Gaza

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Geschiedenis
  2. 2. Voetnoten

  Versie vanaf 19:04, 7 apr 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Gaza was de voornaamste van de vijf stadstaten der Filistijnen en was gelegen aan de handelsroute langs de Middellandse zee. Tegenwoordig is Gaza de belangrijkste stad in de Palestijnse Gazastrook. Gaza-stad telt 487.000 inwoners (2010)[2]

  Geschiedenis

  In 609 vóór Chr. werd de stad ingenomen door farao Necho van Egypte, waardoor de profetie van Jeremia in vervulling ging (Jer 47.1). 


  Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

  Kaart[1]: Gaza in het zuidwesten van Kanaän

  In de Middeleeuwen woonden in Gaza tientallen Joodse families. Dit blijkt uit de Ottomaanse belastingadministratie. In de vroege zesde eeuw werd in Gaza een syngoge gebouwd. Twee broers, kooplieden, schonken een mozaïekvloer. Een overblijfsel hiervan is rechts te zien. 

  Een van de meest beroemde Joden in Gaza was Rabbi Israël Ben Moses Najara (16de eeuw) die gebeden en Sabbatliederen componeerde die nog populair zijn (anno 2014). Hij werd begraven in Gaza.

  In de vroege jaren 1900, het Britse Rijk zich op het Suezkanaal om de communicatie en de handel met India, Australië en Nieuw-Zeeland te behouden. En dat was precies de reden waarom Duitsland Turkije aangemoedigd Britse heerschappij over Egypte en Britse controle van het Suezkanaal uitdagen. 

  1915: In het begin van dit jaar trekt het Turkse leger in Palestina door de Sinaï en valt Britse troepen langs het Suezkanaal aan. Dit kanaal is voor de Britten een belangrijke route naar India, Australië en Nieuw-Zeeland. Het Britse leger slaat de aanvallen af en drijft het Turkse leger terug naar een verdedigingslinie die zich uitstrekt van Gaza naar Be'er Sheva. 

  1917: In maart en april probeert het Britse leger verder op te rukken, door Gaza en verder noordwaarts lands de kust. Bij de gevechten zijn maar liefst 60.000 soldaten betrokken, terwijl Britse en Franse schepen vanaf zee Gaza onder vuur nemen. Er werd daarbij gifgas gebruikt. Ook werden nieuw ontwikkelde Britse tanks ingezet. De Britten leden een desastreuze nederlaag. 

  Gaza-1917_Matson-Photograph-collection.jpg

  Gaza in puin, waarschijnlijk na de strijd in 1917[4] 
   

  De Britse veldtocht naar Jeruzalem stagneert zes maanden lang. Er komt een nieuwe bevelhebber, een groot aantal versterkingen, en een nieuwe strategie die het oorlogstoneel verschuift in de richting van het oostelijk gelegen Be'er Sheva. 

  Tijdens de pogroms in 1929 vluchtten Joodse families uit Gaza. 

  Tot 1945 woonden er, blijkens bevolkingsregisters, nog Joden in Gaza.

  2007: Gaza-stad telt 409.680 inwoners.

   

  Voetnoten

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  2. ↑ Israel Today, oktober 2010, blz. 7. Cijfer afkomstig van het Bureau voor de Statistiek van de Palestijnse Autoriteit.

  3. ↑ Zie Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jeruzalem, bron.

  4. ↑ De foto is uit de verzameling van G. Eric en Edith Matson. Bron van de digitale foto: Loc.gov, bronpagina.


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.