Confessioneel Gereformeerd Beraad

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Versie vanaf 16:47, 19 sep 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  (Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.)

  De Vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) is een rechtzinnig-protestantse vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De vereniging telt naar schatting enkele honderden leden.

  Het CBG is in de jaren 70 van de 20e eeuw ontstaan binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland uit verzet tegen de toenemende invloed van onrechtzinnige theologie (C. den Heyer, H.M. Kuitert) in deze kerken. Deze theologie is strijdig met de Schrift en het gereformeerde belijden.

  De leden de vereniging Confessioneel Gereformeerd Beraad nemen de Bijbel als het betrouwbare Woord van God, de enige bron voor verkondiging en belijden van de kerk. "De kerk behoort een kerk te zijn, die zich stelt onder de zeggenschap van de Bijbel als het betrouwbare Woord van God."[1].Daarnaast houdt men vast aan het belijden van het voorgeslacht zoals dat is vervat in de drie oecumenische belijdenissen en de Drie Formulieren van Enigheid.

  Het doel van de vereniging is een wezenlijk bijdrage te leveren aan de opbouw en vernieuwing van de Protestantse Kerk in Nederland. Het middel is de eigentijdse toepassing van de gereformeerde belijdenis.

  Het CBG werkt samen met geestverwante rechtzinnige organisaties in de Protestantste Kerk in Nederland: de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond en het Evangelisch Werkverband. Samen met deze verenigingen wil het CBG de bijbelgetrouwheid en trouw aan het belijden bevorderen binnen de PKN.

  Periodieke schriftelijke uitgaven van de vereniging zijn:

  • het ledenblad Contact
  • het theologische tijdschrift Credo
  • de jaarlijkse prekenbundel preekSCHRIFT met preken van predikanten uit de vereniging

  Meer informatie

  Bronnen

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: www.cbg.nu (2009)


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.