Brandofferaltaar

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Versie vanaf 03:44, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Een brandofferaltaar (Eng. altar of burnt offering) is een altaar waarop brandoffers worden gebracht, offers die verbrand worden en waarvan de geur opstijgt tot God. Over dit altaar handelen onder meer Ex. 27 en 38.

  Het brandofferaltaar in de voorhof van de tabernakel was ontworpen overeenkomstig het model dat God op de berg Sinaï aan Mozes had getoond (Ex. 27:8)

  De afmetingen waren: de lengte vijf ellen (ongeveer 2,5 m), de breedte vijf ellen (ongeveer 2,5 m), de hoogte drie ellen (ongeveer 1,5 meter) (Ex. 27:1; 38:1). Het altaar was aan de bovenzijde dus vierkant (Ex. 38:1).

  Brandofferaltaar.gifHet altaar was gemaakt van planken van sittimhout (= acaciahout) (Ex. 27:1, 38:1). Het altaar was inwendig hol (Ex. 27:8; 38:7). Het hout was met koper overtrokken (Ex. 27:2; 38:2).

  Op zijn vier hoeken waren hoornen (Ex. 27:2; 38:2)

  Al het gerei van het altaar (potten, schoffels, besprengbekkens, krauwelen, koolpannen, vaten) was van koper (Ex. 27:3; 38:3; vgl. Ex. 27:19).

  In, of waarschijnlijker rondom het altaar was een koperen rooster, “een koperen rasterwerk, onder zijn rand, van onderen af tot de helft ervan” (Ex. 38:4 HSV; Ex. 27:4-5). Aan de vier einden van het rooster waren vier gegoten koperen ringen (Ex. 27:4; 38:5), tot plaatsen voor de handbomen (Ex. 38:5). 

  Tijdens vervoer werd het altaar gedragen door middel van twee handbomen. Ze waren, evenals het altaar, gemaakt van sittimhout (acaciahout) en overtrokken met koper (Ex. 27:6; 38:6). De handbomen staken in ringen aan de vier einden van het rooster, aan beide zijden van het altaar (Ex. 27:7; 38:7)

  Salomo offerde duizend brandoffers op het brandofferaltaar (2 Kron 1:6). 

  Bronnen

  De afbeelding is in het publieke domein. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.