janzen Soen (wednr) met Maatje Andriessen Heype. Beyde van Aagtek. Tr Domb.

  287    10 aug 1642 Leyntien Louwereys Cleyn – Louwereys Cleyn en Catelijntien Leenderts – g. Martijntie Cornelis, Pieter Loijssen  (Leenaert Willems, de vader van Catelijntien, had zowel uit zijn eerste huwelijk een dochter Catelijntien (geb ca 1595) als uit zijn tweede huwelijk (Catelynken, ged te Aagtekerke 12 febr 1617). De moeder van de hier genoemde kinderen is de oudere Catelijntje en tweemaal gehuwd geweest. (I) Met Jacob Leunis (Jabij) en (II) met Louwereys Adriaense Cleyn. Geh met Jacob Leunisse 9 nov 1619. Hun kinderen ged te Aagtekerke: Leunken; Jacobmynke; Caterina.) (voor zover bekend)

  11 geb 25 nov/ ged 9 dec 1623 Willemynken – Jacob Leunisse en Catelyne Lenaaerts

  11 ged 13 mei 1626 Leunken – Jacob Leunis en Cathelynken Leenders

  12 ged 5 nov 1628 Jacobmynke – Jacob Leunis en Catelynken Leenders

  13 ged 21 apr 1631 Caterina – Jacob Leunis (Jabij) en Catelynken Leenderts

  Lauwereys Cleyn kwam 25 dec 1633 met att te Aagt.

  Geh 26 febr 1633 Louwereys Adriaense j.m. van Melisk en Catelynke Leenderts (wed van Jacob Leunissen)

  11 ged 18 jan 1634 Adriaen – moeder Cathelijnken Leenderts

  12 ged 13 apr 1637 Leynke – moeder Catelynke Leenderts

  13 ged 10 aug 1642 Leyntien – Louwereys Cleyn en Catelyntien Leenderts

  288    5 nov 1642 Antheunis Adriaens – Arjaen Antheunissen en Blasijntie Meertens – g. Maetien Adriaens, Meerten Gijssen, Jacob Sants

  289    26 dec 1642 Leyntien Louwereys Laureyssen – Louwereys Legierssen en Catelyntjen Jobs – g. Neeltjen Jobs  (Lauwreyns Legiers kwam met att. en werd met Catelyne Jobs met belijdenis lidmaat op 1 juli 1634)

  11 ged 8 nov 1634 Prijnken – Lauwreys Legierssen en Catelynken Jcobs

  12 ged 21 nov 1635 Legier – Lauwereys Legiersse en Catelynke Jobs  (Otr Aagtek 2 febr 1691 Legier Laurissen j.m. van Aagtek met Catalyntje Lucas van Middelburg, wed van Leendert Willemsen, beiden van Aagtek. Get Andries Six, Leyn Floris, Willemyntje Ingels, Catalyntje Jans. Tr Aagtek 28 febr 1691)

  13 ged 30 aug 1637 Willem – Lauwrijs Legiersse en Catelyne Jacobs

  14 ged 13 mrt 1639 Willem – Louwereys Legierssen en Cathelyntje Jobs

  15 ged 26 dec 1642 Leyntien – Louwreys Legyerssen en Catelijntjen Jobs (opm.: Haar doop wordt vermeld in de doopafschriften, maar niet in het origineel doopboek van Aagtekerke, althans niet bij deze datum. Deze doopaantekening staat vermeld in het trouwboek van Aagtekerke)

  Otr te Aagtek 8 juni 1647 Huybrecht Willems j.g. van Aeghtek met Cathelyntje Jobs wed van Lauwers Legierssen van Bauwenskerke. Jelijntje Willems de zuster en Jan Willems de broer van de brdgm. Cornelis Jobsen en Neeltje Jobs broer en zus van de bruid.

  290    7 jan 1643 Arjaentien Ingels – Ingel Leenderts en Maetje Jonas – g. Martijne Leenderts  (otr 15 apr 1617 te Aegtekerke met Leyntgen Floris. Ingel is geb ca 1593, overl 2 dec 1674 te Aegtekerke, zn van Leenaart Willems en een vrouw uit het eerste huwelijk van Leenaert, Willemijntje. Ze overleed voor 1616. Zie ook bij 2 febr 1620.)

  11 Willemyntje  (Ze wordt genoemd als zus van Maijke en dochter van Ingel Leenderts.(zie hier onder bij Maijke). Ze was lidmaat te Aagtek 3 okt 1637 en moet daarom een van de eerste kinderen zijn geweest van Ingel. Willemyntje was gehuwd met Jan Sys, zie bij 22 mei 1661 doopboek Aagtek.)

  12 ged 9 febr 1620 Leyn – moeder Leyntgen Floris

  13 ged 10 apr 1622 Leendert – moeder Leyntgen Floris (Codde)

  Ingel en Leynken worden vermeld op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke 5 sept 1624.

  14 ged ca 1625 Floris – moeder Leyntje Floris (mogelijk is hij gedoopt te Domburg, omdat hij in het Aagtekerkse doopboek niet wordt vermeld als dopeling. Hij is overleden 25 dec 1676)

  15 ged 21 mrt 1627 Janneken – moeder Leynken

  16 ged 12 aug 1629 Catelyne – moeder Leynke Floris

  17 ged 29 sept 1630 Willem – moeder Leynken Floris

  18 ged 17 juli 1633 Catelijnken – moeder Leynken Floris

  19 ged 1 juli 1637 Maijke – moeder Leynke Floris  (Otr Aagtek 12 juni 1666 Jacob de Poorter j.g. van Oostk, geb en wonend te Serooskerke met Maetje Ingels j.d. van Aagtek. Janneken de Poorter moeder van de brdgm. Adriaen de Poorter broer. Ingel Leendertsen vader van de bruid. Willemyntje Jans Sijs (bedoeld is Willemyntje Ingels gehuwd met Jan Sys) suster van de bruid. Gehuwd te Aagtekerke Engel Leendertsen (wednr van Leyntje Floris) en Mayken Pollet, 8 okt 1639.)

  1(10) ged 6 okt 1640 Leendert – moeder Maetien Jonas

  1(11) ged 30 okt 1641 Leendert – moeder Maetien Jonas

  1(12) ged 7 jan 1643 Arjaentien – moeder Maetje Jonas

  1(13) ged ca 1644 Helena – moeder Maetje Jonas  (Het doopboek van Aagtekerke maakt geen melding van Helena's doop. Misschien is ze in een naburige gemeente gedoopt, zoals meer gebeurde. Het trouwboek van Aagtekerke vertelt meer over haar. Namelijk dat Ingel Leendertsen haar vader is en Centijntje haar grootmoeder (28 mrt 1665). Sentine Jans Kodde was de moeder van Maetje Jonas. De trouwdatum van Maetje Jonas met Ingel en de doopdata van de eerste drie kinderen noodzaken om de geboorte van Helena na 7 jan 1643 te plaatsen.) (zie bij 30 mrt 1682)

  291 14 jan 1643 Jaques Janse – Jan Jacobse Sijs en Willemijntie Ingels – g. Martijne Leenderts

  292    1 febr 1643 Abraham Aernoudts – Aernoudt Heyndricx Hullincx en Tonijntje Andries – g. Maetje Cornelis

  293    8 febr 1643 Willem Leunisse – Leunis Heyndricx en Grijtien Willems – g. Jaquemijntie Willems

  294    9 mrt 1643 Lijsebethien Janse Brouwer – Jan Arjaenssen Brouwer en Louwertien Jacobs – g. Lysebeth Jacobs

  295    29 mrt 1643 Leendert Willems – Willem Leenderts en Willemijntie Meertens – g. Maerten Gijssen, Catelyne Leenderts

  296    5 apr 1643 Willem Geldof – Jan Geldof de jonge en Jolijntje Willems – g. Leyntje Cornelis

  297    29 apr 1643 Arjaen Jacobs – Jacob Arjaensen en Grytien Geerts – g. Lysabeth de Rijcke

  298    21 juli 1643 Jan Pieterse – Pieter Pieterse en Arjaentie Jans – g. Schout Jan Werrebroeck, Elijsabeth de Rijcke

  299    14 okt 1643 (Leuntje ?) Janse – Jan Antheunissen en Leuntjen Meertens – g. Meerten Gijssen, Willemijntien Meertens

  300    30 dec 1643 (Pieter ?) van Voorde – Jacob van Voorde en Maetjen Oste – g. Judick Joossens

  301    30 dec 1643 Gideon Jansen Sijs – Jan Sijs en Willemyntien Ingels – g. Maetjen Jonas

  302    3 jan 1644 Elijsabeth de Rijcke – ds Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom – g. Cornelis de Rijcke

  11 ged 13 febr 1639 Aernoldt – moeder Elijsabeth Blom

  12 ged 18 mrt 1640 Abraham – moeder Elijsabeth Blom

  13 ged 1 dec 1641 Abraham – moeder Elysabeth Blom

  14 ged 3 jan 1644 Elijsabeth – moeder Elysabeth Blom

  303    10 jan 1644 Jan de Caesteker – Maerten de Caesteker en Jaquemyntien Parmentijers – g. Marij Clarys

  304    17 febr 1644 Andries Janse Man – Jan Andriessen Man en Willemyntien Castiaens – g. Jannetje Andries

  305    5 apr 1644 Pieter Leunisse – Leunus Heyndricx en Grijtien Willems – g. Maetien Eeuwouts

  11 ged 6 juli 1639 Willem – moeder Grietken Willems

  12 ged 28 okt 1640 Willem – moeder Grijtien Willems

  13 ged 5 apr 1644 Pieter – moeder Grijtien Willems

  306    13 apr 1644 Cornelis Janse – Jan Willemsen en Leyntie Cornelis – g. Janneke Willeboorts

  307    25 mei 1644 Pauwel Adriaens – Adriaen Pauwels en Maetje Pieters – g. Martijntien Leenderts

  308    5 juni 1644 Pieter Janse Stoffelgat – Jan Carels Stoffelgat en Jannetie Lormij – g. Martine Arjaens, Jannetje Cornelis, Willeboort Jobsen

  (zie bij 20 sept 1662

  309    22 juni 1644 Sander Schouwenaer – Jan Cornelisse Schouwenaer en Marij Sanders – g. Maetjen Arjaens, Johannes ….

  310    21 sept 1644 Paulus Andriesse Heype – Andries Janssen Heype en Maetjen Arjaens Heype – g. Willemijnken Pauwels, Thomas Maes

  311    29 okt 1644 Sara Cevael – Olivyer Cevael en Maeijken Pieters – g. Louwertien Jacobs, Janneken Geerts

  Otr Aagtekerke 11 sept 1627 Olivier Pieterse Cheval en Maeyke Pieters

  312    23 nov 1644 Jan Gillissen – Gillis Pauwels en Wantje Marijnes – g. Arjaentie Adriaens Codde

  313    18 dec 1644 Andries Aernoudts – Mr. Aernoudt Heyndricx en Tonijntje Andries – g. Elysabeth de Rijcke, Esther …..

  314    28 dec 1644 Jaquemijntie Janse – Jan Aernouts van Andriessen en Tannetjien Jans – g. Maetjien Pieters, Jacob Jacobssen, Balten Perduijns

  11 ged 28 juli 1632 Aernout – Jan Aernoutssen en Paulynken Leyns  (Otr Aagtek 20 jan 1635 Jan Aernoutsen (wednr van Paulijnke Leijns) en Tanneke de Wilde, j.d. van Dronge (Vlaanderen).)

  12 ged 30 jan 1636 Willemynke – Jan Aernoutse en Tanneke de Wilde

  13 ged 10 apr 1639 Grietken – Jan de Bus en Tannetje de Wilde

  14 ged 5 mrt 1642 Matheus – Jan de Bus en Tanneken Jans

  15 ged 28 dec 1644 Jaquemijntie – Jan Aernouts van Andriessen en Tannetjien Jans

  315    15 febr 1645 Pieter Adriaense – Adriaen Joorissen en Maetjen Pieters – g. Louwertien Louwers

  316    1 mrt 1645 Maetjen Geeraerts – Geeraert Andriessen en Lysebetjen Jacobs – g. Louwertjen Jacobs

  317    5 mrt 1645 Jacob Janse Man – Jan Andriessen Man en Willemijntien Christiaens – g. Leyntie Andriessen Man

  318    16 apr 1645 Jannetien Cornelis Tevel – Cornelis Tevel en Neeltjen Jans – g. Maetjien Arjaens

  319    10 mei 1645 Lijsebetjien Jansen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Leyntien Eeuwouts

  Otr Aagtekerke17 mei 1636 Jan Willemse van Aagt en Leyntie Cornelis, j.d. van Domburg-buiten.

  11 ged 7 mei 1637 Leunke – Jan Willemse en Leynke Cornelis

  12 ged 22 nov 1638 Willemyntien – Jan Willems en Leyntien Cornelis

  13 ged 4 dec 1639 Berbeltien – Jan Willems en Leyntien Cornelis

  14 ged 9 juni 1641 Leuntien – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis

  15 ged 13 apr 1644 Cornelis – Jan Willemsen en Leyntie Cornelis

  16 ged 10 mei 1645 Lijsebetjien – moeder Leyntje Cornelis

  320    19 aug 1645 Pauwels Andriessen – Andries Jansse (moeder niet vermeld) – g. Pauwels Pieters, Willemintie Maertens

  321    In 1646 werd Nicolaas van Hoorn bevestigd tot predikant te Aagtekerke. Hij was gehuwd met Maria Hoornbeeck. Hij vertrok 1666.

  322    14 jan 1646 Tanneken de Caesteecker – Maerten de Caesteecker (moeder niet vermeld) – g. Janneken Dircx

  323    21 jan 1646 Jaquemijntjen Casse – Pieter Casse (moeder niet vermeld) – g. Thomas Franssen de Bock, Sara ….

  324    5 febr 1646 Jaquemijntje Isaacs de Steur – Isaac de Steur (de moeder niet vermeld) – g. Catharina Jobs

  325    11 mrt 1646 Catharina Geldof – Frans Geldofs (moeder niet vermeld) – g. Gelyntje Willems

  326    22 apr 1646 Maeyken Jans – Jan Antheunissen (moeder niet vermeld) – g. Maetjen Adriaens

  327    2 sept 1646 Magdalena Leunisse – Leunis Heyndricsse (moeder niet vermeld) – g. Tanneken Willems

  11 ged 6 juli 1639 Willem – moeder Grietken Willems

  12 ged 8 febr 1643 Willem – moeder Grijtien Willems

  13 ged 5 apr 1644 Pieter – moeder Grijtien Willemse

  14 ged 2 sept 1646 Magdalena – moeder niet vermeld

  Gedoopt staende de dienst van Mr. N. van Hoorn in Aegtekerke.

  Nicolaas van Hoorn werd 1646 bevestigd tot predikant te Aagtekerke. Hij bleef tot 1666. Hij was gehuwd met Maria Hoornbeeck.

  328    4 nov 1646 Hendrick Aernouts – Aernout Hendricx en Tonijntje Andries –g. Juffr. Marya van Hoornbeeck, huisvr van Nicolaes van Hoorn

  329    18 nov 1646 Pieternelleken Pieters – Pieter Pieters en Adriaentje – g. Leyntje Pieters

  (Pieter Pieterse ged te Aagt 28 okt 1618, Adriaentje Jans ged te Aagt 16 apr 1617)

  11 ged 8 juni 1642 Pieter – Pieter Pieterse de Jonge en Arjaentie Jans

  12 ged 21 juli 1643 Jan – Pieter Pieterse en Arjaentie Jans

  13 ged 18 nov 1646 Pieternelleken – Pieter Pieters en Adriaentje

  330    25 nov 1646 Symon alias Tymon Frisius – Jan Tymos en Abigail Janssen – g. Hendrick ….

  331    28 nov 1646 Tanneken Geeraerts – Geeraert Andries en Elijsabeth Jacobs – g. Lauwertje Jacobs

  332    12 dec 1646 Jacob Jansen Lauws (op den biddag voor ….) – Jan Jacobsen Lauws en Pieternelleken Jacobs – g. Lauwertje Jacobs

  333    23 dec 1646 Adriaen Jansen – Jan Andriessen en Willemijntje – g. Catalijntje van Lathem

  334    23 dec 1646 Maetje Rogiers – Maerten Rogierssen en Geertje Claes – g. Janneken Rogiers

  335    25 dec 1646 1e Kerstdag Leintje Janse Geldof – Jan Joossen Geldof en Jolijntje Willems – g. Tanneken Janssen

  336    26 dec 1646 Pieter Adriaens – Adriaen Pauwels en Maetje Pieters – g. Maetje Davids

  337    27 dec 1646 Helena Willemse – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Martijntje Leenders

  338    20 febr 1647 Anthonis Adriaense – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens – g Maetje Adriaenssen

  339    1 mei 1647 Laureys Jacobsen – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts – g. Susanna Jans

  Otr 9 okt 1632 Jacob Adriaensen van Aagtekerke en Grietie Gerrits van Westkapelle.

  11 ged 17 aug 1633 Lauwerken – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

  12 ged 6 okt 1635 Adriaenke – Jacob Adriaensen en Grietken Geerts

  13 ged 23 sept 1637 Geert – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

  14 ged 31 aug 1639 Maetjen – Jacob Arjaenssen en Grytie Geerts

  15 ged 30 okt 1641 Prijntien – Jacob Symons en Grieten Geerts

  16 ged 29 apr 1643 Arjaen – Jacob Ariaensen en Grytien Geerts

  17 ged 1 mei 1647 Laureys – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

  340    12 mei 1647 Pieternelletje de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

  341    15 mei 1647 Adriaentje Adriaens – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters – g. Pieternelletje Jans

  342    2 juni 1647 Josyntje Michiels – Michiel Pietersen en Janneken Carels – g. Marya Sijmons

  343    8 juni 1647 Andries Willemse Troetelaer – Willem Andriesse Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Catelijntje Leenderts

  344    28 juli 1647 Pieter Gillisse – Gillis Pauwels en Wantje Marinis – g. Andries Engels, Maetje Marinis en Pieter Marinis Duyvecott  (Ondertrouw te Aagtek 15 juni 1619 Gillis Pauwelssen j.g. van Westcapelle en Maijcken Cornelis van Domburg, wed van Jan …. (Dat de bruijt weduwe is, blijckt ghenoegsaem), tr te Domburg.

  11 ged 8 mrt 1620 Pauwel – Gillis Pauwels en Maeycken Cornelisdr

  Otr te Oostk 26 juli 1653 Paulus Gillissen j.g. van Aagt met Pieternella Adriaans van Boudewijnskerke.

  12 ged 22 jan 1623 Coppemintgen – Gillis Paulus en Mayken Boene

  Jacopmyntje Gillis ging in ondertrouw te Aagt 29 mrt 1653 met Leendert Leendertsen Wisse van Oostkapelle. Leendert Pauwels was haar oom en Neeltje Pauwels een tante. Gillis leefde toen waarschijnlijk niet meer.

  Otr Aagtekerke 3 aug 1625 Gillis Paulisse (wednr van Mayke Cornelis) en Paulijnken Jans (wed van Joos Lambrechtse). Tr te Domburg.

  Otr Aagtekerke 6 okt 1629 Gillis Pauwels (wednr van Paulijnken Jans) en Neelken Simons (wed van Anteunis Willemse). Tr Grijpskerke.

  13 ged 16 mrt 1631 Janneke – Gillis Pauwels en Neelken Simons

  14 ged 2 jan 1633 Pieter – Gillis Pauwels en Neelken Simons

  15 ged 26 jan 1642 Marijnes – Gillis Pauwelsen en Wantje of Weijntie Marynes Wantje Marijnes werd lidmaat te Aagt 30 juni 1640.

  16 ged 23 nov 1644 Jan – Gillis Pauwelsen en Wantje Marijnes

  17 ged 28 juli 1647 Pieter – Gillis Pauwels en Wantje Marinis

  Wantje is overl 1649.

  345    11 dec 1647 Jasperyntje Jaspers – de moeder is Janneken Ingels. Volgens haar getuigenis is Jasper Pietersen de vader.

  346    19 jan 1648 Jacob Maertens de Kaesteecker – Maerten de Kaesteecker en Jaquemijntje Parmentiers – g Susanne Larton ?

  Op 21 dec 1636 werden Meerten de Casteker en Jakomijntje Parmentiers lidm te Aagt.

  11 ged 11 mrt 1637 Janneke – Maerte Casteker en Jacquemijntje Parmentiers

  12 ged 1 mei 1639 Willem – Maerten de Caesteecker en Jacquemijntien Parmentiers

  13 ged 10 febr 1641 Jacob – Maerten Caesteecker en Jacquemijntje Parmentiers

  14 ged 11 mei 1642 Abraham – Meerten Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers

  15 ged 10 jan 1644 Jan – Maerten de Casteker en Jakomijntje Parmentijers

  16 ged 14 jan 1646 Tanneken – Maerten de Caesteecker (moeder niet vermeld)

  17 ged 19 jan 1648 Jacob – Maerten de Kaesteecker en Jaquemijntje Parmentiers

  347    21 mrt 1648 Antheunis Janse – Jan Theune en Leuntje Maertense – g. Maetje Adriaens

  348    30 mrt 1648 Joos Geldoff – Frans Geldoff en Catelyntje de Busschers – g. Neeltje, de huysvr van Joos Geldof

  11 ged 11 mrt 1646 Catharina – Frans Geldoff (de moeder niet vermeld)

  12 ged 30 mrt 1648 Joos – Frans Geldoff en Catelyntje de Busschers

  349    13 mei 1648 Dingentje Andriesse – Andries Janse en Maetje Adriaens – g. Maetje Jans Theunis

  350    17 mei 1648 Dijngentje Casse – Pieter Casse en Catolijntje Casse – g. Cornelis Corn. Roo, Willemijntje Maertens de huysvr van d ' Heer Lanoij

  11 ged 21 jan 1646 Jaquemijntje – Pieter Casse (moeder niet vermeld)

  12 Gabriel – Pieter Casse en Catelijntje Casse  (Zijn naam is niet gevonden in het doopboek van Aagtek., wel in het trouwboek: Otr Gabriel Pieterssen Casse j.g. van Oostk met Maetje Jans j.d. van Aagtekerke. Pieter Casse en Catelyntje Casse ouders van de brdgm.) (zie bij 17 febr 1669)

  13 ged 17 mei 1648 Dijngentje – Pieter Casse en Catolijntje Casse

  351    24 juni 1648 Jaquemijntje Geerts – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs – g. Pernelletje Jacobs

  352    5 juli 1648 Pieternelletje van Hoorn – ds Nicolaas van Hoorn en Marya van Hoornbeecq

  353    8 juli 1648 Martijntje Willems – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – Leuntje Maertens

  354    3 aug 1648 Nicolaus Maertens – Maerten Roels en Geertjen Clays – g Francijntje Giljans

  355    3 aug 1648 Johannes Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens – g Leyntje Andries

  356    3 aug 1648 Adriaen Adriaense – Adriaen Paulussen en Maetje Pieters Boogaert – g. Leuntje Maertens

  357    17 aug 1648 Levyntje de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Judick Abrahams

  358    29 aug 1648 Willem Christiaens Coutrier – Christiaen Coutrier en Jaquemyntje Cauliers – g. monsr. Willem de Hase, Maetje Couliers

  359    29 aug 1648 Jan Tevel – Cornelis Tevel en Maetje Jans – g. Jan Tevel, Janneken Cornelis

  360    13 okt 1648 Cornelis Jansen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Willemijntje Cornelis

  Jan Willems kwam met att te Aagt 2 juli 1633. Leyntje Cornelis werd lidmaat 1 okt 1638

  11 ged 7 mei 1637 Leunke – moeder Leynke Cornelis

  12 ged 22 nov 1638 Willemyntien – moeder Leyntien Cornelis

  13 ged 4 dec 1639 Berbeltien – moeder Leijntien Cornelis

  14 ged 9 juni 1641 Leuntien – moeder Leyntje Cornelis

  15 ged 13 apr 1644 Cornelis – moeder Leyntie Cornelis

  16 ged 10 mei 1645 Lijsebetjien – moeder Leyntje Cornelis

  17 ged 13 okt 1648 Cornelis – moeder Leyntje Cornelis

  361    2 nov 1648 Adriaen Adriaense – Adriaen Adriaense en Maetje Jans – g. Proontje Jans, Leyntje Andries, Jonas Adriaenssen  (Waarschijnlijk is deze Adriaen, ged 1648, dezelfde als genoemd wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Daar wordt vermeld dat Adriaen Adriaensen Laus als vrijgezel op 20 apr 1688 met att vertrokken is naar Oost-Indië.)

  362    17 dec 1648 Jaquemijntje Janse Louws – Jan Jacobssen Louws en Pernelletje Jacobs – g. Commertje Cornelis, Laureys Cleyn

  363    17 jan 1649 Leyn Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Leyntje Hendricx

  364    5 mei 1649 Tonijntje Geldoff – Pieter Geldof en Tonijntje – g. de huysvr van Joos Geldoff

  365    29 mei 1649 Adriaen Maertens Slabbaertsen – Maerten Slabbaertsen en Janneken – g. Pieryntje Slabbaert

  366    26 juni 1649 Huybrecht Janse Tymos – Jan Tymos en Abigail Janssen – Neeltje Marinis  (Otr 11 okt 1642 Jan Thijmis, wednr van Marij Maertens, en Abigail Jans van Domb., wed van Jan Cornelisse. De brdgm is ca 4 juni wednr geworden. De bruid is 7 mnd wed geweest. Proontje Jans is een zus van de bruid.) (zie bij 18 aug 1641)

  11 ged 25 nov 1646 Simon alias Tymon Frisius – Jan Tymos en Abigail Janssen

  12 ged 26 juni 1649 Huybrecht – Jan Tymos en Abigail Janssen

  367    4 okt 1649 Lauwertje Adriaens – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g. Adriaentje pieters, Pieter Jasperssen, Willem Salomons

  368    21 nov 1649 Pieternelletje de Steur – Isaac de Steur en Maetje Pietersen Moen – g. Tonijntje Cornelis

  369    28 nov 1649 Susanneken Jans – Jan Haloosij en Susanneken

  370    30 nov 1649 Tanneken – Jan Jacobsen Lauws en Pernelletje Jacobs – g Maetje Luycks

  371    jan/febr 1650 Maetje Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Leuntje Maertens

  372    16 febr 1650 Willemijntje Troetelaer – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Martijntje Leenderts

  373    24 mrt 1650 Leendert Cornelissen – Cornelis Leendertsen en Leyntje Jacobsen – g. Catolyntje Leenderts  (Op 2 jan 1649 werd een Leuntje Jacobs lidmaat te Aagt.)

  374    27 mrt 1650 Maerten Willems – Willem Leendertsen en Willemyntje Maertens – Blasyne Maertens

  375    11 mei 1650 Jaquemijntje Jans Sys – Jan Sys en Willemyntje Ingels – g. Catolijntje Leyns

  376    11 mei 1650 Jan Janse Geldoff – Jan Geldoff en Jolijntje Willems – g Tanneken Geldoff

  377    21 mei 1650 Jan Cornelisse Stoffelsen – Cornelis Stoffelsen en Leuntje Werrebroeck – g. Neeltje Stoffels

  378    3 juli 1650 Jan Michielse Kasse – Michiel Kasse en Janneken Karels – g. Janneken Ingels

  379    31 juli 1650 Johannes Schouwenaer – Jan Schouwenaer en Marya Sander – Leyntje Leijns, Johannes Sanders

  380    14 aug 1650 Lauwertje Geertsen – Geerten Andriessen en Elijsabeth Jacobs – g. Maetje Adriaens anders Maetje Theunis

  381    8 sept 1650 Pieternelletje Adriaans Tevel – Adriaen Tevel en Cornelia Adriaens

  384    21 okt 1650 Pieter Tevel – Cornelis Tevel en Neeltje Jans Rijnn – g. Dingena huisvr van Maerten Censen

  385    2 nov 1650 Cornelia Andriesse – Andries Janssen en Maetje Adriaens – g. Cornelis Boudewijnsen, Maria van Hoornbeecq

  11 ged 2 juli 1629 Janneke – Andries Jansse Eype en Maeyke Adriaens

  12 ged 17 dec 1631 Lauwereyns – Andries Janse Eype en Maijke Adriaens

  13 ged 22 mrt 1634 Leunken – Andries Janse en Mayke Adriaens

  14 ged 2 apr 1636 Janneke – Andries Jansse Eijje Sijs en Mayke Adriaens Louwers  (Otr te Aagt 4 aug 1660 Pieter Jochemsen …. j.g. van Crommenhoecke met Janneken Andries Heype. Leuntje Cornelis moeder van de brdgm. Andries Janse Heype vader en Maetje Adriaens de moeder van de bruid.)

  15 ged 3 mrt 1638 Jan – Andries Jansen Eijjer en Mayken Adriaens

  16 ged 5 juni 1640 Arjaen – Andries Janssen en Maetien Arjaens

  17 ged 18 juni 1642 Maetje – Andries Janssen Heype en Marijken Adriaens

  18 ged 21 sept 1644 Paulus – Andries Jansen Heype en Maetjen Arjaens Heype

  19 ged 19 aug 1645 Pauwels – Andries Jansse (moeder niet vermeld)

  1(10) ged 13 mei 1648 Dingetje – Andries Janse en Maetje Adriaens

  1(11) ged 2 nov 1650 Cornelia – Andries Janssen en Maetje Adriaens

  386    9 nov 1650 Jan Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Maetje Jans – g. Claes Janssen, Adriaentje Claes

  387    20 nov 1650 Leyn Jacobse – Jacob Leynssen en Francijntje Lauwreys – g. Abraham de Clercq, Janneken Engels

  388    1 dec 1650 Jacob Joossen Geldoff – Joos Joossen Geldoff en Leyntje Jans – g. Cornelis Geldoff

  (zie opm bij 11 mei 1652) Op 4 apr 1648 werd Leuntje Jans Lidm te Aagt.

  389    28 dec 1650 Leyn Willems en Leendert Willems (tweeling) – Willem Leynsen en Janneken Ingels – g. Willemijntje, Catoleyne, Jacob Leynsen, Ingel Leendertsen  (Janneken Ingels is ged te Aagt 21 mrt 1627. Otr 9 apr 1650 te Aagt Willem Leynsen j.g. van Aagt en Janneken Ingels j.d. van Aagt. Jacob Leynsen broer van de brdgm. Ingel Leendertsen vader van de bruid. Tr Aagt.)

  11 ged 28 dec 1650 Leyn – Willem Leynsen en Janneken Ingels

  12 ged 28 dec 1650 Leendert – Willem Leynsen en Janneken Ingels

  390    28 dec 1650 Anthoni Janse – Jan Anthonissen en Leyntje Maertens – g. Leuntje Cornelis.

  391    15 jan 1651 Jan Aernoutse – Aernout Hendricx en Tonijntje Andries – mr. Nicolaas van Hoorn, Leyntje Pieters

  392    8 febr 1651 Tanneken Janse Lauws – Jan Jacobsen Lauws en Pieternelleken Jacobs – g. Neeltje Adriaens

  393    1 mrt 1651 Tanneken Geldof – Pieter Geldof en Tonijntje Pieters – g. Tanneken Geldof

  394    1 mrt 1651 Adriaentje Adriaens Schietekatte – Jonas Adriaensen Schietekatte en Neeltje Marynis – g Adriaen Adriaenssen, Maetje Adriaenssen

  395    2 apr 1651 Willem Leendertsen jr – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Magdaleentje Faes

  396    3 juli 1651 Pieternelletje Adriaens – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g Adriaentje Adriaens

  397    16 juli 1651 Tanneken Matthijs – Matthijs Adriaensen en Josyntje Cornelis – g. Francijntje van de Casteecker

  398    10 sept 1651 Eeuwout Adriaense – Adriaen Pauwelsen en Maatje Boogaerts – g. Willemijntje Pauwels

  399    8 nov 1651 Martijntje Jansen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – Blasijntje Maertens

  400    10 dec 1651 Maerten Adriaens – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens – Maarten Gijssen, Leuntje Maertens

  Otr Aagt 30 aug 1631 Adriaen Antheunissen j.m. van Aagt en Blasynke Maerters j.d. van Aagt.

  11 ged 5 nov 1642 Antheunis – Arjaen Antheunisse en Blasijntie Meertens

  12 ged 20 febr 1647 Anthonis – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens

  13 ged 10 dec 1651 Maerten – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens

  401    23 dec 1651 Adriaentje Maertens – Maerten Roels (Rogiers) en Geertje Claes – g. Marij Claes  (Zie ook bij 20 sept 1656)

  402    27 febr 1652 Jacob Willemse Troetelaer – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Jaquemijntje  (Willem Andriesse Troetelaer en Willemyntje Jacobs, geb 25 nov 1623, ged Aagt 9 dec 1623. Willem Andriesse Troetelaer geb te Koudekerke. Geh te Aagtekerke april 1644.

  11 ged 8 juni 1647 Andries – Willem Andriesse Troetelaer en Willemijntje Jacobs

  12 ged 16 febr 1650 Willemijntje – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs

  13 ged 27 febr 1652 Jacob – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs

  403/404    27 febr 1652 (tweelingen) Catharina en Pieternelletje Maertens Slabbaert – Maerten Adriaenssen Slabbaert en Janneken Lormede – g. Maetje Pieters, Grietje Elias

  405    31 mrt 1652 Jacob Jacobsen Symons – Jacob Symonsen en Grijtje Geerts – g. Josyntje Cornelis, Pieter Adriaensen

  406    11 mei 1652 Maetje Pieterse Passenier – Pieter Davidse Passenier en Leyntje Eeuwouts – g. Maetje Eeuwouts, David Passenier  (Leyntje Eeuwouts is ged te Aagt 1 sept 1619, Pieter is ged 25 okt 1615 te Aagt. Leyntje is overl 19 apr 1705. Otr te Aagtekerke 29 mei 1649 Pieter Davidsen Passenier van Aagt en Leyntje Eeuwouts van Domburg-buiten. David Passenier vader van de brdgm. Maetjen Eeuwouts moeder van de bruid. Bedoeld is waarschijnlijk Maetje Feys Doense. Pieter werd lidm te Aagt 4 apr 1648. Leyntje werd lidmaat te Aagtekerke 22 dec 1640.)

  11 ged 11 mei 1652 Maetje – Pieter Davidse Passenier en Leyntje Eewouts  (Maetje geh 9 mei 1674 te Aagt met Pieter Adriaens ged te Aagt 26 dec 1646) 

  12 geb te Noortmonster Janneken – Pieters Passeniers  (Janneken Pieters Passeniers geh 10 mei 1682 met Samuël Felle, geb ca 1656 te Koudekerke. Samuël overl voor 27 apr 1720 (Kw.St.WdV no. 523 en 522).

  Otr te Aagtek 1 sept 1657 Matthijs Adriaenssen, wednr van Jolijntje Cornelis, met Leyntje Eeuwouts, wed van Pieter Davidsen Passenier. (zie bij 26 mei 1663)

  407    11 mei 1652 Andries Geerts – Gerrith Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Maetje Adriaens

  408    11 mei 1652 Jan Janse Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Cateleyntje Davids, Huybrecht Claessen

  409    4 aug 1652 Willem Janse Sys – Jan Sys en Willemijntje Ingels

  410    3 sept 1652 Maetje Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Elysabeth Cornelis

  411    3 sept 1652 Anthoni Jansen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Leuntje Cornelis

  412    3 sept 1652 Jan Geldof – Frans Geldof en Catelyne Rogiers – g. Tanneken Geldof

  413    10 sept 1652 Laureys Jacobs – Jacob Leynsen en Francijntje Laureys – g. Willem Leynsen, Laureys Leynsen, Catalyntje Maertens  (Otr Aagt. 10 okt 1648 Jacob Leynsen j.g. van Meliskerke en Francijntje Laureyns. Pieter Lauwersen broer van de bruid. Francijntje Laureys werd lidmaat te Aagt 2 jan 1649.)

  414    10 sept 1652 Laureys Thomasse – Thomas Laureyssen en Catelyntje Ingels – g. Willemyntje Ingels

  415 20 nov 1652 Josias Tevel – Cornelis Pietersen Tevel en Neeltje Jans Ryen – g. Maetje Jacobs 

  Cornelis Pieters Tevel en Neelken Jans werden lidmaat te Aagt 25 dec 1638.

  11 ged 16 apr 1645 Jannetien – moeder Neeltje Jans

  12 ged 29 aug 1648 Jan – moeder Maetje (?) Jans

  13 ged 21 okt 1650 Pieter – moeder Neeltje Jans Rijnn

  14 ged20 nov 1652 Josias – moeder Neeltje Jans Ryen

  416    23 nov 1652 Laureys Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens (Het kind werd gedoopt met de naam Christiaen, maar werd op verzoek van de ouders veranderd in Laureys)

  417    2 dec 1652 Jacob van Hoorn – Mr (ds) Nicolaas van Hoorn en Maria van Hoornbeeck

  418    12 jan 1653 Andries Schout jr. – Andries Janssen Schout en Maetje Adriaens – g. David Davidse Passenier, Juffr. Petronella van Hoornbeeck

  419    22 jan 1653 Maitje Saetman – Roeland Saetman en Laureyntje van Damme – Claes Jacobsen, Janneken Blauwhaert

  420    1 febr 1653 Adriaen Schiettekatte jr. – Adriaen Adriaenssen Schiettekatte en Maitje Jans – g. Jonas Adriaens (Schiettekatte), Proontje Jans, Leijntje Andries

  421    4 febr 1653 Leyn Floris Ingelse – Floris Ingelse en Jaquemijntje Pieters – g. Willemijntje Pieters

  422    12 febr 1653 Adriaen Geldof – Jan Geldof en Jolyntje Willems – g. Jan Willemsen, wiens huysvr het kint ten doop gepresenteerd heeft.

  Jan Joossen Geldof wordt met belijdenis lidm. 26 mrt 1633

  Otr Aagt 30 apr 1633 Jan Joossen j.g. van Yperen en Jelijnke Willems van Aagtekerke

  11 ged 17 mei 1634 Tanneken – Jan Geldof en Jolijnke Willems

  12 ged 5 sept 1635 Willemynke – Jan Geldof en Gelijnke Willems

  13 ged 4 dec 1639 Teunijntien – Jan de Jonge en Jolijne Willems

  Otr Aagtekerke 16 sept 1662 Jacob Pieterssen (Koene ?) j.g. van Oostk met Tonijntje Jans Geldoff. Tr te Aagt 25 okt 1662.

  14 ged 5 apr 1643 Willem – Jan Geldof de jonge en Jolijntje Willems

  15 ged 25 dec 1646 Leintje – Jan Joossen Geldof en Jolijntje Willems  (Leuntje Janse Geldof , wed van Abraham Vermeulen, huwde met Johannes Geerts Wisse)

  16 ged 11 mei 1650 Jan – Jan Geldoff en Jolijntje Willems

  17 ged 12 febr 1653 Adriaen – Jan Geldof en Jolyntje Willems

  423    26 febr 1653 Cornelis Matthijsse – Matthijs Adriaense en Josyntje Cornelis – g. Elysabeth Jans

  424    29 (?) febr 1653 Leendert Schouwenaer – Jan Schauwenaer en Mary Sanders de Loij – g. Dirck Vermeulen, Pieter Baltensen, Maetje Marinis

  Jan Cornelisse Schouwenaer werd lidmaat te Aagt 1 okt 1638.

  11 ged 20 nov 1634 Cornelis – Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders

  12 ged 7 nov 1635 Aechien – Jan Cornelissen en Maria Sanders

  13 ged 28 mei 1640 Jaquemijntien – Jan Schouwenaer en Maria de Loije

  14 ged 24 mrt 1642 Cornelis – Jan Cornelissen Schouwenaer en Marija Sanders

  15 ged 22 juni 1644 Sander – Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders – g. Maeyken Jans, Jan Antheunissen

  16 ged 31 juli 1650 Johannes – Jan Schouwenaer en Marya Sander

  17 ged 29 (?) febr 1653 Leendert – Jan Schouwenaer en Mary Sanders de Loij

  425    2 nov 1653 Jan Laureysse – Laureys Pietersen en Adriaentje Adriaens – g. Adriaentje Pieters  (Otr Aagtek 15 apr 1645 Lauwereys Pietersen j.g. van Aeghtekerke en Ariaentie Arjaens j.d. van Domb. Pieter Jaspersen en Lauwertie Lauwers vader en moeder van Lauwereys. Adriaen Codde vader van Ariaentje.)

  426    16 nov 1653 Cornelia de Steur – Isaacq De Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

  427    7 dec 1653 Lauwertje Janssen – Jan Theunissen en Leuntje Maartens – g. Janneken Antheunissen

  428    11 jan 1654 Maetje Cornelis Stoffels – Cornelis Stoffels en Leuntje Werrebroek – g. Suzanna Werrebroek  (Leuntje Werrebroecke is ged te Aagt 17 dec 1630. Otr te Aagt 17 juli 1649 Cornelis Stoffelssen j.g. van Domburg en Leuntje Werrebroucke van Aagt. Zuster van de brdgm Neeltje Stoffels. Vader en moeder van de bruid Jan Bernaerds Werrebroeck en Soete Willems.)

  11 ged 21 mei 1650 Jan – Cornelis Stoffelsen en Leuntje Werrebroek

  12 ged 11 jan 1654 Maetje – Cornelis Stoffels en Leuntje Werrebroek

  429    18 jan 1654 Maetje Adriaense – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g. Adriaentje Codde

  430    8 febr 1654 Pieter Saetman – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme – g. Maetje Blauwhaerts

  431    11 febr 1654 Jacob Janse Lauws – Jan Jacobse Lauws en Pieternelletje Jacobs – g. Catolijntje Leenderts

  432    18 febr 1654 Adriaen Tevel jr. – Adriaen Tevel en Cornelia Willems Adriaens – g. Willem Salomons, Neeltje Adriaens

  433    18 febr 1654 Jaquemijntje Jans Sys – Jan Sys en Willemijntje Leenderts – g. Jaquemijntje Pieters

  434    22 febr 1654 Jan Elias Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – Janneken Cornelis

  435    22 febr 1654 Maerten Willems leenderts – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Leuntje Maertens  (Willem Leenaerts is ged te Aagtekerke 2 febr 1620. Willem werd 4 apr 1643 lidm te Aagt. Geh 6 juli 1641 Willem Leenderts en Willemyntie Meertens (wed van Arjaen Lauws))

  11 ged 29 mrt 1643 Leendert – moeder Willemijntie Meertens (Leendert woonde 1676 in de ring van het dorp.)

  12 ged 27 dec 1646 Helena – moeder Willemijntje Maertens

  13 ged 8 juli 1648 Martijntje – moeder Willemijntje Maertens

  14 ged 27 mrt 1650 Maerten – moeder Willemyntje Maertens

  15 ged 2 apr 1651 Willem – moeder Willemijntje Maertens

  16 ged 22 febr 1654 Maerten – moeder Willemijntje Maertens

  Willemijntje is kort na de bevalling van Maerten overleden. Geh 22 juli 1656 Willem Leendertsen (wednr van Willemijntje) en Herstijntje Pieters (wed van Adriaan Wisse)

  436    25 febr 1654 Floris Thomasse – Thomas Lauwersen en Catelijntje Ingels – g. Janneken Ingels, Flooris Ingels

  437    7 mrt 1654 Adriaen Casse – Michiel Casse en Janneken Carels – g. Pieternelletje Pieters

  Michiel Pietersen Casse en Janneken Carels werden 2 juli 1633 lidmaat te Aagtekerke.

  11 ged 16 mrt 1633 Pieternelleken – Machiel Pieterssen en Janneken Carels

  12 ged 6 mei 1635 Janneke – moeder Janneke Carels

  13 ged 7 juni 1637 Dingeken – moeder Janneken Carels

  14 ged 29 apr 1640 Neeltien – Machiel Pietersen en Jannetje Carels

  Otr 6 apr 1672 te Seroosk Jan Jansen j.m. van Serooskerke met Neeltje Michiel Casse j.d. van Aagt. Tr 5 mei 1672.

  15 ged 1 dec 1641 Pieter – Machiel Casse en Jannetje Carels

  16 ged 2 juni 1647 Josyntje – Michiel Pietersen en Janneken Carels

  17 ged 3 juli 1650 Jan – Michiel Kasse en Janneken Karels

  17 ged 7 mrt 1654 Adriaen – Michiel Casse en Janneken Carels

  438    8 mrt 1654 Aernout Aernoutse – Aernout Hendricksen en Peryntje Geerts – g. Maetje Jans  (Aernout kwam 15 apr 1634 met att te Aagtek. Neelken werd met bel. lidm op 1 juli 1634. Otr Aagt 24 mei 1634 Aernout Henderic en Neelke Adriaens)

  11 ged 24 febr 1636 Leynke – moeder Cornelia Adriaens

  12 ged 26 apr 1637 Leynke – moeder Neelken Adriaens

  13 ged 19 juni 1639 Cathelyntie – moeder Elysabeth Daniels

  Geh Aernoudt Hendricx ( wednr van Elysabeth Daniels) en Tonyntie Andries, 1 mrt 1641 Aagt.

  14 ged 5 jan 1642 Stevelijntje – moeder Tonijntien Andries

  15 ged 1 febr 1643 Abraham – moeder Tonijntje Andries

  16 ged 18 dec 1644 Andries – moeder Tonijntje Andries

  17 ged 4 nov 1646 Hendrick – moeder Tonijntje Andries

  18 ged 15 jan 1651 Jan – moeder Tonijntje Andries

  Otr te Aagtek. 22 mrt 1653 Mr. Aernout Hendricx, wednr van Tonijntje Andries met Perijntje Gerritse, wed van Mr. Melchior Yeverdinge (?). Susanna Hendricx zuster van de brdgm. Maetje Jans, wed van Jan Leunissen, nicht.

  19 ged 8 mrt 1654 Aernout – moeder Peryntje Geerts

  Aarnout Heyndrikssen en Prijntje Gerrits woonden 1676 in de ring van het dorp. Aarnout was voorzanger.

  439    19 juli 1654 Willemyntje Leunisse – Leunis Adriaense en Janneken Antheunis – g. Adriaen Jan Leunissen, Willemyntje Ingels

  440    27 sept 1654 Jeremias Slabbaerts – Meerten Slabbaerts en Janneken Lormij – g. Josyntje (synde de suster van Janneken Lormij)

  441    1 dec 1654 Grietje Jeenderts Codde – Leendert Codde en Tanneken Eeuwouts – g. Adriaen Kodde, Maetje Feys ofte Eeuwouts  (Leendert Adriaense Codde en Janneken Eeuwouts worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Janneken is overl op 12 okt 1689. Leendert Adr Codde is met att vertrokken naar Serooskerke 21 dec 1704.)

  442    17 jan 1655 Willemijntje Janse Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens – g. Leyntje Jacobs

  443    31 jan 1655 Leuntje Geldof – Pieter Geldof en Adriaentje Pieters – g. Susanneken Pieters

  11 ged 5 mei 1649 Tonijntje – moeder Tonijntje

  12 ged 1 mrt 1651 Tanneken – moeder Tonijntje Pieters

  Otr te Aagtekerke april 1653 Pieter Geldoff, wednr van Tonijntje Jans van Isegem uit Vlaanderen, met Adriaentje Pieters j.d. van Aagtekerke.

  13 ged 31 jan 1655 Leuntje – moeder Adriaentje Pieters

  444    2 febr 1655 Susanna Roelants Saaman – Roelant Saaman en Laurijntje van Damme – g. Juffr. Susanna de Hase

  445    24 febr 1655 Willem Janse – Jan Theune en Leuntje Maertens – g. Pieternella Frans

  446    10 mrt 1655 Marinus Jonasse Schiettekatte – Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Adriaens – g. Willem Marinussen, Mr. Aernout Hendricks, Leuntje Cornelis

  447    21 mrt 1655 Johannes van Hoorn – Nicolaas van Hoorn en Maria Hoornbeeck – g. Johannes van Hoorn, Elijsabeth

  11 ged 5 juli 1648 Pieternelletje – Nicolaas van Hoorn en Maria van Hoornbeecq

  12 ged 2 dec 1652 Jacob – moeder Maria van Hoornbeeck

  13 ged 21 mrt 1655 Johannes – moeder Maria Hoornbeeck

  448    24 mrt 1655 Willem Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters – g. Cornelis Willemsen, Willemijntje Ingels

  449    25 mrt 1655 Elysabeth Geerts – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Tanneken Jans

  450    28 mrt 1655 David de Steur – Isaecq de Steur en Maetje Pieters – g. Maerten Maertenssen, Trijntje Davids

  451    25 juli 1655 Pieter Matthijsse – Matthijs Adriaenssen en Josyntje Cornelis – g. Maetje Pieters, Adriaen Pieters, Sac Sacherias

  452    8 aug 1655 Joos Janse Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Joos Geldoff, Janneken Jans

  453    22 aug 1655 Andries Laureys Heype – Laureys Heypens en Lauwertje Lauwers – g. Andries Jan Heype, Soetje Jacobsen

  454    6 dec 1655 Willem Adriaensen – Adriaen Pauwelsen en Maetje Pieters Boogaerts – g. Willemijntje Ingels  (Adriaen en Maetje Pieters Boogaert geh 1 mei 1639 te Aagt. Maetje Pieters Bogaert kwam van Westkapelle. Adriaen Pauwels ged te Aagt 25 juli 1616. Er is op 27 sept 1626 te Aagt een Mayke Pieters gedoopt, dezelfde? Zie ook bij 15 febr 1645. Er werd ook een Maetje Pieters lidmaat te Aagt op 30 mrt 1641.)

  11 ged 25 mei 1644 Pauwel – moeder Maetje Pieter

  12 ged 26 dec 1646 Pieter – moeder Maetje Pieters (Pieter Adriaensen geh Aagt 9 mei 1674 met Maetje Passenier ged 11 mei 1652 te Aagt.)

  13 ged 3 aug 1648 Adriaen – moeder Maetje Pieters Boogaert

  14 ged 10 sept 1651 Eeuwout – moeder Maetje Boogaerts

  14 ged 6 dec 1655 Willem – moeder Maetje Pieters Boogaerts

  Otr Aagtekerke Pieter Adriaenssen Manus j.g. van Poppekerke wonend te Westcappel-buyten met Maetje Pieters Boogaerts, wed van Adriaen Pauwelsen. Jan Adriaenssen Manus broer van de brdgm. Adriaen Pietersen Boogaert broer van de bruid.

  455    9 apr 1656 Jan Adriaens Tevel – Adriaen Tevel en Cornelia Salomons – g. Elysabeth Jacobs

  456    23 apr 1656 Neeltje Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Leuntje Andries Heype

  457    20 aug 1656 Neeltje Janse Geldoff – Jan Geldoff en Leyntje Jans – g. Neeltje Geldoff

  458    10 sept 1656 Pieternelletje Jacobsen – Pieter Jacobsen en Maetje Jacobs – g. Francijntje Jan Leunissen

  459    10 sept 1656 Janneken Adriaens – Adriaen Joorissen en Maetje Pietersen – g. Willemijntje Codde (Mayke Pieters ged te Aagt 27 sept 1626. Otr te Aagt 12 nov 1644 Adriaen Jorissen j.g. van Aagtek en Maetjen Pieters j.d. van Aagtek. Hillebrant Jorissen broer van de brdgm. Pieter Jaspers en Lauertien Lauereys ouders van de bruid. Tr 19 dec 1644.)

  11 ged 15 febr 1645 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetjen Pieters

  12 ged 15 mei 1647 Adriaentje – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

  13 ged 4 okt 1649 Lauwertje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  14 ged 3 juli 1651 Pieternelletje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  15 ged 18 jan 1654 Maetje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  16 ged 10 sept 1656 Janneken – Adriaen Joorissen en Maetje Pietersen

  460    20 sept 1656 Janneken Janse De Reeper – Jan Janssen De Reeper en Geertje Roels (of Claeys?) – g. Janneken

  11 ged 23 dec 1646 Maetje – Maerten Rogierssen en Geertje Claes

  12 ged 3 aug 1648 Nicolaus – Maerten Roels en Geertjen Clays

  13 ged 23 dec 1651 Adriaentje – Maerten Roels en Geertje Claes

  Otr te Aagt 26 sept 1654 Jan Jansen j.g. van Isegem met Geertje Claeys, wed van Maerten Rogiers, beyde woonend tot Aegtekerke. Marij Claeys zuster van de bruid.

  14 ged 20 sept 1656 Janneken – Jan Janssen De Reeper en Geertje Roels

  461    7 okt 1656 Floris Meertens Slabbaert – Meerten Slabbaert en Janneken Lormijs – g. Florenske van Meeris

  462    18 okt 1656 Pieter Roelands Saedtman – Roeland Saedtman en Laurijntje – g. Elysabeth van Damme

  463    11 febr 1657 Leuntje Geldoff – Geldoff en Adriaentje Pieters – g. Tanneken Jans Geldoff

  464    11 febr 1657 Pieter Matthijs – Matthijs Adriaenssen en Josyntje Cornelis – g. Janneken Adriaens

  465    18 febr 1657 Elias Chevael jr. – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Janneken Lauwers

  466    25 febr 1657 Adriaen de Steur – Isaack de Steur en Maetje

  467    25 febr 1657 Pieter Roelants Saetman – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme – g. Maetje Blauwhaerdt

  11 ged 22 jan 1653 Maitje – Roeland Saetman en Laureyntje van Damme

  12 ged 8 febr 1654 Pieter – Roelant Saetman en Lauryntje van Damme

  13 ged 2 febr 1655 Susanna – Roelant Saaman en Laurijntje van Damme

  14 ged 18 okt 1656 Pieter – Roeland Saedtman en Laurijntje

  15 ged 25 febr 1657 Pieter – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme (opm. Opvallend is de zeer korte tijd, vier maanden, tussen de doop van de laatste twee 'Pieters'.)

  468    15 apr 1657 Leuntje Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Pieternelletje Jacobs – g. Jacomijntje Jacobs

  469    30 mei 1657 Anneken Wybrake – Jacob Wybrake en Francijntje van de Guchte – g. peeter: Jan van de Guchte, meeter: Maria van Hoorn (huysvr. Van Nic. Van Hoorn)  (Jacob Gillis Weijbrake is geb te Ettichove bij Oudenaerde (Vlaanderen). Francijntje is geb te Ertegem (eveneens in Vlaanderen))

  470    29 juli 1657 Leyntje Flooris Ingelse – Flooris Ingelse en Jaquemyntje Pieters – g. Adriaen Janssen en Janneken Flooris

  471    5 aug 1657 Jan Adriaense – Adriaen Janse Cleyn en Janneken Lauwers – g. Neeltje Joos  (Otr 7 okt 1656 te Meliskerke Adriaen Janse Cleyn j.g. van Poppekerke met Janneken Laurens j.d. van Hoogelande. Tr te Melisk 15 nov 1656.)

  472    23 sept 1657 Adriaen Jonasse – Jonas Adriaenssen en Neeltje Marinis – g. Proontje Jans

  473    23 sept 1657 Susanna Claess – Claes Jacobsen de Cock en Adriaentje Abrahams Coster – g. Juffr. Susanna Brouwers

  474    nov 1657 Jacob Pieterse – Pieter Jacobsen en Maetje Jacobs – g. Adriaen Jacobsen, Leyntje Jacobs

  Pieter is ged te Aagt 2 okt 1624. Otr te Oostk 8 juli 1651 Pieter Jacobsen j.g. van Aagtekerke en Maetje Jacobs, wed van Jan Andriessen Heype. Tr Oostk. De brdgm is woonachtig in Aagt.

  11 ged 10 sept 1656 Pieternelletje – moeder Maetje Jacobs

  12 ged nov 1657 Jacob – moeder Maetje Jacobs

  475    nov 1657 David Davidse Passenier – David Davidse Passenier en Leuntje Jans Leunisse – g. David Passenier, Francijntje Jacobs  (Otr Aagtek 8 juli 1656 David Davidse Passenier, wednr van Soetje Willems, met Leuntje Jans Huyge j.d. van Grijpskerke. David Passenier vader van de brdgm. Jan Leinisse Huyge en Francijntje Jacobs vader en moeder van de bruid. David geb ca 1620 zie bij 4 sept 1639. Hij zou een zoon kunnen zijn van Maeyke Diericxsse of Maeyke Geschiere van de Casteele. Hij wordt echter niet als dopeling in Aagtekerke genoemd. Dit jaar ontbreekt in het doopboek van Aagtekerke. Het kan ook zijn dat hij in een naburige gemeente is gedoopt. Hij wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl 9 mei 1689.)

  476    3 mrt 1658 Adriaen Laureysse Heype – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers – g. Laureys Adriaenssen, Maetjen Adriaens

  477    3 mrt 1658 Commerijntje Geerts – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Dyngentje Pieters

  478    27 mrt 1658 Elias Chevael jr. – Elias Chevael en Geertje Cornelis – g. Geertje Claes

  Otr 19 mrt 1633 Elias Pietersen Sevael j.g. van Aagtekerke en Stoffelijnke Faes j.d. van Grijpskerke.

  11 ged 16 apr 1634 Maijken – Elias Zevael en Stoffelynke Faes

  Otr 1 aug 1635 Elias Cheval (wednr van Stoffelijnke Faes) en Grietken Cornelis j.d. van Zoutelande.

  11 ged 19 nov 1636 Pieter – Elias Chevael en Grietken Cornelis

  12 ged 28 sept 1639 Aechtjen – Elias Cevael en Grijtien Cornelis

  13 ged mei 1642 Cornelis – Elias Cevael en Grijtien Cornelis

  Otr te Aagtek 9 apr 1666 Cornelis Eliassen Chevael j.g. van Aagtek met Maetje Meertens j.d. van Aagtek. Elias Chevael vader brdgm. Jacob Jacobsen voogd bruid.

  14 ged 17 jan 1649 Leyn – Elias Chevael en Grietje Cornelis

  15 ged 3 sept 1652 Maetje – Elias Chevael en Grietje Cornelis

  16 ged 22 febr 1654 Jan – Elias Chevael en Grietje Cornelis

  17 ged 18 febr 1657 Elias – Elias Chevael en Grietje Cornelis

  18 ged 27 mrt 1658 Elias – moeder Geertje Cornelis

  Otr te Middelburg Elias Pieterssen Chevaal, wednr van Aagtek, met Janneken Jans j.d. van Grijpskerke. Tr Middelburg 26 juni 1668.

  479    6 apr 1658 Willem Janse – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Blesijne Maertens, Laureys Willems

  480    3 juni 1658 Jaquemyntjen de Steur – Isaac de Steur en Maetje Pieters – g Catelijntje Jobs

  481    23 juni 1658 Andries Leenderts – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype – g. Maetjen Adriaens, Laureys Andriessen Heype

  482    12 okt 1658 Leyntje Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Willem Cornelissen, Leyntje Cleyns

  483    23 nov 1658 Centijntje Geerts – Geert Pieterssen en Neeltje Jans – g. Centyne Claes

  484    5 jan 1659 Willemijntje Matthijs – Matthijs Adriaenssen en Leyntje Eeuwouts – g. Tanneken Eeuwouts

  485    16 jan 1659 Adriaen Willems – Willem Eeuwouts en Leuntje Leunis – g. Maetjen Eeuwouts

  486    2 febr 1659 Laureys Laureysse Pieterssen – Laureys Pietersen en Adriaentje Adriaens Kodde – g. Maetje Pieters, Leendert Adriaense Kodde

  487    5 mrt 1659 Janneke Adriaens Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Maetje Jans – g. Maetje Jacobs, Claes Janssen

  488    11 juni 1659 Leuntje Geertse Marinissen – Geert Marinissen en Maetje Marinis Borst – g. Pernelle Marinis Borst (dit kind is van Grijpskerke gebracht) (Leuntje is geb te Buttinge als dochtertje van Geert Marinusse Wisse en Maatje Marinus Bost.)

  489    15 juni 1659 Gideon Maartens Slabbaert – Maarten Slabbaert en Janneken Lormijn – g. Willemijntje Ingels

  490    15 juni 1659 Pieter Adriaensen Jorissen – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters – g. Elysabeth Pieters

  11 ged 15 febr 1645 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

  12 ged 15 mei 1647 Adriaentje – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

  13 ged 4 okt 1649 Lauwertje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  14 ged 3 juli 1651 Pieternelletje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  15 ged 18 jan 1654 Maetje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

  16 ged 15 juni 1659 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

  491    5 nov 1659 Jan Tevel (overl 18 mei 1731, oud 71 jaar, 6 maanden, 1 week, 6 dagen, coelebs = vrijgezel) – Adriaen Tevel en Cornelia Salomons – g. Leyntje Lauwers Cleyn, Laureys Tevel, Leuntje Jacobs. (opm. De leeftijd is waarschijnlijk berekend vanaf de doopdatum.)

  492    29 nov 1659 Paulus Leendertse – Leendert Paulussen en Leuntje Andries – g. Martyntje Leenderts, Jan Andriessen Heype

  493    11 jan 1660 Pieternelletje Geertse – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs Laus– g. Neeltje Stoffels  (Geeraert Andriessen ged te Aagtek 17 apr 1622. Elysabeth Jacobs Laus ged Aagt 23 juli 1617. Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs werden beiden lidmaat 2 okt 1649 te Aagt.)

  11 ged 1 mrt 1645 Maetjen – moeder Lysebetjen Jacobs

  12 ged 28 nov 1646 Tanneken – moeder Elijsabeth Jacobsen

  13 ged 24 juni 1648 Jaquemijntje – moeder Elysabeth Jacobs

  14 ged 14 aug 1650 Lauwertje – Geerten Andriessen en Elijsabeth Jacobs

  15 ged 11 mei 1652 Andries – Gerith Andriessen en Elysabeth Jacobs

  16 ged 25 mrt 1655 Elysabeth – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs

  17 ged 3 mrt 1658 Commerijntje – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs

  18 ged 11 jan 1660 Pieternelletje – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs  (Pieternelleken Geers, puella (=jonge dochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Otr Aagtekerke 27 nov 1688 Symon Woutersen, wednr van Adriaentje Salomons van den Kerkhove, geb te Zoutelande, met Pieternelletje Geers j.d. van Aagtekerke. Get Wouter Willems, Cornelia Adriaensz, Andries Geertse, Matje Geertsen. Pieternelletje is 5 apr 1689 met att naar Koudekerke gegaan.)

  494    14 jan 1660 Pieter Florisse Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters – g. Andries Pieterssen, Leyntje Tapperts

  495    24 jan 1660 Judith de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

  496    15 febr 1660 Christiaen Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Janneken Andries

  497    21 mrt 1660 Johannes Cornelisse – Cornelis Janssen en Aechtje Willems – g. Marya van Hoorn  (Cornelis Janssen ged te Aagtek 8 aug 1632. Otr 12 mei 1657 te Aagtek Cornelis Jansen j.g. van Aagtek met Aechtje Willems j.d. van Aagtek. Jan Thymes en Abigail Jansen staen het huwelijk van de brdgm toe.)

  498    24 apr 1660 Laureys Andriesse Heype jr. – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers – Adriaentje Lauwers  (Laureys Andriessen Heype is ged te Aagtek 17 dec 1631. Otr te Westcappel Laureyns Andriessen, j.g. van Aagtekerke en Louwertje Louwers j.d. van Poppekerke. Tr te Aagt 30 dec 1654. 'werpt uwe sorge op den heere, hij sal u onderhouden'.)

  11 ged 22 aug 1655 Andries – Laureys Heypens en Lauwertje Lauwers

  12 ged 3 mrt 1658 Adriaen – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers

  13 ged 24 apr 1660 Laureys – moeder Lauwertje Lauwers

  499    30 mei 1660 Adriaen Jonasse Schiettekatte – Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis – g. Elysabeth Pieters

  500    1 aug 1660 Leyntje Thomasse – Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels – g. Elysabeth Janssen, Johannes de Jonge

  501    18 aug 1660 Lauwertje Janssen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Elysabeth Werrebrouck

  502    18 aug 1660 Janneken Claessen – Claes Janssen en Maetje Willems Cleyn – g. Andries Janssen Heype, Pieter Jacobsen, Maetje Jans

  503      15 jan 1661  Cornelis Adriaenssen Geldoff  –  Adriaen Geldoff en Janneken Lauwers  –  g. Adriaentje Willems Cleyn 

  504      13 febr 1661  Neeltje Bastiaense  –  Bastiaen Hendricsen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Copmijntjen Hendricxen

  505      27 mrt 1661  Janneken Geertse  –  Geert Pieterssen en Neeltje Jans  –  g. Grietje Lauwers

  506      22 mei 1661  Debora Janse Sys  –  Jan Syx en Willemijntje Ingels  –  g. Ely Syx

  Willemynken lidm te Aagt 3 okt 1637 (no 180), otr Aagt 6 apr 1641. (zie ook bij 7 jan 1643)

  11  ged 9 okt 1641  Leuntien  –  Jan Sijs en Willemijne Ingels

  12  ged 14 jan 1643 Jaques  –  Jan Jacobse Sijs en Willemijntie Ingels

  13  ged 30 dec 1643  Gideon  –  Jan Sijs en Willemyntien Ingels

  14  ged 11 mei 1650  Jaquemijntje –  Jan Sys en Willemijntje Ingels

  15  ged 4 aug 1652  Willem  – Jan Sys en Willemijntje Ingels

  16  ged 18 febr 1654  Jaquemijntje  –  Jan Sys en Willemijntje Leenderts

  17  ged  22 mei 1661 Debora  –  Jan Syx en Willemijntje Ingels

  Willemijntje Ingels wordt genoemd als weduwe op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is overl 30 mrt 1698, 80 jaar oud. 

  507      26 juni 1661  Pieter de Steur  –  Isaec de Steur en Maetje Pieters  –  g. Leuntje Pieters

  Isaac de Steur (wednr van Oostk) otr Aagtekerke 8 jan 1633 met Synken Adriaens, j.d. van Sint Laurens. Isaac en Synken lidmaten te Aagtekerke 1 juli 1634.

  11  ged 25 jan 1634  Abraham –  moeder Jolynke Adriaens

  12  ged 19 mrt 1636  Judith  –  moeder Lijnke Adriaens

  Otr te Aagt 27 sept 1642 Isaac de Steur, wednr van Leijntje Adriaans van Oostk, en Maetje Pieters j.d. van Buyenskerke. Judith Leijnse moeder van de brdgm.

  13  ged  5 febr 1646  Jaquemyntje  –  Isaac de Steur (moeder niet vermeld)

  14  ged 12 mei 1647 Pieternelletje  –  moeder Maetje Pieters

  15  ged 17 aug 1648  Levyntje  –  moeder Maetje Pieters

  16  ged  21 nov 1649  Pieternelletje –  moeder Maetje Pietersen Moen

  17  ged 16 nov  1653   Cornelia  –  moeder Maetje Pieters

  18  ged 28 mrt 1655  David  –  Isaecq de Steur en Maetje Pieters

  19  ged 25 febr 1657  Adriaen  –  Isaack de Steur en Maetje

  1(10)  ged 3 juni 1658  Jaquemyntjen  –  Isaac de Steur en Maetje Pieters

  1(11)  ged 24 jan 1660  Judith  –   Isaacq de Steur en Maetje Pieters

  1(12)  ged 26 juni 1661  Pieter  –  Isaec de Steur en Maetje Pieters

  Otr te Aagtek  9 apr 1662 Isaac de Steur, wednr van Maetje Pieters, met Maetje Jans, wed van  Willeboort …....  (De lidmatenlijst van Aagtek 1675 vermeldt Isaak de Steur met Maatje Jans. Maatje overl 1680.) 

  508      31 juli 1661  Adriaentje Janse Man  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  –  g. Leuntje Jans 

  509      sept  1661 Adriaentje Leunisse  –  Leunis Leersse en Leyntje Laureys Cleyn  –  g. Cateleyntje Leenders 

  509    sept 1661  Maetje Leenderts  –  Leendert Pauwelsen en Leyntje Andriesse Heype  –  g. Adriaen Jacobsen, Maetje Andries   (Maetje Leenders, puella (= jongedochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is 29 aug 1688 met att vertrokken naar Meliskerke.)

  510      30 okt 1661  Neeltje Janse Geldoff   –  Jan Geldoff de Jonge en Leyntje Jans  –  g. Neeltje Joos 

  511      30 nov 1661  Willem Thomasse  –  Thomas Lauwreys en Catolijntje Ingels  –  g. Leyntje Jacobs of Leenaerts, Pieter Lauwers 

  512      14 dec 1661  Jan Adriaense Schiettekatte  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans  –  Leuntje Leunis 

  513      16 jan 1662  Maetje Cornelisse  –  Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen  –  g. Maetje Symonssen

  514      9 apr 1662  Soetje Janse Antheunissen  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens  – g. Cornelia Janssen Werrebroek

  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens lidmaat te Aagt 2 okt 1649.

  11  ged 14 okt 1643  Leuntje Jansen  –  Jan Antheunissen en Leuntjen Meertens

  12  ged 22 apr 1646  Maeyken  – Jan Antheunissen  (moeder niet vermeld)

  13  ged 21 mrt 1648  Antheunis  –  Jan Theune en Leyntje Maertens

  14  ged 28 dec 1650  Anthoni  –  Jan Antheunissen en Leyntje Maertens

  15  ged 8 nov 1651  Martijntje  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

  16  ged 3 sept 1652 Anthoni  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

  17  ged 7 dec 1653 Lauwertje  –  Jan Theunissen en Leintje Maertens

  18  ged 24 febr 1655 Willem  –  Jan Theune en Leuntje Maertens

  19  ged 6 apr 1658  Willem  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

  1(10)  ged 18 aug 1660  Lauwertje  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

  1(11)   ged  9 apr 1662  Soetje  –  moeder Leuntje Maertens

  515      23 apr 1662  Helena Floris Ingels (overleden 13 dec 1746) –  Flooris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters  –  g. Ingel Leenderts, Helena Ingelsen 

  516      3 mei 1662  Eeuwout Willems  –  Willem Eeuwouts en Leuntje  –  g. Leyntje Eeuwouts

  11  ged 16 jan 1659  Adriaen  –  moeder Leuntje Leunis

  12  ged 3 mei 1662  Eeuwout  –  moeder Leuntje

  517      23 juni 1662  Cornelis Jacobs  –  Jacob Cornelis Leendertsen en Leyntje Jacobs  –   g. Leyntje Jacobs

  518      30 juli 1662  Grietje Laureysse  –  Leureys Pietersen en Adriaentje Codde  –   g. Tanneken Eeuwouts

  519      30 juli 1662  Heyndrick Bastiaense  –  Bastiaen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Willemijntje Adriaenssen Codde

  520/521           20 sept 1662  (tweelingen) Leyn en Pieter Maertense  –  Maerten de Wever  en  Janneken Wevers  –  g. Leyntje Jan Sys, Petronella van Hoorn

  Janneken Lormij werd lidm te Aagt 6 juli 1641. Janneke Lormye is ged te Grijpskerke 19 dec 1621.

  11  ged 11 mei 1642  Jannes  –  Jan Stoffelgaets en Jannetien Lormij

  12  ged 5 juni 1644  Pieter  –  Jan Carels Stoffelgat en Jannetie Lormij

  Janneke Lormye (Lemiere) geh te Aagt 6 mei 1648 met Maerten Adriaanse Slabbaert. Ze was wed van Jan Carel Stoffelgat. Maarten Slabbaart en Janneken de Lormie worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagtekerke 1675 (no. 85, 86). Maerten Adriaense Slabbaert is ged 24 dec 1621 te Aagtekerke. Maerten is een zoon van Adriaan Slabbaert en Petronella De Bats. Ze kwamen uit Oostwynckel (Vlaanderen) naar Aagtekerke.

  13  ged  29 mei 1649  Adriaen  –  Maerten Slabbaertsen en Janneken Lormeda

  14  ged  27 febr 1652  Catharina  –  Maerten Adriaensen Slabbaert en Janneken Lormede

  15  ged  27 febr 1652  Pieternelletje  (tweeling)

  16  ged  27 sept 1654  Jeremias  –  Maerten Slabbaerts en Janneken Lormij

  17  ged  7 okt 1656  Floris  –  Meerten Slabbaert en Janneken Lormijs (Floris is gehuwd 15 apr 1684 te Aagtekerke met Huybrechje Jaspers, dr van Jasper Janse van Westkapelle. Floris en Huybrechje kwamen 1699 in Zuid-Afrika aan land en vestigden zich bij de 'Tijgersberg', 5 km gaans van Kaap de Goede Hoop.)

  18  ged 15 juni 1659  Gideon  –  Maarten Slabbaert en Janneken Lormijn

  19  ged 20 sept 1662  Leyn  –  Maerten de Wever en Janneken Wevers

  1(10)  ged 20 sept 1662  Pieter  (tweeling met Leyn)

  Bij de doopaantekening werd aangetekend dat Leyn en Pieter op dezelfde dag werden gedoopt. Waarschijnlijk is bedoeld; op de dag van hun geboorte.

  Otr te Aagtek 16 aug 1681 Maerten Adriaensen Slabbaart, wednr van Janneken de Lormede, met Sara Claesen, wed van Adriaen Leendertsen, beyde alhier woonachtig. Get Gideon Maertensen, Jan Aernoutsen, Catalyne Maertens, Maitje Jacobs. Tr te Aagt 3 zeptemb 1681

  Otr te Aagtek 13 okt 1685 Jacob Jacobse Harp, wednr van Janneken Stoffels, won te Melisk, met Sara Nycolaeys, wed van Maerten Slabbert. Get Huybrecht Jacobs, Jannetien Andries, Floris Slabbert,  ….. Absoloms

  522      30 nov 1662  Lauwers Cornelisse  –  Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen  – g. Cornelia Adriaense Salomons  (Leuntje Jan Antheunissen is ged te Aagtek 14 okt 1643. Otr Aagtek 24 dec 1661 Cornelis Lauwerssen j.g. van Boudewijnskerke met Leuntje Janssen j.d. v Aagtek.)

  11  ged 16 jan 1662  Maetje  –  Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen

  12  ged 30 nov 1662  Lauwers  –  Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen

  (zie bij 2 aug 1671)

  523      10 dec 1662  Jan Geertse  –  Geert Pieterssen en Neeltje Jans  –  g. Jan Bastiaens, Paulyntje Willems Cleyn

  11  ged 23 nov 1658  Centijntje  –  moeder Neeltje Jans

  12  ged 27 mrt 1661  Janneken  –  moeder Neeltje Jans

  13  ged 10 dec 1662  Jan  –  moeder Neeltje Jans

  524      21 dec 1662  Willem Claesse  –  Claeys Janssen en Maetje Willems  –  g. Leyntje Willemse Cleyn, Paulyntje Willems Cleyn

  525      21 jan 1663  Leyntje Thomasse  –  Thomas Lauwerssen en Catolijntje Ingels  –  g. Ingel Leendertsen, Jan de Jongen, Leyntje Leenderts

  526      24 jan 1663  Catolijntje Janse Lauws  –  Jan Jacobsen Lauws en Pieternelletje Jacobs  –  g. Catolijntje Leenderts

  527      26 mei 1663  Willemijntje Matthijsse  –  Matthijs Adriaensen en Leyntje Eeuwouts  –  g. Willemyntje Adriaens

  Otr Aagtekerke 28 jan 1651 Mattheus Adriaensse j.g. van Buyenskerke en Josyntje Cornelis j.d. van Aagtekerke. Tr 24 febr Aagt. Adriaan Pieterse vader brdgm. Francyn Charels (Francyntje van de Casteele) eigen moeder van de bruid. Pieter Maertens aangetrouwd vader van de bruid. Josyntje Cornelis is ged te Aagt 23 sept 1629.

  11  ged 16 juli 1651  Tanneken  –  moeder Josyntje Cornelis (of Jolijntje ?)

  12  ged 26 febr 1653  Cornelis  –  moeder Josyntje Cornelis  (Otr te Aagtek 19 sept 1681 Pieter Leunissen, j.m. van Domburg-buyten, met Leuntje Jans Laus, wed van Cornelis Matthijssen van Aeghtekercke. Get Willem Leunissen, Jan Janse Laus, Leijntie Lauris, Magdaleentie Leunissen. Tr Aagtek 28 okt 1681.) (zie bij 24 nov 1686)

  13  ged 25 juli 1655  Pieter  –  moeder Josyntje Cornelis

  14  ged 11 febr 1657  Pieter  –  moeder Josyntje Cornelis

  Otr te Aagtek 1 sept 1657 Matthijs Adriaenssen, wednr van Jolijntje Cornelis, met Leyntje Eeuwouts, wed van Pieter Davidsen Passenier. Adriaen Pieterse Saccharias vader brdgm. Maetje Eeuwouts moeder bruid.

  15  ged 5 jan 1659  Willemijntje  –  moeder Leyntje Eeuwouts

  16  ged 26 mei 1663  Willemijntje  –  moeder Leyntje Eeuwouts

  Matthijs en Leyntje Eeuwouts woonden (1676) in de ring van het dorp.

  528      17 apr 1663  Adriaen Janse (kind gebracht van Domburg) (overl 1740)  –  Jan Adriaenssen en Maetje Cornelis Quartier  –  g. Leintje Quartier, Adriaen Marinissen, Adriaen Janssen

  529      6 juni 1663  Pieter Jaspers  –  Jasper Pieterssen en Willemijntje Adriaenssen Codde  –  g. Adriaentje Pieters

  530      23 juni 1663  Anna Adriaense  –  Adriaen Leendertsen en Saertje Claes  –  g. Leendert Leendertsen, Leintje Grauwaerts of Jacobsen

  531      24 juni 1663  Pieternella Jonas Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinus  –  g. Leuntje Cornelis 

  532      5 juli 1663 Leuntje Tevel  –  Adriaen Tevel en Cornelia Adriaenssen  – g. Leuntje Huygens, Grijtie Matthijs

  11  ged 8 sept 1650  Pieternelletje  –  moeder Cornelia Adriaens

  12  ged 28 febr 1654  Adriaen  –  moeder Cornelia Willems Adriaens

  13  ged 9 apr 1656  Jan  –  moeder Cornelia Salomons

  14  ged 5 nov 1659  Jan  –  moeder Cornelia Salomons  (De twee 'Jannen' zijn waarschijnlijk naast elkaar opgegroeid. 'Jan Tevels de jonge' wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl 18 mei 1731, oud 71 jaar, 6 maanden en 6 dagen.)

  15  ged 5 juli 1663  Leuntje  –  moeder Cornelia Adriaenssen

  Cornelia Adriaenz Salomons wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is 6 dec 1688 met att vertrokken naar Zoutelande, maar in 1690 weer teruggekeerd. Overl 20 nov 1699, 76 jaar oud.

  533      7 nov 1663 Leyn Janse Man  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  –  g. Leuntje Grauwerts

  11  ged 17 febr 1644  Andries  –  Jan Andriessen Man en Willemyntien Castiaens

  12  ged 5 mrt 1645  Jacob  –  Jan Andriessen Man en Willemijntien Christiaens

  13  ged  23 dec 1646  Adriaen  –  Jan Andriessen en Willemijntje

  14  ged 3 aug 1648 Johannes  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

  15  jan/febr 1650  Maetje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

  16  23 nov 1652  Laureys  –  Jan Man en Willemyntje Christiaens

  17  ged 17 jan 1655  Willemijntje  –  Jan Man en Willemyntje Christiaens

  18  ged 23 apr 1656  Neeltje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

  19  ged  15 febr 1660  Christiaen  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

  1(10)  ged 31 juli 1661  Adriaentje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  (Otr Middelburg 12 dec 1690  Adriaen Aernoutsen, wednr van Capelle, met Adriaentje Jansen Mans j.d. van Aagtek.) 

  1(11)  ged 7 nov 1663  Leyn  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

  534      23 jan 1664  Francyntje Jacobs  –  Jacob Antheunissen en Catolijntje Antheunis  –  g. Laureys Leynssen, Dinatje Jelyers

  535      27 jan 1664  Neeltje Janse Geldoff  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans  – g. Neeltje Joos

  536      27 jan 1664  Francyntje Lauwerse  –  Lauwers Leynssen en Catolyntje Jans  –  g. Francyntje Lauwers

  537      6 febr 1664  Pieter Bastiaens  –  Bastiaan Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Adriaantje Kodde

  538      25 febr 1664  Adriaen Crijnse Neve  –  Crijn Willemse Neve en Neeltje Adriaens  –  g. Cornelis Adriaens

  539      14 apr 1664  Adriaen Leenderts   –  Leendert  Pauwelsen en Leuntje Andries Heype  –  g. Janneke Andries Heype

  540      23 juli 1664  Cornelis Floris Ingelse  –  Floris Ingelse en Jaquemyntje Pieters  –  g. Cornelis Pieterssen, Willemijntje Pieters

  541      16 nov 1664  Adriaen Janse  –  Jan Adriaenssen en Neeltje Willems Cleyns  –  g. Adriaen Adriaansen, Janneken Jans

  542      25 jan 1665  Leyntje Jacobs Leendertsen  –  Jacob Leendertsen en Leuntje Graeuwaerts  –  g.  Adriaen Jacobsen

  543      1 febr 1665  Paulyntje Jasperse  –  Jasper Leendertsen en Grietje Lauwers  –  g. Pieter de Cogge, Grijtje Leenderts

  544      11 febr 1665  Johannes  –  vader onbekend, kind is buiten de echt geboren  –  moeder Berbel Jans  –  g. Catolyne Jobs

  545      25 febr 1665  Janneken Adriaense Geldoff  –  Adriaen Geldoff en  Janneken Ls  –  g. Janneken Willeboortsen Heere

  11  ged 5 aug 1657  Jan  –  Adriaen Jansse en Janneken Lauwers

  12  ged 15 jan 1661  Cornelis  –  Adriaen  Geldoff en Janneken Lauwers

  13  ged 25 febr 1665  Janneken  –  Adriaen Geldoff en Janneken Ls

  546      4 mrt 1665  Jan Gabriëlse  –  Gabriel Pieterssen en Maetje Jan Antheunis  –  g. Theunis Jan Antheunissen, Catolijntje Pieters Casse

  547      5 juli 1665  Pieternelletje Laureysse  –  Laureys Pieterssen en Adriaentje Codde  –  g. Maetje Willems

  Adriaentje Codde is een dochter van Adriaen Janse Codde en Margriete Leenderts.

  11  ged 2 nov 1653  Jan  –  moeder Adriaentje Adriaens

  12  ged  2 febr 1659  Laureys  –  moeder Adriaentje Adriaens Codde

  13  ged  30 juli 1662  Grietje  –  Adriaentje Codde  (Grietje Lauris (puella=jongedochter) wordt 1 apr 1687 met belijdenis lidmaat. Ze vertrok met att 2 juli 1694 naar Domburg.)

  14  ged 5 juli 1665  Pieternelletje  –  Adriaentje Codde

  548      29 juli 1665  Jan Jacobse  –  Jacob Janssen Huyge en Marij Pieter Sys  –  g. Janneken Janssen Huyse

  549      aug 1665  Pieter Adriaense Schiettekatte  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans  –  g. Aechtje Willems

  550      27 sept 1665  Leuntje Leunisse Leersse  –  Leunis Leersse en Leyntje Cleyns  –  g. Leendert Willemsen, Jaquemijntje Jacobs

  551      okt 1665  Jannetjen Adriaense  –  Adriaen Leendertsen en Saertjen Claes  –  g.  Grijtje Leenderts 

  552      29 okt 1665  Michiel Janse Palett  –  Jan Palett en Maetje Chalons  –  g. Adriaen Chalons (vader van Maetje), Pieternelleken Chalon

  553      25 okt 1665  Jannetje Thomassen  –  Thomas Lauwersen en Catolijntjen Ingels  –  g. Antheunis Passenier, Cornelis Janssen Werrebroex

  554      2 dec 1665  Josyntje Geldoff  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans  – g. Joos Geldoff, Neeltje Hillebrants

  555      20 dec 1665  Jan Abrahamse Vermeulen  –  Abraham Vermeulen en Leuntje Geldoff  –  g. Janneken Dirx

  556      20 jan 1666  Leuntje Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis  –  g. Maetje Cornelis

  557      24 febr 1666  Janneken Florisse Ingels  –  Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters  –  g. Cornelis Pieters, Janneken Floris, Catelyntjen Ingels

  558      24 febr 1666  Antheunis Jacobsen  –  Jacob Antheunissen en Catolyn Antheunis  –  Martha (Mahieus ?)

  559      7 mrt 1666  Catolyntje Laureysse  –  Laureys Leynsen en Catolyntje Jans  –  g. Aechtje Willems Damme

  560      5 mei 1666  Maetje Jansen  –  Jan Andriessen en Helena Ingels  –  Adriaentje Ingels, Andries Heypen, vader

  561      mei 1666  Willemyntje Jansen Lauws  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jan Sys  –  g. Willemyntje Ingels (huysvr van Jan Sys)

  562      13 juni 1666  Maetje Cornelisse  –  Cornelis Eeuwouts en Pieternella Symons Schotte  –  g. Leyntje Eeuwouts (huysvr v Matthijs Adriaensen)

  563      11 juli 1666  Martijntje Crijns De Neve  –  Crijn Willemsen De Neve en Neeltje Adriaens  –  g. Janneken (huysvr v Adriaen Cleyn)

  11  ged 25 febr 1664  Adriaen  –  Crijn Willemse Neve en Neeltje Adriaens

  12  ged 11 juli 1666  Martijntje  –  Crijn Willemsen De Neve en Neeltje Adriaens

  564      25 juli 1666  Grietje Jaspers  –  Jasper Pieterssen en Willemijntje Codde  –  g. Adriaentje Adriaenssen Codde  (Willemijntje is ged 21 mrt 1632. Otr te Aagtek Jasper Pieterssen j.g. van Aagtek met Willemyntjen Adriaenssen Kodde j.d. van Aagtek. Lauwrens Pietersen broeder van de brdgm. Leendert Codde broeder van de bruid.)

  11  ged 6 juni 1663  Pieter  –  moeder Willemijntje Adriaenssen Codde

  12  ged 25 juli 1666  Grietje    moeder Willemijntje Codde

  Willemijntje Codde wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686 vermeld als weduwe.

  565      aug 1666  Elysabeth Pietersen  –  Pieter Dirxsen en Susanneken Pieters  – g. Janneken Pieters

  566      19 sept 1666  Adriaentje Willemsen  –  Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis  –  g. Adriaentje Claeys, Adriaen Jacobsen Cleyn

  Otr juni 1657 te Melisk Willem Eeuwouts j.g. van Domburg-buiten met Leuntje Leunis j.d. van Meliskerke.

  567      14 okt 1666  David Antheunissen  –  Anthonis Passenier en Adriaentje Ingels  –  g. David Passenier, Helena Ingels

  568      7 dec 1666  Leunis Claesse  –  Claeys Jansen en Maitje Willem Cleyn  –  g.  Leuntje Leunis, Leunis Lauwerssen Leersse

  569      10 dec 1666  Pieter de oudste ,Leunus de jongste (tweeling)  –  Gabriel Pieterssen Casse en Maetje Jans  –  g.  voor Pieter: Maetje de Roo, Maetje Geerts, voor Leunus: Martijntje Jans, Jaquemijntje Pieters Casse en Pieter Pieterse Casse (grootv. en getuige voor beide kinderen)

  570      15 dec 1666  Centijntje Geerts  –  Geert Beele en Neeltje Jans  –  g. Maetje Stoffels (huysvr v Leendert Willems)

  571      22 dec 1666  Leyntje Bastiaans Peere  –  Bastiaan Hendricksen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Catolijntje Jobs (huysvr v Huyge)

  572      19 febr 1667  Jan Janse Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Leuntje Neeltje Marinus  –  Elysabeth Geerts  (Jonas is ged 22 aug 1627. Neeltje is ged 5 mrt 1625 te Aagt. Otr Aagt Jonas Adriaansen en Neeltje Marinis 6 febr 1649. Tr te Aagtekerke. Voogden Maerten Gijssen en Cornelis Leendertsen Quartier. Neeltje werd lidmaat 2 apr 1650. )

  11  ged 1 mrt 1651  Adriaentje  –  Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Marynis  (Adriaentje is overleden 14 jan 1733, 81 jr oud.)

  12  ged 10 mrt 1655  Marinus  –  Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Adriaens

  13  ged 23 sept 1657  Adriaen  –  Jonas Adriaenssen en Neeltje Marinis

  14  ged 30 mei 1660  Adriaen  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis

  15  ged 24 juni 1663  Pieternella  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinus  (Pieternelleken Jonaz Schietekatte, puella (= jongedochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Pieternelleken is met att vertrokken naar Middelburg aug 1688. Otr Aagtek 6 okt 1691 Jan Cornelissen Stroo j.m. van Westkappel met Pieternelle Jonassen Schietekatte, geb Aagtek. Get vd brdgm Aernout Cornelis Stroo, Matje Cornelis Stroo. Vd brd Jonas Schietekatte, Adriaentje Jonassen Schietekatte. Tr Aagtek 4 nov 1691)

  16  ged 20 jan 1666  Leuntje  –  moeder Neeltje Marinis

  17  ged 19 febr 1667  Jan  –  Jonas Schiettekatte en Leuntje Neeltje Marinus

  Neeltje Marinus is overl te Aagt 1673.

  Otr Aagtekerke 6 jan 1674 Jonas Adr Schietekatte, wednr van Aagt, en Abigael Philipsen, j.d. van Domburg-buyten. Get v brdgm Adriaan Schiettekatte, v brd Geert Philipsen, Catlijntje Philipsen. Tr Aagtek 22 jan 1674. Volgens de ledenlijst van 1676 blijken Jonas en Abigael Philips in de ring van het dorp te wonen.

  Otr Aagtekerke Jonas Adr Schietekatte en Catelijntje du Mon, j.d. van Middelburg, 8 juni 1680, geh te Domburg. Op de ledenlijst van 7 juli 1686 wordt Jonas Schietekatte genoemd met Catalyntje de Mon. Jonas is overl 30 sept 1701, 74 jr oud ('natus 74 annos') Catalyntje is 2 apr 1703 met att vertrokken naar Domburg.

  573      15 mei 1667  Maatje Laurens Oorts  –  Laurens Adriaensen Oorts en Maetje Blaes  –  g. Maatje Antheunis

  22 mei 1667 begon de bediening van ds Reynvaan. Hij zou blijven tot 10 jan 1677. Hij werd door de classis van Walcheren niet zuiver in de leer bevonden. Hij huwde 13 okt 1671 te Vlissingen met Anna Pelletier 

  574      26 juni 1667  Willemyntje Janse Lauws  –  Jan Jacobsen Laauws en Leyntje Jans Six  –  g. Willemyntje Ingels huisvr van Jan SixBijgevoegd briefje van ds Reynvaan:'Het eerste kint dat van mij gedoopt is. Willemijntje is het kint int vierde gelit van Jannetje Floris noch levende in Domburgh. Dit is 't eenige kint int vierde gelit, doch int derde gelit zijn 59 kinderen, int tweede gelit zijn 20 kinderen, int eerste gelit twee kinderen, zoo dat int leven van Jannetje Floris zijn geweest 82 nakomelingen van haar. Den 26 junii 1667'

  575      24 juli 1667  Andries Janse Heype  –  Jan Heype en Lena Ingels  –  g.  Maatje Adriaans huysvr van de schout Andries Heype

  576      7 aug 1667  Jannetje Cornelisse  –  Cornelis Laurensen en Leuntje Cornelis  –  g. Maetje Symons, Leintje Jans (huysvr v David Passenier)

  577      25 sept 1667  Leuntje Adriaanse Schietekatte  –  Adriaan Schietekatte en Maatje Jans  –  g. Jannetje Laurens

  578      25 sept 1667  Claes Adriaanse  –  Adriaan Leenderts en Zaartje Claeys  –  g. Abraham Claassen, Grietje Laurens

  579      25 sept 1667  Janneken Geldof  –  Jan Geldof en Leyntje Jans  –  g. Janneken Jans

  580      30 okt 1667  Johannes van der Meulen (van Domburg gebracht)  –  Dirk van der Meulen en Leyntje Leyns  –  g. Zuzanneken Mattheüs

  581      30 okt 1667  Cornelis Jacobsen  (van Domburg gebracht)  –  Jacob Jacobsen en Leyntje Cornelis  –  g. Cornelia Joossen

  582      20 nov 1667  Willem Janse Crijger (van Domburg gebracht)  –  Jan Willemszen Crijger en Cornelia Jans  –  g.  Cornelis Willemzen, Passchijntje Gabriels

  583      7 dec 1667  Geert Jacobsen  –  Jacob Antheunisse en Cateline Antheunisse  –  g. Zuzanne Antheunissen

  584      18 dec 1667  David Antheunisse Passenier  –  Antheunis Davidse Passenier en Adriaantje Ingels  –  g. David Davidse Passenier, Lena Ingels

  585      18 dec 1667  Elias Pieterse Chevaal  –  Pieter Eliasse Chevaal en Janneken Mathijs  –  g. Elias Chevaal, Jannetje Jans (Otr Aagtek 9 apr 1666 Pieter Eliassen Chevael j.g. van Aagtek met Janneken Matthijs j.d. van Frankrijk. Elias Chevael vader  van de brdgm. Neeltje Willems tante.)

  586      1 jan 1668   Willem Thomassen  –  Thomas Laurensen en Cateline Ingels Leendertsen  –  g. Jaquemintje Laurens

  587      19 febr 1668  Cornelia Floris Ingelsen  –  Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters  –  g. Neeltje Pieters

  588      4 mrt 1668  Willem Leenderts  –  Leendert Willemzen en Maatje Stoffels  –  g. Stoffel Jacobzen, Catelijntje Leenderts

  Otr te Domburg Leendert Willemsen j.g. van Oostkapelle en Maetje Stoffels j.d. van Domburg. Leendert Willemsen woonachtig in Aagtek. Tr Domburg 27 okt 1666

  589      4 mrt 1668  Adriaan Jansen Palet  –  Jan Palet en Maatje Salons  –  g. Willemijntje Salons

  11 ged 29 okt 1665  Michiel  –  Jan Palett en Maetje Chalons

  12  ged 4 mrt 1668  Adriaan  –  Jan Palet en Maatje Salons

  590      6 mei 1668 Maetje Laurens Oorts  –  Laurens Adriaenzen Oorts en Maatje Blaes  –  g. Maatje Adriaans (huysvr v Schout Heype)

  11  ged 15 mei 1667  Maatje  –  Laurens Adriaensen Oorts en Maetje Blaes

  12  ged 6 mei 1668  Maetje  –  Laurens Adriaenzen Oorts en Maatje Blaes

  591      19 aug 1668  Tanneken Claessen  –  Claes Janzen en Maatje Willems Cleyn  –  g. Leyntje Willems Cleyn

  592      9 sept 1668  Symon Cornelissen  –  Cornelis Eeuwoutzen en Pieternelle Schotte  –  g. Dina Schotte

  593      14 okt 1668  Jan Bastiaanse Peere  –  Bastiaan Heyndrikzen Peere en Adriaantje Pieters  –  g. Prijntje Laurens  (Otr Aagtek 14 juni 1653  Bastiaen Hendriksen j.g. van Domburg en is daar woonachtig met Adriaentje Pieters j.d. van Aagtek en is daar woonachtig. Tr 27 juli 1653 te Aagtek. Job Willems is de grootvader en Neeltje Jobs de moeder van de brdgm. Laureys en Maetje Pieters zijn broer en zus van de bruid.)

  11  ged 13 febr 1661  Neeltje  –  Bastiaen Hendricsen Peere en Adriaentje Pieters

  12  ged  30 juli 1662  Heyndrick  –  Bastiaen Heyndricsen en Adriaentje Pieters

  13  ged  6 febr 1664  Pieter  –  Bastiaan Hendrickse Peere en Adriaantje Pieters

  14  ged  22 dec  1666  Leyntje  –  Bastiaan Hendricksen Peere en Adriaentje Pieters

  15  ged 14 okt 1668  Jan  –  Bastiaan Heyndrikzen Peere en Adriaantje Pieters

  Otr 13 apr 1675 te Aagtek Jan Hillebrantsen j.m. van Grijpskerke met Adriaantje Pieters, wed van Bastiaan Heyndriksen Pere. Get vd brdgm Hillebrant Jorissen, Neelken Hillebrants, vd brd Adriaan Jorissen, Willemyntje Codde. Tr mei 1675. Otr te Aagtek 14 febr 1688 Jan Hillebrants, wednr van Adriaantje Pieters van Grijpskerke, met Elysabeth Jacobs Wisse, wed van Cornelis Blauwaert, van Koudekerke. (zie ook bij 29 mei 1695)

  594    21 okt 1668  Willem Adriaanse Schiettekatte  –  Adriaan Schiettekatte en Maatje Jans  –  g. Adriaantje Jonas

  Adriaan en Maatje woonden (1676) in de ring van het dorp.

  11  ged 2 nov 1648  Adriaen  –  Adriaen Adriaense en Maetje Jans

  12  ged 9 nov 1650  Jan  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans

  13  ged 1 febr 1653  Adriaen  –  Adriaen Adriaenssen en Maitje Jans  (Waarschijnlijk wordt deze Adriaen, ged 1653, bedoeld op de lidm.lijst (no 92) van 7 juli 1686. Hij is dan weduwnaar.)

  14  ged 5 mrt 1659  Janneke  –  Adriaen Schietekatte en Maetje Jans  (Janneken deed 3 apr 1677 te Aagt openbaar belijdenis van haar geloof. Ze overleed 1680.)

  15  ged 14 dec 1661  Jan  –  moeder Maetje Jans

  16  ged  aug 1665  Pieter  –  moeder Maetje Jans

  17  ged 25 sept 1667  Leuntje  –  moeder Maetje Jans

  18  ged 21 okt 1668  Willem  –  moeder Maatje Jans

  Adriaan Schietekatte en Matje Janz worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Adriaan is overl 30 dec 1687.

  594      10 febr 1669  Laurens Cornelissen  –  Cornelis Laurenzen en Leintje Cornelissen Wilzoet  –  g. Maatje Laurens

  595      10 febr 1669  Maatje Janse Heype  –  Jan Andriessen Heype en Lena Ingels  –  g. Adriaantje Ingels

  596      17 febr 1669  Catalijntje Casse  –  Gabriel Casse en Maatje Jans  –  g. Michiel Casse, Jan Casse, Maatje Pietersen Casse  (Maetje Jans ged te Aagtek 22 apr 1646. Otr Aagtek 12 apr 1664 Gabriel Pieterssen Casse j.g. van Oostk met Maetje Jans j.d. van Aagtek. Pieter Casse en Catelyntje Casse ouders van de brdgm. Leuntje Meertens moeder van de bruid. Ook Adriaen Antheunissen en Blasijntje Meertens staan het huwelijk toe.)

  11  ged 4 mrt 1665  Jan  –  Gabriël Pieterssen en Maetje Jan Antheunis

  12  ged 10 dec 1666  Leunus  –  Gabriël Pieterssen Casse en Maetje Jans

  13  ged 10 dec 1666  Pieter  –  idem

  14  ged  17 febr 1669 Catalijntje  –  Gabriel Casse en Maatje Jans

  597      10 mrt 1669  Abraham Jacobsen  –  Jacob Abrahamsen en Cornelia Leenderts  –  g. Tobia Izaakzen, Maatje Jacobs

  598      31 mrt 1669  Leyntje Geldof  –  Jan Geldof en Leyntje Jans  –  g. Leyntje Laurens (huysvr v Leunis Leerze)  (Jan Joossen Geldof is ged te Aagt 11 apr 1627. Otr Aagt 13 aug 1650 Jan Joossen Geldoff j.g. van Aagt en Leyntje Jans van Poppekerke. Tr Aagt)

  11  ged  11 mei 1652  Jan  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

  12  ged  8 aug 1655  Joos  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

  13  ged  20 aug 1656  Neeltje  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans

  14  ged 12 okt 1658 Leyntje  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

  15  ged 30 okt 1661  Neeltje  –  Jan Geldoff de Jonge en Leyntje Jans

  16  ged 27 jan 1664  Neeltje  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans

  17  ged 2 dec 1665  Josyntje  –  moeder Leyntje Jans

  18  ged 25 sept 1667  Janneken  –  moeder Leyntje Jans

  19  ged 31 mrt 1669 Leyntje  –  moeder Leyntje Jans

  599      22 apr 1669  Jonas Antheunissen Passenier  –  Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels  –  g. Jan Jonassen Palet, Adriaantje Jonassen Palet 

  600      12 mei 1669  Pieternella Jansen  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans  –  g. Lysbeth Jacobsen 

  601      23 juni 1669  Leyntje Thomassen  –  Thomas Laurussen en Catalijntje Ingels  –  g. Jaquemijntje Pieters  (Cathelijntje is ged 17 juli 1633. Otr te Aagt 14 okt 1651 Thomas Lauwersen j.g. van Vlasschendal en Cathelyntje Ingels j.d. van Aagt. De ouders van de brdgm zijn overleden. Ingel Leendertsen vader van de bruid.)

  11  ged 10 sept 1652  Laureys  –  Thomas Laureyssen en Cathelijntje Ingels

  12  ged 25 febr 1654  Floris  –  Thomas Lauwersen en Cathelijntje Ingels

  13  geb  Jan  –  Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels (zie bij 10 nov 1686)

  14  ged 1 aug 1660  Leyntje  –  Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels

  15  ged 30 nov 1661  Willem  –  Thomas  Lauwreys en Catolijntje Ingels

  16  ged 21 jan 1663  Leijntje  –  Thomas Lauwerssen en Catolijntje Ingels

  17  ged 25 okt 1665  Jannetje  –  moeder Catolijntjen Ingels  (Jannetje Tomassen (puella=jongedochter) wordt met belijdenis op 1 apr 1687 lidmaat.)

  18  ged 1 jan 1668  Willem  –  Thomas Laurensen en Cateline Ingels Leendertsen

  19  ged 23 juni 1669  Leyntje  –  Thomas Laurussen en Catalijntje Ingels

  602      25 aug 1669  Adriaan Laurussen  –  Laurus Leynzen  en Catelijntje Jans  –  g.  Cornelia Leenderts 

  603      8 sept 1669  Jan Laurens Mailjaartsen  –  Laurens Mailjaartsen en Judith Jacobsen  –  g. Lysebeth

  604      22 sept 1669  Johannes Leendertse  –  Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriessen  –  g. Leyntje Adriaans

  605      5 jan 1670  Cornelis Cornelissen  –  Cornelis Laurussen en Leintje Cornelisse Wilsoet  –  g. Grietje Cornelisse Wilsoet

  606      2 febr 1670  Pieternelle Paulusse  –  Paulus Adriaansen en Jaquemyntje Jacobs  –  g. Jan Jacobsen Laures, Maatje Pietersen Boogaart

  607      16 mrt 1670  Laurens Jacobsen  –  Jacob Cornelissen en Leuntje Graanvocht  –  g. Pieter Cornelisse, Leyntje Jacobs  (Alle drie zijn ze op 26 maart 1670 tegelijk begraven. Jacob Cornelissen overleed op 19 maart, Leuntje Graanvocht overleed op 22 maart en Laurens op 25 maart.)

  608      18 mei 1670  Lysbeth Janse  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans  –  g. Lysbeth Jans Six

  609      29 juni 1670 Willemijntje Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters – g. Willemyntje Codde

  610     24 aug 1670 Jan Willemsen – Willem Adriaenssen en Susanneken Jans – g. Jan Meeussen, Maetje Jans

  611    28 sept 1670 Maatje Willemsen – Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis – g. Maatje Pieters

  612    28 sept 1670 Zara Gideonse Six – Gideon Janzen Six en Janneken Leyns – g. Lysbeth Janzen Six   (Gideon ged 30 dec 1643. Otr te Aagtek 19 juli 1670 Gideon Janzen Six van Aagtek met Janneken Leyns van Ooster Zouburgh. Get voor de brdgm Jan Six en Willemyntje Ingels, voor de brd Jacob Leynssen. Tr Aagtek 6 aug 1670.)

  613    26 okt 1670 Jacob Laurens Mailjertsen – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobsen – g. Neeltje Pieters

  614    2 nov 1670 Janneken Cornelissen – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte – g. Maatje Pietersen Boogaart

  615    14 dec 1670 Jan Jacobsen – Jacob Antheunissen en Catalyntje Antheunis – g. Janneken Adriaans

  616    25 dec 1670 Jan Claassen – Claas Jansen en Maatje Willems – g. Janneken Laurens

  617    1671 Marcus Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Maarel – g. Jan de Maarls, Magdalena Jaspers

  618    8 febr 1671 Pieternelle Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemyntje Jans – g. Leyntje Laurens

  619    12 apr 1671 Jan Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemyntje Geerts – g. Geert Andriessen, Martijntje Jans

  620    12 apr 1671 Philip Leynsen – Leyn Philipssen en Janneken Jans – g. Jasper Philipsen, Janneken Phlips

  621    19 apr 1671 Janneken Sijmons – Sijmon Jansen en Jolijntje Joos – g. Aagje Willems

  622    18 mei 1671 Neeltje Adriaansen – Adriaan Leendertsen en Saartje Claas – g. Janneken Pieters

  623    7 juni 1671 Janneken Geerts – Geert Pietersen en Jaquemijntje Laurens – g. Cornelia Jans  (Otr Aagtek 20 febr 1669 Geert Pietersen, wednr van Crommenhoeke met Jaquemyntjen Laurens j.d. van Passchendale. Get brdgm Leunis Hubrechtsen, brd Thomas Laurensen. Tr Aagtek 13 mrt 1669 (zie bij 26 dec 1682)

  624    2 aug 1671 Maatje Cornelisse – Cornelis Laurense en Leyntje Wisoets – g. Jaquemijntje Pieters    (zie ook bij 30 nov 1662. Leuntje Jan Antheunissen is ged te Aagtek 14 okt 1643. Otr Aagtek 24 dec 1661 Cornelis Lauwerssen j.g. van Boudewijnskerke met Leuntje Janssen j.d. v Aagtek.)

  11 ged 16 jan 1662 Maetje – Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen

  12 ged 30 nov 1662 Lauwers – Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen

  Otr Meliskerke 15 okt 1666 Cornelis Lauwrens van Boudewijnskerke, wednr van Leuntje Jans, met Leyntje Cornelis Wilsoets j.d. van Meliskerke. Brdgm wonend Aagtekerke.

  13 ged 7 aug 1667 Jannetje – Cornelis Laurensen en Leuntje Cornelis

  14 ged 10 febr 1669 Laurens – Cornelis Laurenzen en Leintje Cornelis Wilzoet

  15 ged 5 jan 1670 Cornelis – Cornelis Laurussen en Leintje Cornelisse Wilsoet

  16 ged 2 aug 1671 Maatje – Cornelis Laurense en Leyntje Wisoets

  625    13 dec 1671 Adriaan Andriesse Six – Andries Pietersen Six en Leuntje Adriaens – g. Blasijntje Meertens

  626    24 jan 1672 Lauwertje Leunisse – Leunis Laurensen Leersse en Leyntje Laurens – g. Bartholomeus Marinissen, Leyntje Adriaans  (Otr Aagtek 7 aug 1660 Leunis Lauwerissen Leerssen j.g. van St Laurens met Leyntje Lauwers Cleyn j.d. van Aagtek.)

  11 ged sept 1661 Adriaentje – Leunis Leersse en Leyntje Laureys Cleyn

  12 ged 27 sept 1665 Leuntje – Leunis Leersse en Leyntje Cleyns

  13 ged 24 jan 1672 Lauwertje – Leunis Laurensen Leersse en Leyntje Laurens

  627    27 mrt 1672 Maatje Antheunissen Passenier – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels – g. Maatje Pieters

  628    15 mei 1672 Lauwertje Laurens – Laurens Leynsen en Catalijntje Jans – g. Jolijntje Joos  (Larens is ged te Aagt 13 febr 1630. Catelyntje is ged te Aagt 26 dec 1629. Otr Aagtekerke 25 sept 1655 Laureys Leijnssen j.g. van Aagtek met Catelyntje Jans j.d. van Aagtek. Jacob Leynssen broer van de brdgm. Abigail Janssen moeder van de bruid.)

  11 ged 27 jan 1664 Francijntje – Lauwers Leynssen en Catolyntje Jans

  12 ged 7 mrt 1666 Catolyntje – Laureys Leynsen en Catolyntje Jans

  13 ged 25 aug 1669 Adriaan – Laurus Leynzen en Catelijntje Jans

  14 ged 15 mei 1672 Lauwertje – Laurens Leynsen en Catalijntje Jans

  629    6 juli 1672 Cornelis Jansen – Secr. Jan Cornelissen en Leuntje Sants – g. Hendrik Sant, Maatje Cornelis

  630    31 juli 1672 Adriaan Paulussen (hij is den 11 juli 1729 met een voer Hooij verongelukt) – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Maatje Pieterse Boogaart

  631    21 aug 1672 Wilhelmus Reynvaan – Ewaldus Reynvaan en Anna Pilletier – g. Mr. Guiljelmus Reijnvaan dienaer des Godliken woorts tot zzee (Zierikzee?), Juffr. Maria de Meulenmeester

  632    21 aug 1672 Johannes Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Morel – g. Marcus Annotte, Maatje Mahieus

  633    25 sept 1672 Laurens Claesse – Claes Jansen en Maatje Willems (de moeder, Maatje Willems, is reeds voor de doop van Laurens na de bevalling overleden) – g. Leyntje Laurens  (Otr Meliskerke 1 apr 1656 Nicolaus Janssen j.g. van Hoogelande met Maetje Willemsen Cleyn j.d. van Meliskerke.)

  11 ged 18 aug 1660 Janneken – Claes Janssen en Maetje Willems Cleyn

  12 ged 21 dec 1662 Willem – Claeys Janssen en Maetje Willems

  13 ged 7 dec 1666 Leunis – Claes Janssen en Maitje Willems Cleyn

  14 ged 19 aug 1668 Tanneken – Claes Janzen en Maatje Willems Cleyn

  15 ged 25 dec 1670 Jan – Claas Jansen en Maatje Willems

  16 ged 25 sept 1672 Laurens – Claes Jansen en Maatje Willems (Maatje Willems is na de bevalling overleden.)

  (In 1676 woonde Claas Jansen met Maetje Christiaens in de ring van het dorp. Notulen Kerkenraad: 26 dec 1688 Claes Janse heeft Cornelis Janse geslagen)

  634    25 sept 1672 Janneken Pieters de Witte – Pieter de Witte en Janneken Jans – g. Hendrik Zant, Janneken Jacobs

  635    25 sept 1672 Pieter Isaaks Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems – g. Paschijntje Gabriels, Andries Willemsen Troettelaar

  636    25 sept 1672 Crina Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters g. Leuntje Sants

  637    9 okt 1672 Jan Laurusse Mailjaartsen – Laurus Mailjaartsen en Judith Jacobsen – g. Janneken Jans Six

  638    27 nov 1672 Willemijntje Symonse Jansen – Symon Jansen en Jolijntje (Josyntje?) Joos – g. Willem Joossen, Janneken Pieters

  639    18 dec 1672 Andries Antheunisse – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geers – Andries Geertsen, Lauwertje Geerts

  640    5 febr 1673 Laurens Leendertse – Leendert Pauwelsen en Leintje Andries – Dingena Andries

  641    19 febr 1673 Paulus Adriaansen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Geert Andriessen, Crin Pauwels, Lauwertje Cornelis

  642/643    23 apr 1673 (tweelingen) Adriaan en Willem Willemsen – Willem Adriaansen en Susanneken Jans

  – g. Adriaan Adriaansen, Adriaan (Panten?), Christijntje, huysvr v (Panten ?) en Cornelia Hubrechtsen Schipper

  644    22 okt 1673 Josina Ewaldus Reijnvaan – Ewaldus Reijnvaan en Anna Pilletier – g. dhr. Nicolaas Pilletier, juffr. Dina Reijnvaan (huysvr v Mr. Gillis Burs pred. Te Axel)

  645    25 okt 1673 Cornelia Huygens – de Schout Hugo Andriessen en Pieternelleken Cornelis Sacchariasse – g. Pieter Cornelissen Sacchariassen, Neeltje Jacobs Domisse

  646    29 okt 1673 Leendert Adriaansen – Adriaan Leendertsen en Saartje Claas – g. Jasper Leendertsen, Prijntje Laurens  (Adriaan overl 7 jan 1681. Adriaan en Saartje woonden (1676) in de ring van het dorp.)

  11 ged 23 juni 1663 Anna – Adriaen Leendertsen en Saertje Claes

  12 ged okt 1665 Jannetjen – moeder Saertjen Claes

  12 ged 25 sept 1667 Claes – Adriaan Leenderts en Zaartje Claeys

  13 ged 18 mei 1671 Neeltje – Adriaan Leendertsen en Saartje Claas

  14 ged 29 okt 1673 Leendert – moeder Saartje Claas

  647    19 nov 1673 Eeuwout Cornelissen – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte – g. Tanneken Eeuwouts  (Cornelis ged 20 febr 1636. Otr te Melisk Cornelis Eeuwoutsen j.g. van Domburg-buiten met Petronella Schotte j.d. van Soutelande. Cornelis bleek in 1676 ouderling te zijn.)

  11 ged 13 juni 1666 Maetje – Cornelis Eeuwouts en Pieternelle Symons Schotte

  12 ged 9 sept 1668 Symon – Cornelis Eeuwoutzen en Pieternelle Schotte

  13 ged 2 nov 1670 Janneken – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte

  14 ged 19 nov 1673 Eeuwout – moeder Pieternelle Schotte

  Cornelis Eeuwouts wordt vermeld op de lidm.lijst van 7 juli 1686, hij is dan wednr. Overl 30 apr 1693

  648    24 dec 1673 Adriaantje Andriesse – Andries Pietersen Six en Catlijntje Ingels – g. Adriaantje Poppe  (Catlijntje Ingels ged te Aagt 17 juli 1633. Otr Aagtek 30 okt 1668 te Domburg Andries Pieterzen Six j.m. van Zerooskke met Leuntje Adriaans j.d. van Aagtekke. Tr Aagtekk den 21 nov 1668.)

  11 ged 13 dec 1671 Adriaan – Andries Pietersen Six en Leuntje Adriaans

  26 Nov 1672 Otr Andries Pietersse Six, wednr van Seraaskke, met Catalijntje Ingels, wednr van Thomas Lauwerssen van Aagt. Get voor de brdgm Jacob Pieterssen Six, Adriaantje Poppe, voor de brd Ingel Leenderts en Willemyntje Ingels. Tr Aagt 21 dec 1672.

  12 ged 24 dec 1673 Adriaantje – moeder Catlijntje Ingels

  Andries en Catalijntje Ingels worden als echtpaar genoemd in de lidmatenlijst van 1675. Andries bleek in 1676 diaken te zijn. Andries Six en Catalijntje Ingels worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Andries was toen ouderling. Andries is overl 4 mei 1721, Catalijntje 12 aug 1720.

  649    25 febr 1674 Pieternelle Leyns Philipsen – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Jasper Philipsen, Hubrechtjen Hubrechts

  650    4 mrt 1674 Tanneken – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Janneken Jans Six

  651    27 mrt 1674 Magdalena Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Marol – g. Cornelis Jansen, Magdalena Jaspers

  652    1 apr 1674 Pieter Isaacs Moreel – Isaac Moreel en Willemijntje Willems – g. Jan moreel, Lauwertje Geerts

  653    29 apr 1674 Willem Andriesse Troettelaer – Andries Willemsen Troettelaer en Lauwertje Geerts – g. Antheunis Jansen, Willemijntje Troettelaar

  654    24 juni 1674 Willemyntje Leenderts – Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriesse Heype – g. Leyntje Adriaans

  655    22 juli 1674 Jacoba Pieterse de Vos – Pieter de Vos en Tanneken Verhage – g Jacob Verhagen, Janneken

  656    29 juli 1674 Leuntje Willems Eeuwoutsen – Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis – Tanneken Eeuwouts

  657    16 sept 1674 Maatje Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Pieter Blok, Maatje Pieters

  658    28 okt 1674 Andries Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geerts – g. Andries Troettelaar, Maatje Geerts

  659    4 nov 1674 Hendrik Janssen Stoffels – Secretaris Jan Cornelisse Stoffels en Leuntje Sants – Pieter Laurensen, Heer Nicolaus de Hont, Maatje Cornelis (huysvr van de Burgemeester Hendrik Sant)

  660    11 nov 1674 Pieter Laurens Mailjertsen – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobs – g. Leyntje Eeuwouts

  661    5 dec 1674 Cornelis Jacobsen – Jacob Antheunissen en Catalyne Antheunis – Janneken Antheunis

  662    16 dec 1674 Jacob Jansen – Jan Jacobsen met de baarde en Janneken Cornelis – g Jacob Jansen met de baarde, Tanneken Jacobs

  663    13 jan 1675 Adriaan Reijnvaan – Ewaldis Reijnvaan en Anna Pilletier – g. Mr. Gillis Burs, pred te Axel, Juffr. Anna Reijnvaan

  664    3 febr 1675 Andries Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters – g. Leyntje Andries  (Floris zou geboren zijn te Aagt ca 1625 als zoon van Ingel Leenderts en Leyntje Floris. Floris was schepen en is overl 25 dec 1676. Floris Ingelse en Jaquemijntje Pieters Lambrechts otr Meliskerke 13 jan 1651.)

  11 ged 4 febr 1653 Leyn – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters

  12 ged 24 mrt 1655 Willem – moeder Jaquemijntje Pieters

  13 ged 29 juli 1657 Leyntje – moeder Jaquemyntje Pieters

  14 ged 14 jan 1660 Pieter – moeder Jaquemyntje Pieters

  15 ged 23 apr 1662 Helena – Flooris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters

  16 ged 23 juli 1664 Cornelis – Floris Ingelse en Jaquemyntje Pieters

  17 ged 24 febr 1666 Janneken – moeder Jaquemijntje Pieters

  18 ged 19 febr 1668 Cornelia – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters   (Cornelia werd te Aagtekerke met belijdenis lidmaat 1 apr 1690. (Otr Aagtekerke 30 nov 1691 Wisse Paulus Wisse van Poppekerke, wednr van Pieternelletje Janse Leerse, met Cornelia Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get brdgm Willem Paulus Wisse, Lysabeth Janse. Get vd brd Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Tr Aagtek 18 dec 1691. Cornelia Floris Ingels is met att vertrokken naar Melisk 11 dec 1692.)

  19 ged 29 juni 1670 Willemyntje – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters

  1(10) ged 25 sept 1672 Crina – moeder Jaquemijntje Pieters

  1(11) ged 3 febr 1675 Andries – moeder Jaquemijntje Pieters

  665    24 febr 1675 Simon Laurense – Laurens Simonsen en Janneken Philips – g. Andries Simonsen, Janneken Simons

  666    24 febr 1675 Lysbeth Jansen Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Janneken Jans Six

  667    6 mrt 1675 Crin Adriaensen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Crin Pauwelsen, Antheunis Jansen, Lauwertje Geerts

  668    24 mrt 1675 Adriaan (overl 10 sept 1742) – Pieter Adriaans en Maatje Pieters – g. Mattijs Adriaans, Paulus Adriaans, Maatje Pietersen Boogaart

  669    28 apr 1675 Jan Simonsen – Simon Jansen en Janneken Pieters – g. Leuntje Pieters

  670    7 aug 1675 Anna Gabrielse de Sitter – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers – g.  huysvr v Jan de Sitter

  671    6 okt 1675 Jan Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Jan Jacobsen Laus, Leuntje Jans

  672    10 nov 1675 Pieternelleken Leyns – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Laurens Simonsen, Hubrechtje Hubrechts

  673    10 nov 1675 Willem Isaak Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems – g Andries Willemse Troettelaar, Tonijntje Charels

  674    5 jan 1676 Jacob Pieterse Blok – Pieter Jacobse Blok en Leyntje Adriaans – g. Pieter Gillisse Blok, Maatje Bloks

  675    5 jan 1676 Janneken Jeremiasse Slabbaert – Jeremias Slabbaert en Maatje Jaspers – g. Jasper Jansen, Magdaleentje Leunisse

  676    19 jan 1676 Lauwertje Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans – g. Leintje Lauwerts

  677    26 jan 1676 Elysbeth Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geerts – g. Andries Troettelaar, Elysabeth Geerts  (Antheunis Jansen ged 3 sept 1652. Otr Aagtek 13 juni 1670 Antheunis Janzen j.m. van Aagtek met Jaquemyntje Geerts j.d. van Aagtek. Get voor brdgm Gabriel Casse en Maatje Jans EL, voor debrd Geert Andriessen en Lysbeth JacobsEL. Tr Grijpsk 8 juli 1670. Jaquemijntje wordt genoemd op de lidmatenlijst van Aagt 1675 (no. 98). De lijst is opgemaakt jan 1676. Jaquemijntje is in dat jaar (1676) overleden.

  11 ged 12 apr 1671 Jan – moeder Jaquemyntje Geerts

  12 ged 18 dec 1672 Andries – moeder Jaquemijntje Geers

  13 ged 28 okt 1674 Andries – moeder Jaquemijntje Geerts

  14 ged 26 jan 1676 Elysabeth – moeder Jaquemijntje Geerts

  678    5 febr 1676 Dina Reijnvaan – Ewaldus Reijnvaan en Anne Pilletier – g. Jacobus Noenaart, Juffr. Catarina Lonke

  679    23 febr 1676 Adriaan Antheunissen – Antheunis Adriaansen en Maatje Jans – g. Jan Meeusen, Meerten Willemsen, Maatje Leyns  (Otr 6 okt 1673 Melisk Antheunis Adriaansen Lauws j.m. van Grijpskerke met Maatje Jans j.d. van Marykerke. Tr Melisk 25 okt 1673)

  680    15 mrt 1676 Cornelia Leendertse – Leendert Pauwelsen en Leuntje Andries Heype – g. Lena Ingels  (Leendert is ged 23 febr 1628. Leuntje is ged 22 mrt 1634. Otr Aagtek 17 juni 1656 Leendert Pauwelsen j.g. van Aagtek en Leuntje Andries Heype j.d. van Aagtek. Martyntje Leendersen moeder brdgm. Andries Pauwelsen broer van de brdgm. Andries Janssen Heype Schout vader van de bruid. Maetje Adriaens moeder van de bruid.)

  11 ged 23 juni 1658 Andries – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype

  12 ged 29 nov 1659 Paulus – Leendert Paulussen en Leuntje Andries

  13 ged sept 1661 Maetje – Leendert Pauwelsen en Leyntje Andriesse Heype

  Otr 9 apr 1688 te Aagtek Tobias de Neve, wednr van Jannetje Claessen, van Koudekerke doch wonend in Melisk, met Matje Leenders j.d. van Aagtek. Get brdgm Tobias de Neve, Matje de Neve, brd Leendert Pauwelsen en Leuntje Heype (ouders) Tr Meliskerke 27 apr 1688

  14 ged 14 apr 1664 Adriaen – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype

  15 ged 22 sept 1669 Johannes – Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriessen

  16 ged 5 febr 1673 Laurens – moeder Leuntje Andries

  17 ged 24 juni 1674 Willemyntje – moeder Leuntje Andriesse Heype

  18 ged 15 mrt 1676 Cornelia – moeder Leuntje Andries Heype

  Leendert bleek in 1676 ouderling te zijn.

  Leendert Pauwelsen en Leyntje Jans vertrokken met att naar Serooskerke 3 nov 1677.

  681    15 mrt 1676 Jan – zoon van Neeltje Jacobs, in onegt geboren. Op dezelfde dag 's avonds in de repetitie der predicatie gedoopt. g. Abigail Philips

  682    5 apr 1676 Marcus Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Marel – g. Jasper Annotte, Marij Annotte, Cathalijntje Antheunis

  683    5 apr 1676 Lysbeth Adriaansen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Andries Geertse, Dina Pauwels  (Adriaen ged 3 aug 1648.)

  684    25 okt 1676 Leyntje Pieters (overl 25 nov 1750) – Pieter Adriaansen en Maatje Pieters – g. Antheunis Passenier, Leyntje Eeuwouts

  685    4 nov 1676 Leuntje Janse Stoffels – secretaris Jan Cornelisse Stoffels en Leuntje Sants – g. de Heer Pieter van der Burgt, Cornelia Sants (huysvr v Simon Willemsen)

  686    6 dec 1676 Cornelia Abrahamse Koene – Abraham Willemse Koene en Pieternelle Adriaans Tevel – g. Cornelia Adriaanse  (Otr Aagtek 16 mei 1682 Abraham Willemsen Coene, wednr van Pieternelle Adriaanse, geb te Westkapelle, wonend Aagtek. met Cathalyntie Jans, wed van Laurens Leynse, wonend te Aagtek. Get Tobias de Vroe, Sijmon Janssen, Neeltje Davids, Cornelia Adriaensen Jaegers. Notulen Kerkenraad Aagtekerke: 30 mrt 1687 Abraham Coene en Catalijntje Jans zijn vrouw houden met elkaar ergelijk huis. Ze worden daarop aangesproken; 5 april 1687 Abram Coene en zijn vrouw zijn ernstig vermaand. (Opm.: Kort daarop is Cathalyntje Jans overleden. Dat het thuis niet zo goed 'liep' , zou dus best een ernstige oorzaak hebben kunnen gehad.) Otr te Aagtek 17 apr 1688 Abraham Coene, wednr van Catalyntje Jans van West-Souburg, met Judith Jacobsen, wed van Lauwrens Maljertsen van Zoutelande, wonend Aagtek. Get Cornelis Tevel, Adriaentje Pieters. (zie bij 16 juli 1679)

  687    16 dec 1676 Frederik Hugens – Schout Hugo Andriessen en Pieternelletje Cornelisse Sacchariassen – g. de Heer Frederik Huyssen Heer van Rau....., Mevr. Willemina Eijlersich

  688    20 dec 1676 Maatje Laurens Mailjartsen – Laurens Mailjartsen en Judith Jacobs – g. Neeltje Pieters

  689    14 febr 1677 Elysabeth Andriesse Troettelaar – Andries Troettelaar en Lauwertje Geerts – g. Isaac Moreel, Commertje Geerts

  690    7 mrt 1677 Tanneken Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Jaquemijntje Jans

  691    28 mrt 1677 Eeuwout Reijnvaan – Ewald Reijnvaan en Anna Pilletier – g. Sr Jacobus Noenaart en dochter Cornelia Noenaart  (Otr 18 sept 1671 Vlissingen Ewaldus Reynvaan j.m. van Middelburg met Anna Pilletier j.d. van Oost Zouburg. Tr Vlissingen 13 okt 1671. Ewaldus Reynvaan en Anna Pilletier vertrokken 3 nov 1677 naar Brouwershaven. Ewaldus is overleden begin maart 1691.)

  11 ged 21 aug 1672 Wilhelmus – moeder Anna Pilletier

  12 ged 22 okt 1673 Josina – moeder Anna Pilletier

  13 ged 13 jan 1675 Adriaan – moeder Anna Pilletier

  14 ged 5 febr 1676 Dina – moeder Anna Pilletier

  15 ged 28 mrt 1677 Eeuwout – moeder Anna Pilletier

  692    5 mei 1677 Jaquemijntje Laurense Simonsen – Laurens Simonsen en Janneken Philips – g. Abigail Philips

  693    23 mei 1677 Jan Janse – Jan Aarnoutsen en Catalijntje Meertens Slabbaart _ g. Pieternelle Jans

  694    23 mei 1677 Maatje Geertse – Geert Pietersen en Dingetie Andries Heype – g. Leuntje Andriesse Heype

  695    29 juni 1677 Susanna Catarina Hubregts de Haze – de Heer Rentmeester Hubregt de Haze en Maria de Haze – g. de Heer Hubrecht de Haze, oud-burgemeester van Middelburg en jonkvr Anna de Haze, namens haar moeder Catarina Volters, wed van de Heer Jacob de Haze

  697    15 aug 1677 Michiel Gabrielse de Sitter – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkerts – g. Jan de Sitter, Janneken Baarhouts  (Otr te Aagt 29 juni 1674 Gabriel de Sitter wednr van 's Heer Arentskke met Anneken Barents Pikkerts van Grol. Get vd brdgm Jan de Sitter, vd brdClaas Jansen. Tr Aagt 20 juli 1674.)

  11 ged 7 aug 1675 Anna – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers

  12 ged 15 aug 1677 Michiel – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers

  698    5 sept 1677 Jacob Jacobse Verhagen – Jacob Verhagen en Pieternelle Adriaans – g. de Ambachtsheer de Heer Francoijs Volters, Maatje Adriaans

  699    6 okt 1677 Willem Isaaks Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems Troettelaar – g. Andries Willemse Troettelaar, Leyntje Laurens

  700    6 okt 1677 Adriaantje Simonse – Simon Janse en Janneken Pieters – g. Pieter Jacobsen Schijn, Leuntje Pieters

  701    2 jan 1678 Adriaan Pieterse Block – Pieter Jacobse Block en Leijnken Adriaens – g. Marijnis Marijnissen, Leunken Heype

  702    2 febr 1678 Maria Anot – Steven Anot en Mari Jans – g. Carel …., Lynken (Synken?) Jans de Marol

  703    13 mrt 1678 Louwereys Pouwelsen – Pouwels Adriaans en Jacomynken Jans – g. Leynken Jans Sijs (Fijs?)

  704    15 mei 1678 Adriaan Cornelissen – Cornelis Matthijssen en Leunken Jans – g. Sacarias Adriaensen, Tanneken Matthijsen

  Kinderen, gedoopt door Petrus Pollion, bevestigd 16 okt 1678. Hij overleed te Aagtekerke in 1680.

  705    23 okt 1678 Tonijntje Jans – Jan Aarnouts en Catolyntje Maartens – g. Jannetje Janssen

  706    13 nov 1678 Philips Geleinse – Gelein Philips en Jannetje Jans – g. Jaspar Philipsen, Abigail Philips

  707    20 nov 1678 Leuntje Jans Moreel – Jan Sarelsen Moreel en Maijtje Willems Roose – g. Willem Jacobsen Rooze, Isaac Moreel, Leuntje Samuels  (Jan Charelsen Moreel en Maatjen Willems doen beiden te Aagt op 1 jan 1679 openbaar belijdenis van hun geloof.)

  708    11 dec 1678 Lauwertjen Adriaans – Ariaan Pauwels en Maytjen Geers – g. Crijn Pauwels, Lauwertje Geers  (Adriaen is ged 3 aug 1648. Otr te Aagt 7 mei 1672 Adriaan Pauwelsen van Domburg-buyten met Maatje Geerts van Aagt. Get voor de brdgm Leunis Jansen, voor de brd Geert Andriesse, Lysbeth Jacobs. Tr Aagt 8 juni 1672.)

  11 ged 19 febr 1673 Paulus – moeder Maatje Geerts

  12 ged 6 mrt 1675 Crin – moeder Maatje Geerts

  13 ged 5 apr 1676 Lysbeth – moeder Maatje Geerts

  14 ged 11 dec 1678 Lauwertjen – moeder Maytjen Geers

  709    11 dec 1678 Andries Andriesse Troetelaar – Andries Willemse Troetelaar en Lauwerken Geersen – g. Andries Geerssen, Leyntje Lauwens

  710    11 dec 1678 Jacob Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans – g. Jannetjen Laureyns  (Jan Jacobsen Lous ged te Aagt 14 okt 1618, overl 2 nov 1686. Pieternelleken geb ca 1620 (zie bij 21 apr 1631). Otr Aagtek 11 mrt 1645 te Aagt Jan Jacobsen Laus j.g. van Aegtekerke en Pernelletje Jacobs j.d. van Aegt (Pernelleken Jacobs Lievense). Cornelis Jacobsen broer van de brdgm. Pieter Leunissen oom en voogd van de bruid. Catelyntie (Heindriks?) moeder van de bruid.)

  Jan Jacobsen Lauws werd lidmaat te Aagt 4 apr 1648.

  11 ged 12 dec 1646 Jacob – moeder Pieternelleken Jacobs

  12 ged 17 dec 1648 Jaquemijntje – moeder Pernelletje Jacobs

  13 ged 30 nov 1649 Tanneken – moeder Pernelletje Jacobs

  14 ged 8 febr 1651 Tanneken – moeder Pieternelleken Jacobs

  15 ged 11 febr 1654 Jacob – moeder Pieternelletje Jacobs

  16 ged 15 apr 1657 Leuntje – moeder Pieternelletje Jacobs

  17 ged 24 jan 1663 Catolijntje – moeder Pieternelletje Jacobs

  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans Six worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagt 1675 (no. 96, 97). Otr te Aagtek 12 mei 1666 met Leyntje Jans Syx, dochter van Jan Jacobsen Six en Willemijntje Ingels. Leyntje Jans is ged te Aagt 9 okt 1641.

  18 ged mei 1666 Willemyntje – Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jan Sys

  19 ged 26 juni 1667 Willemyntje – Jan Jacobsen Laauws en Leyntje Jans Six

  1(10) ged 12 mei 1669 Pieternella – moeder Leyntje Jans

  1(11) ged 18 mei 1670 Lysbeth – moeder Leyntje Jans

  1(12) ged 4 mrt 1674 Tanneken – moeder Leyntje Jans Six

  1(13) ged 24 febr 1675 Lysbeth – moeder Leyntje Jans Six

  1(14) ged 19 jan 1676 Lauwertje – moeder Leyntje Jans

  (Lauwertje Kw.St.WdV 537, 536, geh met Jan Maljaars, ged Aagt 9 okt 1672)

  1(15) ged 7 mrt 1677 Tanneken – moeder Leyntje Jans Six

  <1(16) ged 11 dec 1678 Jacob – moeder Leyntje Jans

  711    29 jan 1679 Andries Geertse – Geert Pieterssen en Dingetje Andriessen Heypen – g. Aaltjen Hendricks

  712    12 febr 1679 Willemijntje Willems Eeuwouts – Willem Eeuwouts en Leuntje Leunis – g. Grietje Leenderts Codde  (Willem Eeuwoutsen was schepen.)

  11 ged 16 jan 1659 Adriaen – moeder Leuntje Leunis

  12 ged 19 sept 1666 Adriaentje – moeder Leuntje Leunis  (Otr Aagtek 11 dec 1689 Pieter Laurissen j.m. van Domb met Adriaentje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aeghtekercke. Get vd brdgm Cornelis Backer, Jannetje Willems (moeder); vd brd Willem Eeuwoutsen (vader), Leyntje Eeuwoutsen. Tr Aagtek 1 jan 1690.)

  13 ged 28 sept 1670 Maatje – moeder Leuntje Leunis

  14 ged 29 juli 1674 Leuntje – moeder Leuntje Leunis  (Otr te Aagtek 21 mei 1695 Isaac Allaert j.m. van Zoutelande met Leintje Willems Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willems. Get vd brdgm Jan Allaert, Matje Vos. Tr Aagtek 10 juni 1695)

  15 ged 12 febr 1679 Willemijntje – moeder Leuntje Leunis  (Otr Aagtek 21 apr 1703 Jannes Dobbelaer j.m. van Oostcappel met Willemijntje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Beerent Jacobsen, Mary Dobbelaer. Get brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willemse Eeuwouts. Tr Aagtek 11 mei 1703.)

  Willem Eeuwouts blijkt 1686 ouderling te zijn en werd op 10 juli 1689 opnieuw verkozen tot ouderling. Op de lidm.lijst van Aagt 7 juli 1686 wordt hij alleen genoemd en niet Leuntje.

  713    5 mrt 1679 Jacob Isaacse moreel – Isaac Moreel en Willemyntje Willems – g. Jan Charelsen Moreel, Leintje Laurens Heype  (Willemijntje Willems Troettelaer is ged te Aagt 16 febr 1650, overl 1679. Otr 29 aug 1671 te Aagt Isaak Moreel j.m. van Westk met Willemijntje Willems j.d. van Aagt. Get brdgm Joos de Jood en Janneken Laurens, voor de bruid Jacob Andriessen Troetelaar, Jaquemijntje Jacobs. Tr 27 sept 1671. Isaak bleek 1676 diaken te zijn.)

  11 ged 25 sept 1672 Pieter – Isaak Moreel en Willemijntje Willems

  12 ged 1 apr 1674 Pieter – Isaac Moreel en Willemijntje Willems

  13 ged 10 nov 1675 Willem – Isaak Moreel en Willemijntje Willems

  14 ged 6 okt 1677 Willem – Isaak Moreel en Willemijntje Troettelaar

  15 ged 5 mrt 1679 Jacob – Isaac Moreel en Willemyntje Willems

  Isaac Moreel staat vermeld op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als weduwnaar.

  714    12 mrt 1679 Jan Simonsen – Simon Janse (de moeder overleden) – g. Leijntje Pieters

  715    23 apr 1679 Lauwertje Adriaanse Slabbaart – Adriaan Maartensse Slabbaart en Lauwertje Adriaans (overleden) – g. Catolyntje Maartens Slabbaart  (Otr Aagtek 11 nov 1682 Adriaen Maertensen Slabbaert, wednr van Lauertie Adriaens, ged Aagtek, met Jacomijntie Isaacx j.d. van Aeghtekercke. Get Isaac de Steur, Jan Aernoutsen, Cathoolijntie Maertens. (zie bij 27 febr 1684))

  716    16 juli 1679 Ariaan Laurens Mailjaarts – Laurens Mailjaarts en Judik Jacobs – g. Ariaantje Pieters  (Laurents Mailjertzen j.m. van Staan (Vlaanderen bij Antwerpen) en Judith Jacobzen (Koppejan) van Soutelande, hier woonachtig. Get voor de brdgm Matthijs Adriaanse, voor de bruid Neeltje Pieterzen. Geh te Aagtekerke 16 mei 1668)

  11 ged 8 sept 1669 Jan – Laurens Mailjaartsen en Judith Jacobsen

  12 ged 26 okt 1670 Jacob – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobsen

  13 ged 9 okt 1672 Jan – Laurus Mailjaartsen en Judith Jacobsen  (Jan geh 4 mei 1697 te Aagtek met Lauwertje Jans Lous, ged 19 jan 1676)

  14 ged 11 nov 1674 Pieter – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobs

  15 ged 20 dec 1676 Maatje – Laurens Mailjartsen en Judith Jacobs

  16 ged 16 juli 1679 Ariaan – Laurens Mailjaarts en Judik Jacobs

  Otr te Aagtek 17 apr 1688 Abraham Coene, wednr van Catalyntje Jans van West-Souburg, met Judith Jacobsen, wed van Lauwrens Maljertsen van Zoutelande, wonend Aagtek. Get Cornelis Tevel, Adriaentje Pieters. (zie bij 6 dec 1676) Judith Jacobsen wordt genoemd als weduwe op de lidmatenlijst van jan 1722.

  717    15 okt 1679 Geertruid Huygens – Hugo Andriessen Schout alhier en Pieternelletje Cornelissen Zachariassen – g. Simon Willem Hugenssen, Neeltje Hugens

  11 ged 25 okt 1673 Cornelia – moeder Pieternelleken Cornelis Sacchariassen

  12 ged 16 dec 1676 Frederik – moeder Pieternelletje Cornelisse Sacchariassen

  13 ged 15 okt 1679 Geertruid – moeder Pieternelletje Cornelissen

  718    26 nov 1679 Pieter Pieterse Adriaans – Pieter Adriaanssen en Maytjen Pieters – g. Anteunis Passenier, Leintjen Ewouts  (Otr Aagtek 13 apr 1674 Pieter Adriaansen j.m. van Aagtek met Maatje Pieters j.d. van Aagtek. Get v brdgm Paulus Adriaansen, v d brd Matthijs Adriaansen, Leijntje Eewouts. Tr Aagtek 9 mei 1674.)

  11 ged 24 mrt 1675 Adriaan – moeder Maatje Pieters  (Adriaan is overl 10 febr 1742)

  12 ged 25 okt 1676 Leyntje – moeder Maatje Pieters  (Leyntje Pieters geh met Lein Florisse Ingelse 3 apr 1696, ged te Aagt 4 febr 1653)

  13 ged 26 nov 1679 Pieter – moeder Maytjen Pieters

   

  719    14 jan 1680 Maerten Gideonse Slabbaart – Gideon Slabbaart en Maytje Jacobs – g. Adriaan Slabbaart, Grietje Jacobs

  720    21 jan 1680 Maytjen Paulusse – Paulus Adriaanssen en Jaquemijntje Jans – g. Eeuwout Adriaanse, Maytjens Pieters Passenier  (Jaquemijntje is ged te Aagt 17 dec 1648. Paulus is ged 25 mei 1644. Otr 10 apr 1669 te Aagt Paulus Adriaensen j.m. van Aagtek met Jaquemijntje Jans j.d. van Aagt. Get voor de brdgm Maatje Pietersen Boogaert, voor de brd Jan Jacobsen Lauws. Tr te Aagtek. Jaquemijntje Jans overl voor 1690.)

  11 ged 2 febr 1670 Pieternelle – moeder Jaquemijntje Jacobs

  12 ged 8 febr 1671 Pieternelle – moeder Jaquemijntje Jans

  13 ged 31 juli 1672 Adriaan – moeder Jaquemijntje Jans  (Adriaan is op 11 juli 1729 verongelukt met een voer hooi. Adriaen is geh te Aagtekerke 6 mei 1704 met Elisabeth Troetelaer, ged te Aagt 12 mrt 1684.)

  14 ged 16 sept 1674 Maatje – moeder Jaquemijntje Jans

  15 ged 6 okt 1675 Jan – moeder Jaquemijntje Jans

  Paulus Adriaensen bleek in 1676 diaken te zijn.

  16 ged 13 mrt 1678 Louwereys – Pouwels Adriaans en Jacomynken Jans

  17 ged 21 jan 1680 Maytjen – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans

  Paulus Adriaensen wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl op 24 apr 1692. Jaquemijntje wordt niet genoemd en zal dan zijn overleden.

  721    28 jan 1680 Willemijntje Samuelse Moreel – Samuel Sarelsen Moreel en Maytjen Jans – g. Isaac Moreel, Adriaantje Jans

  722    28 jan 1680 Aarnout Anteunissen – Anteunis Passenier en Marta Aarnouts – g. Aarnout de Buk, Sentje Jaspers  (Antheunis is ged te Aagt 26 nov 1636.Overl ca 1681.)

  11 ged 14 okt 1666 David – Anthonis Passenier en Adriaentje Ingels

  12 ged 18 dec 1667 David – Antheunis Davidse Passenier en Adriaentje Ingels

  13 ged 22 apr 1669 Jonas – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels

  14 ged 27 mrt 1672 Maatje – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels

  Adriaantje wordt op de ledenlijst van 1676 niet meer genoemd en is dus waarschijnlijk overleden. Otr te Aagtek 8 apr 1679 Antheunis Passenier (wednr) met Marta Aarnouts (wed). Tr Aagtek 2 mei 1679.

  15 ged 28 jan 1680 Aarnout – Anteunis Passenier en Marta Aarnouts

  Otr te Aagtek 9 jan 1682 Mr Willem Adriaensen Deurwaerder, schoolmeester deser plaetse, geboortigh van Middelburgh, met Martha Aernoutsen de Buck, laetst wed van Antheunis Passenier, geboortigh van Domburgh, doch woonend alhier. Get Gillis Deurwaarder, schoolmeester en voorzanger te St Laurens, Aernout de Buck, Cathalyntie Isaacxsen, Berbel Pieters. Tr Aagtek. (Zie bij 16 apr 1684)

  723    4 febr 1680 Jaspar Stevens Annot – Steven Annot en Maria Jans de Marel – g. Jacobus Anteunissen, Jannetje Anteunissen

  724    4 febr 1680 Jacomyntje Leins Floris – Lein Floris en Blazijntje Abrahams Zants – Jacomijntje Pieters  (Otr Aagtek 8 apr 1679 Leyn Floris j.m. van Aagtek met Blazijntje Abrahams Zants j.d. van Grijpskerke. Get Jan Six, Jan Cornelis Stoffelsen, Maytje Blaas, Jacomyntje Pieters. Tr Aagtek. Met att van Grijpsk 25 apr 1679. Otr Aagtek 6 mrt 1683 Leyn Florissen, wednr van Blazijntie Zants, geb Aagtek, met Cathalijntie Jans j.d. van Aagtek. Get Jacomyntie Pieters, Paulus Adriaensen (zie bij 2 mei 1717))

  725    24 mrt 1680 Philip Laurense – Laurens Simonsen en Jannetjen Philips – g. Catelyntje Philips

  726    24 mrt 1680 Leintje Abrahamse van der Meulen – Abraham van der Meulen en Kommertje Geerts – g. Andries Willemse Troetelaar, Leintje Leins

  727    21 apr 1680 Pieter Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Pieternelle Adriaans (overleden) – g. Steven Anodt, Maeiken Verhage

  728    30 juni 1680 Jaspar Leynsen – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Jaspar Philips, Leuntje Philips  (Leyn Philipsen is een zoon van Philip Geerts. Philip Geerts woonde onder Domburg-buiten en stond bekend als 'gegoed'.)

  11 ged 12 apr 1671 Philip – moeder Janneken Jans

  12 ged 25 febr 1674 Pieternelle – moeder Janneken Jans

  13 ged 10 nov 1675 Pieternelleken – moeder Janneken Jans

  14 ged 13 nov 1678 Philips – moeder Jannetje Jans

  15 ged 30 juni 1680 Jaspar – moeder Janneken Jans

  16 Jannetje  (Uit een aantekening uit het trouwboek van Aagtekerke blijkt dat Leyn Philips en Janneken Jans een dochter hadden, die Jannetje heet. (Otr Aagtekerke 3 mei 1698 Adriaen Adriaensen Faetse j.m. van Aagtek met Jannetje Leyns, j.d. van Westkapelle. Get vd brdgm Adriaen Faetsen, Maatje Geerts (ouders). Get brd Leyn Flipsen en Jannetje Jans (ouders). Tr Aagtekerke 19 mei 1698. )

  Leyn Philipsen en Janneken Jans doen beiden te Aagt op 2 apr 1684 openbaar belijdenis van hun geloof. Leyn en Janneken worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.