Filippi

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Filippi

  Filippi of Philippi was een stad in het oude Macedonië, waar door de dienst van de apostel Paulus een christelijke gemeente ontstond. De bewoners van de stad worden Filippenzen of Filippiërs genoemd. Aan de gelovigen daar schreef de apostel een brief.

  Philippi Paulus en Silas.jpg

  Afbeelding: De gevangenbewaarder vraagt Paulus wat hij moet doen om behouden te worden. 

  De stad was gesticht en versterkt door Philippus, de vader van Alexander de Grote. Zij was een Romeinse kolonie of volkplanting, en de eerste of voornaamste stad van dit deel van Macedonië, dat is van Macedonia prima, zoals het gewest heette ten tijde van de Romeinse heerschappij, waartoe zij gerekend werd, Hand. 16:12.

  Brief van Paulus. Op zijn tweede en derde zendingsreis heeft Paulus deze stad bezocht en aldaar ontstond door zijn dienst een christelijke gemeente. Op duidelijke aanwijzing van de Heer waren Paulus, Silas en anderen de zee overgestoken en hebben daar in Europa Lydia en andere vrouwen ontmoet, die tot gebed bijeenkwamen. Deze namen de blijde boodschap aan. 

  Door tegenstand van ongelovige zijde werden Paulus en Silas in de gevangenis geworpen. In de gevangenis zongen Paulus en Silas Gode lofgezangen, ondanks hun striemen en verwondingen. Toen er een aardbeving ontstond, kwam ook de gevangenisbewaarder met zijn gezin tot het geloof in de Heer Jezus. 

  Deze pasbekeerden, onder wie Lydia de purperverkoopster en de gevangenbewaarder van de stadsgevangenis, werden direkt gedoopt en vormden de eerste leden van de gemeente.

  Daar de Christenen te Filippi aan de apostel in zijn gevangenschap te Rome geldelijke ondersteuning gezonden en hem daardoor bewijzen van hun hartelijke genegenheid gegeven hadden, schrijft hij ca. 62 n.C. hun een brief, die hij zendt met Epafroditus, waarin hij hun dank zegt voor hun liefde, hen geruststelt omtrent zijne gevangenschap en opwekt tot standvastigheid in de beproevingen. 

  Zie Filippenzen (brief) voor het hoofdartikel

  Paulus_tweede_zendingsreis-Access_Foundation.jpg

  Kaart[1]: ligging van Filippi in Macedonië (Macedonia). Paulus stichtte de gemeente tijdens zijn tweede zendingsreis.

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Philippensen' is op 14 feb. 2016 verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.