Babylon

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 18:44, 1 jun 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Verrijk de Christipedia.nl door je kennis toe te voegen.

  'Babylon' is de Griekse vorm van 'Babel'. Babel was de beroemdste stad van het oude Mesopotamië. De rivier de Tirgris stroomde door de stad en verdeelde hem helften.

  1Pe 5:13 U groet de medeuitverkorene in Babylon, en mijn zoon Markus.

  Sommige uitlegger menen dat in dit vers sprake is van de letterlijke stad Babylon, waar ten tijde van Petrus veel joden woonden [1]. Andere uitleggers zien er een codewoord voor Rome in, de hoofdstad van het Romeinse rijk

  De Iraakse dictator Saddam Hussein startte de bouw van een moderne stad Babylon, ongeveer 80 km ten zuiden van Bagdad.

  Sommige Bijbeluitleggers menen dat de stad Babylon in de Openbaring het herbouwde Babylon is, dat weer rijk en machtig zal worden. Volgens de meeste uitleggers echter heeft het apocalyptische Babylon een symbolische betekenis en verwijst het naar de stad Rome en de valse kerk van de eindtijd.

  Voetnoten

  [1] Easton's Revised Bible Dictionary s.v. Babylon

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.