Gereformeerde Bond

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie

  Versie vanaf 08:35, 31 mrt 2020

  Terug naar deze versie.

  Terug naar Versie archief.

  Bekijk huidige versie

  Verrijk Christipedia door je kennis of informatie toe te voegen.

  De Gereformeerde Bond, officieel Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk, is een orthodoxe groepering in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die zich ten doel heeft gesteld de waarheid, inzonderheid de Gereformeerde belijdenisgeschriften, te verbreiden en te verdedigen in de Protestantse Kerk, en daarom deze kerk herinnert aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak uit de belijdenis te leven.

  De kerkdiensten hebben een sobere liturgie, met gezang van (bijbelse) psalmen, omdat men graag rechtstreeks uit de Schrift zingt.

  De prediking is uit de Heilige Schrift en de Heidelbergse catechismus. 

  De Waarheidsvriend is het officiële wekelijkse orgaan van de Gereformeerde Bond. Daarnaast geeft de bond een theologisch tijdschrift uit, Theologia Reformata, en andere publicaties. Ook organiseert zij bezinningsbijeenkomsten, begeleidt zij aanstaande predikanten tijdens hun studie en onderhoudt zij bijzondere leerstoelen aan de theologische faculteiten te Leiden en Utrecht.

  De bond werd in 1906 opgericht binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Aanleiding was het uitblijven van tuchtmaatregelen tegen een predikant die had verklaard het boeddhisme te verkiezen boven het christendom.

  Meer informatie


   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.