Brandofferaltaar

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Versie vanaf 03:00, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Een brandofferaltaar is een altaar waarop brandoffers worden gebracht, offers die geheel verbrand worden en waarvan de geur opstijgt tot God. Over dit altaar handelen onder meer Ex. 27 en 38.

  Het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel was ontworpen overeenkomstig het model dat God op de berg Sinaï aan Mozes had getoond (Ex. 27:8)

  De afmetingen waren: de lengte vijf ellen (ongeveer 2,5 m), de breedte vijf ellen (ongeveer 2,5 m), de hoogte drie ellen (ongeveer 1,5 meter) (Ex. 27:1; 38:1). Het altaar was aan de bovenzijde dus vierkant (Ex. 38:1).

  Het altaar was gemaakt van planken van sittimhout (= acaciahout) (Ex. 27:1, 38:1). Het altaar was inwendig hol (Ex. 27:8; 38:7). Het hout was met koper overtrokken (Ex. 27:2; 38:2).

  Op zijn vier hoeken waren hoornen (Ex. 27:2; 38:2)

  Al het gerei van het altaar (potten, schoffels, besprengbekkens, krauwelen, koolpannen, vaten) was van koper (Ex. 27:3; 38:3; vgl. Ex. 27:19).

  In het altaar was een koperen rooster, “een koperen rasterwerk, onder zijn rand, van onderen af tot de helft ervan” (Ex. 38:4 HSV; Ex. 27:4-5). Aan de vier einden van het rooster waren vier gegoten koperen ringen (Ex. 27:4; 38:5), tot plaatsen voor de handbomen (Ex. 38:5).

  Het altaar was, om het te kunnen dragen, voorzien van twee handbomen. Ze waren, evenals het altaar, gemaakt van sittimhout (acaciahout) en overtrokken met koper (Ex. 27:6; 38:6). De handbomen staken in ringen aan beide zijden van het altaar (Ex. 27:7; 38:7)

  Salomo offerde duizend brandoffers op het brandofferaltaar (2 Kron 1:6). 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.