Bezoeking, bezoeken

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Versie vanaf 02:33, 11 aug 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Bezoeking (Eng. visitation, Duits: Heimsuchung) is tegenspoed, onheil gezonden tot een straf.

  God bezoekt de misdaad van de vaders aan hun nageslacht:

  Exodus 20:5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde [lid] dergenen, die Mij haten;
  Exodus 20:6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

  (SV)

  God deed bezoeking over het afvallige Israël:

  Jer 11:22 Daarom zegt de HERE der heerscharen aldus: Zie, Ik zal bezoeking over hen doen; de jonge mannen zullen sterven door het zwaard, hun zonen en dochters zullen sterven door de honger,
  Jer 11:23 niemand van hen zal overblijven; want Ik zal onheil brengen over de mannen van Anatot in het jaar van hun bezoeking.
  (SV)

  God zou ook bezoeking doen over de huichelachtige profeten en priesters in Israël:

  Jer 23:12 Daarom zal hun weg hun zijn als zeer gladde plaatsen in de donkerheid; zij zullen aangedreven worden en daarin vallen; want Ik zal een kwaad over hen brengen [in] het jaar hunner bezoeking, spreekt de HEERE.
  (SV)

  God deed aan Israël bezoeking door drie soorten van onheil, namelijk het zwaard, de honger en de pest

  Jer 44:13 Ja, Ik zal bezoeking doen over hen die in het land Egypte wonen, zoals Ik bezoeking gedaan heb over Jeruzalem, door het zwaard, de honger en de pest;
  (NBG51)

  Een bezoeking moet worden onderscheiden van een beproeving. “Beproeving heeft het bijbegrip, dat de tegenspoed dienen moet tot het op de proef stellen van onze deugd of standvastigheid, bezoeking, dat hij ons wordt toegezonden tot een straf.”[1]

  Voetnoten

  1. ↑ Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908).
   

   
   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.