Geschiedenis van Egypte

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...nis_van_Egypte

  Tot ca. 3000 v.C. is de pre-historie of predynastieke periode van Egypte.

  Ca. 3032–332 v.C. - Het Oude Egypte, ook wel faraonisch Egypte genoemd.

  Ca. 3032-2639 v.C. – Vroeg-dynastieke periode: 1e tot 3e dynastie. De koninkrijken van Opper-Egypte en Beneden-Egypte worden verenigd door koning Narmer (of Menes), de eerste koning of farao van het Oude Egypte. Hij maakt van Memphis de hoofdstad.  

  De farao’s, de koningen van het Oude Egypte, werden beschouwd als goden.

  2639-2216 v.C. Tijdvak van het Oude Rijk; de 3e of 4e tot de 6e dynastie.  De periode van de Piramides. In de 27e eeuw v.C. wordt de eerste piramide gebouwd.

  2216-2040 v.C. Eerste Tussenperiode; 7e tot de 10e dynastie. Kenmerk: uiteenvallen van het centrale gezag van de farao. De welvaart nam af.

  De 9e en 10e dynastieën regeren vanuit de hoofdstad Heracleopolis.

  Ca. 2040-1783 v.C. – Middenrijk; 11e tot 12e dynastie. Ca. 2040 v.Chr. verovert de Thebaanse heerser Nebhetepre Mentuhotep de noordelijke provincies, waardoor Egypte weer een eenheid wordt. Hiermee begint het Middenrijk.

  Ca. 1793-1550 v.C. – Tweede Tussenperiode; 13e tot 17e dynastie. Dit tijdvak wordt gekenmerkt door de teloorgang van de gecentraliseerde staat en de overheersing van de Hyksos, een Semitische stam. Het noorden van Egypte is onderworpen aan de Hyksos, terwijl het zuiden in handen van de Egyptenaren is.

  Ca. 1550-1070 v.C. – Nieuwe Rijk; 18e tot 20e dynastie. De Hyksos zijn  verdreven. De 18e dynastie kent veel beroemde farao's, waaronder Amenhotep I, II en III, Thoetmosis I, II, III en IV, Hatsjepsoet, Achnaton, Toetanchamon, Ay en Horemheb. 

  Egypte_en_noordelijke rijken_1600-1200-kaart_Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: Egypte in de late bronstijd (1600-1200 v.C.)

  Thoetmosis I (18e dynastie) liet de pasgeboren jongetjes van het volk Israël in de nijl werpen.
  Thoetmosis III (18e dynastie) wilde Mozes arresteren. Mozes vluchtte naar Midian.
  Amenhotep II (Amenophis II, 18e dynastie), die regeerde van ca. 1428-1397 v.C, is vermoedelijk de farao tijdens de uittocht van Israel geweest. Israel wordt door God uit Egypte verlost en het Egyptische leger, dat de achtervolging had ingezet, komt om in de zee. 

  Ramses II, de 3e farao van de 19e dynastie, regeert van 1290-1224.  

  Ca. 1070-712 v.C. - Derde Tussentijd; 21e tot 24e dynastie. Woelige periode, waarin de oorlogen en heersers elkaar in snel tempo opvolgen.

  712-332 v.C. – Late periode; 25e tot 31e dynastie.

  669 v.C. - Assyriers onder Assurbanipal veroveren Egypte en krijgen de heerschappij. De farao van de 25e dynastie vlucht naar Ethiopië.

  525-400 v.C. – Eerste periode van Perzische overheersing over Egypte. In 525 v.C. veroveren de Perzen het land. Tijdens deze periode van overheersing is Egypte een satrapie van het Perzische Rijk.

  332 v.C. - Alexander de Grote verovert Egypte en sticht Alexandrië. Hij laat zich tot farao van Egypte uitroepen. In Egypte meende hij te horen dat hij de zoon van een god (Zeus) was. Alexander stichtte een nieuwe stad aan de rand van Egypte, die naar hem genoemd werd: Alexandrië.

  Na de dood van Alexander in 323 heerst de Macedonische dynastie der Ptolemaeën over Egypte van 305 v.C. tot 31 v.C. De Ptolemaeën stammen af van Ptolemaeus I Soter I, één van Alexanders generaals.

  30 v.C. – Egypte komt onder Romeinse heerschappij. Koningin Cleopatra VII berooft zichzelf van het leven nadat het Romeinse leger van Octavianus haar strijdkrachten had verslagen.

  Ca. 3 v.C. – Jozef en Maria zoeken met hun zoontje Jezus een veilig heenkomen in Egypte. Later keren ze weer terug naar Israel. “Uit Egypte zal Ik Mijn Zoon roepen” (Matth. 2:12-23)

  1e eeuw n.C. De evangelist Marcus brengt Gods woord in Egypte.

  395-639 - Byzantijns Egypte. Bij de dood van Theodosius I in 395 valt  Egypte in de schoot van het Byzantijnse Rijk.

  615 – invasie door de Perzische sjah Khusro II

  618/619 - Tijdens de Romeins-Perzische oorlogen tegen het Byzantijnse Rijk veroveren de Sassaniden Egypte. De verovering begint in 618 of 619 n.Chr.

  629 - Keizer Herakleios herstelt het Byzantijnse gezag.

  639 – invasie door het Arabisch-islamitische rijk. Dan begint de geschiedenis van Egypte als een overwegend islamitisch land met een belangrijke christelijke minderheid, die tot de moderne tijd voortduurt. Kalief Omar verovert Egypte in 639-642.

  725-773 – Koptische opstanden. De Kopten, de meerderheid van de bevolking, proberen in zes opstanden tussen 725 en 773 zich van het Arabische juk te ontdoen.

  830 - Onder de Abbasiden wordt het laatste Koptische verzet in de delta gebroken.

  1250-1517 - Mamelukken (slavenmilitairen) regeren Egypte.

  1517 – De soenniet Sultan Selim I verslaat het Mamelukse leger en verovert in slechts enkele jaren hun hele rijk. De Turkse Ottomanen nemen de macht in Egypte over, maar de Mamelukken blijven aan als plaatselijke elite. Tot de 19e eeuw blijft Egypte in Turkse handen.

  1798 - De moderne geschiedenis van Egypte begint in 1798 met de expeditie van Napoleon Bonaparte. Zijn leger valt Egypte binnen

  1801 - De Britten en de Turken verdreven het Franse leger. Egypte wordt weer een deel van het Ottomaanse rijk.

  1859-1869 – Bouw van het Suez-kanaal.

  1882 – Britse troepen krijgen het bewind over Egypte.

  1914 - Egypte wordt een Brits protectoraat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) speelt Egypte een belangrijke rol bij de verdediging van het oostelijk deel van de Middellandse Zee en van de vaarroute naar Indië. Mede daarom krijgt Egypte in 1922 zelfstandigheid.

  Zie voor de latere geschiedenis (1922 en later) het artikel Egypte .

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.    
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Egypte_en_noordelijke rijken_1600-1200-kaart_Access_Foundation.jpg
  Egypte en noordelijke rijken in de late bronstijd (1600-1200). Kaart Access Foundation.
  63.24 kB15:13, 14 apr 2012Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.