Bron van Jacob

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Versie vanaf 04:00, 6 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De bron van Jacob of Jacobsbron is een waterbron bij Sichar en Sichem in Samaria. Daar ontmoette de Heer Jezus een vrouw, met wie hij sprak over het water van de Geest des levens.

  Joh 4:5 Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jakob.
  Joh 4:6 Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur.
  Joh 4:7 Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken.
  Joh 4:8 (Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen.)
  Joh 4:9 De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe vraagt U die een Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.
  Joh 4:10 Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de gave van God kende en Wie Hij is die tot u zegt: Geef Mij te drinken, dan zou u aan Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.
  Joh 4:11 De vrouw zei tot Hem: Heer, U hebt geen putemmer en de put is diep; waar hebt U dan het levende water vandaan?
  Joh 4:12 Bent U soms groter dan onze vader Jakob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn zonen en zijn vee?
  Joh 4:13 Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst hebben;
  Joh 4:14 maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven.
  Joh 4:15 De vrouw zei tot Hem: Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst heb en ik niet meer hier kom om te putten.

  (TELOS)

  Jacobs_welput.jpg

  Foto[1]: Jacobs welput bij Nabloes (Sichem). Foto gemaakt ca. 1898-1914.
  (Klik op de foto om in te zoomen) 
   

  Dat de gebeurtenissen met betrekking tot een waterbron een geestelijke betekenis kunnen hebben, bewijst het Nieuwe Testament. De Israelieten dronken van het water uit de door Mozes geslagen steenrots. Het water en de rots hebben een geestelijke, typologische  betekenis:

  1Co 10:4 en allen dezelfde geestelijke drank dronken. (Want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde; de steenrots nu was Christus.)
  (TELOS)

  Meer informatie

  Hugo Bouter, Ontmoetingen bij de bron. Gouda: Boeken om de Bijbel, zonder jaar. Pagina’s: 92. Over de bronnen en waterputten in de boeken van Mozes en hun typologische betekenis. ISBN: 9789070926151; ISBN10: 9070926156. Elektronische versie: download van OudeSporen.nl

  Bronnen

  In de eerste versie van dit lemma is in mei 2011 tekst gebruikt uit: Weiland & Landré, Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 416 s.v. Bron, Wel. Alsook tekst uit: Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908). 

  Voetnoten

  1. ↑ Jacobs wel bij Nabloes (Sichem). Foto gemaakt door een fotograaf van de American Colony, tussen 1898-1914. Bronpagina op Loc.gov
   


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.