Byzantijnse rijk

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Versie vanaf 12:27, 23 sep 2019

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  (Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.)

  Het Byzantijnse Rijk (=Byzantium) of Oost-Romeinse Rijk was een rijk van 395 tot 1453 na Chr. De hoofdstad was Constantinopel.

  Het oorspronkelijke Romeinse Rijk werd door keizer Diocletianus in 285 na Chr. verdeeld in een westelijk deel, waar Latijn werd gesproken, en oostelijk deel, dat welvarender was en waar men overwegend Grieks sprak.

  In het jaar 395 vond een definitieve splitsing van het Romeinse Rijk plaats.

  In 457 werd Leo I van Byzantium, waarschijnlijk als eerste keizer, gekroond door een kerkelijke in plaats van militaire leider. Hij ontving de keizerskroon van de patriarch van Constantinopel. Hier begon een gebruik dat in de Middeleeuwen de militaire kroning volledig verdrong.    

  In 476 was het einde van het West-Romeinse Rijk. Het Oost-Romeinse rijk bleef nog bijna duizend jaar bestaan en kreeg de naam Byzantijnse rijk.

  Met keizer Justinianus I, die in 527 de troon besteeg, begon een periode van Byzantijnse gebiedsuitbreiding in voormalig Romeins gebied. Hij wilde het Oosten Westen herenigen. Gedurende de zesde eeuw kreeg de christelijke cultuur de overhand over de oude Grieks-Romeinse cultuur. Justinianus bestreed het heidendom en liet in 529 de beroemde filosofenschool van Athene sluiten.

  Na Justianus I kregen de Byzantijnen  veel te maken met invallen van onder andere de Perzen, en vanaf 638 de Arabieren (die constant aanvielen).

  Men ziet dat vanaf de kruistochten het steeds slechter gaat met Byzantium. Dit mede door aanvallen op Constantinopel of het Byzantijnse Rijk zelf. 
  In 1453 viel het rijk, toen de Ottomanen, onder leiding van Mehmed II, Constantinopel veroverden. Mehmed II deed dit door een zeer professionele wijze.

  Meer informatie

  Artikel Byzantijnse rijk op Wikipedia.nl


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.