Christus in het Oude Testament

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen 

  Versie vanaf 16:27, 2 jul 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  De vele plaatsen die in het Oude Testament op de Heer Jezus betrekking hebben, geven wel aanleiding Hem "de Christus der schriften" te noemen (Joh. 7: 42). 

  • het Zaad der vrouw, Gen. 3 : 15, Gal. 4 : 4
  • het Zaad van Abraham, Gen. 22 : 18, Gal. 3 : 16
  • Silo (rustaanbrenger), Gen. 49 : 10, Matth. 11:28-29
  • Paaslam, Ex. 12 : 3-10, 1 Kor. 5 : 7
  • Offers, Lev. 1-5, Hebr. 10:5
  • Hogepriester, Lev. 8 : 12, Hebr. 9 : 11-12
  • Koperen Slang , Num. 21 : 8-9, Joh. 3 : 14
  • Profeet Deut. 18:15, 18; Hand. 3 : 20-22
  • Verlosser Job 19 : 25, Efeze 1:7 e.a.p.
  • Gezalfde Ps. 2 : 2, Luk. 4 : 18 en Joh. 1 : 42
  • Zoon van God, Ps. 2 : 7, Mark. 1:1 e.a.p
  • Zoon des mensen, Ps. 8 : 5, Hebr. 2:6 e.a.p. 
  • Heilige, Ps. 16 : 10, Hand. 13 : 35 
  • Here, Ps. 110 : 1, Matth. 22 : 44, 
  • Priester, Ps. 110 : 4, Hebr. 7 : 17
  • Spruit, Jes. 4:2, Jer. 23:5; Zach. 3:8; 6:12
  • Immanuel, Jes. 7 : 14, Matth. 1 : 23
  • Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jes. 9 : 5,6
  • Rijsje = scheut = nezer, Jes. 11 : 1, Matth. 2 : 23
  • Mijn knecht, Jes. 42 : 1, Matth. 12 : 18
  • Heiland, Jes. 45 : 15, Joh. 4 : 42
  • de Rechtvaardige, Jes. 53 : 7, Hand.3:14 e.a.p.
  • Lam, Schaap, Jes. 53 : 11, Joh. 1:29 e.a.p.
  • Onze Gerechtigheid, Jer. 23 : 6, 1 Kor. 1 : 30
  • de Herder, Ezech. 34 : 23, Joh. 10:11 e.a.p
  • Messias, Dan. 9 : 25-26, Mark. 8:30-31en Joh. 1 : 42
  • Heerser, Micha 5 : 1, Matth. 2 : 6
  • de Engel des verbonds, Mal. 3 : 1, Matth. 11 : 10
  • Zon der gerechtigheid, Mal. 4 : 2, 
  • benen mochten niet gebroken vvorden, Ex. 12 : 46, Joh. 19:33-36
  • de vvoede zijner vijanden, Ps. 2 : 1-4, Hand. 4:25 e.a.p.
  • de smartkreet: van God verlaten te zijn, Ps. 22 : 2, Matth. 27:46 en Mark. 15 : 34
  • doorboort op het kruis, Ps. 22 : 17-1, Joh. 20 : 25-27
  • lot werpen over zijn gewaad, Ps. 22 19, Matth. 27 : 35
  • heilige ijver, Ps. 69 : 10, Matth. 21 : 12
  • azijn te drinken geven, Ps. 69 : 22, Matth. 27 : 34
  • optreden in Galilea, Jes. 8 : 23, Matth. 4 : 14-16
  • zachtmoedig, Jes. 42 : 2-3, Matth. 12 : 17-20
  • wonderen en genezing, Jes. 53 : 4, Matth. 8 : 16-17
  • in Bethlehem geboren, Micha 5 : 1, Matth. 2 : 1
  • intocht in Jeruzalem, Zach. 9 : 9, Matth. 21 : 4-5
  • verraden voor 30 zilverlingen, Zach. 11 : 12, Matth. 26 : 15
  • met een speer doorboord, Zach. 12 : 10, Joh. 19 : 37
  • verlaten van zijn vrienden, Zach. 13 : 7, Matth. 26 : 31

  Bronnen 

  H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 4 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 11-12.  Hieruit is, onder toestemming, in februari 2012 tekst opgenomen. 


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.